20230706_01

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) Szervezeti és Működési Szabályzata előírja az Árazási és Honorárium Bizottság (ÁHB) működtetését, amely előkészíti az OFFI közszolgáltatásainak (pl. fordításhitelesítés, hiteles fordítás) árazásával és az azokban közreműködők díjazásával (pl. lektorálás, fordítás) összefüggő üzleti döntéseket. Tagjai a vezérigazgatón kívül többek között a Kontrolling és Minőségbiztosítási Osztály vezetője, a Számviteli és Pénzügyi Osztály vezetője, valamint a Lektorátusvezető.  Az OFFI mint közfeladatellátó szervezet árazási megoldásaiban előtérbe helyezi a méltányosságot és a szolidaritást is, hiszen a háború elől menekülő személyek számára 2022 márciusa óta a menekültügyi eljárásban szükséges okmányok hiteles fordítását két kedvezményes díjkonstrukcióval és gyors határidővel vállalja, és ezek hatályát 2023. december 31-ig meghosszabbította. Eltérően a közjegyzői hitelesítési díj oldalankénti felszámításától, az OFFI továbbra is fenntartja azt a kedvező megoldást, hogy a fix összegű, tehát előre tervezhető hitelesítési díjat fordításonként csak egyszer számítja fel, függetlenül attól, hogy ténylegesen hány oldalas lesz a kész hiteles fordítás. A Társaság az egyszerűsített honosítási eljáráshoz a kérelmezők fordításának hitelesítését 2023-ban is 50%-os kedvezménnyel készíti.

Az OFFI ÁHB évente több alkalommal ülésezik és munkaterv alapján dolgozik. Ennek fókuszában a darabáras termékek, a CAT-eszközzel készített fordítások díjai és a hitelesítési díj felülvizsgálata, az árajánlatadás menete, az egyes keretszerződések inflációkövető felülvizsgálata, illetve a különböző nyelvkategóriákkal összefüggő egyéb díjazási kérdések szerepelnek.

20230706_02

A Társaság 2023. évi árpolitikájában is a fordítóbarát, egyszerűsödő ügyviteli megoldásokra törekszik.  hiszen az ügyvitelbe épített digitális fordítástámogató automatizmusok szélesítésével ugyanazon irattípusok mindig egyazon eljárás alapján kerülhetnek feldolgozásra. 

Az OFFI 2019 és 2022 között teljesített Cégstratégiája kifejezetten fókuszált a hiteles fordítási és más termékek árának önköltségszámítási kontrolljára, a közfeladat-ellátásban kiszolgált ügyfelek (hatóságok, állampolgárok, külföldi érintettek, bíróságok stb.) igényeinek kiszolgálására, a terminológiai egységesség erősítésére és a digitalizációs fejlesztések ISO szabványoknak megfelelő munkafolyamatokba beépítésére, melyet a Társaság a 2023 és 2026 közötti új intézményfejlesztési stratégiájával is tovább folytat. Az OFFI 100%-ban köztulajdonú társaságként arra törekszik, hogy fenntartható módon egyre rugalmasabb ügyfélközpontú és digitális megoldásokkal (pl. Ügyfélportál) álljon ügyfelei rendelkezésére. 
 

2023. július 6.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Minőségi és versenyképes nyelvi közvetítés a közszférában

20240326_hír_00
Az OFFI Zrt. 2024. március 22-én Minőségi és versenyképes nyelvi közvetítés a közszférában címmel az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékkel közösen nemzetközi konferenciát szervezett. A konferencián köszöntőt mondott Németh Balázs miniszteri biztos, az OFFI Zrt. vezérigazgatója, aki köszöntőjében tolmácsolta Tuzson Bence igazságügyi miniszter üdvözlő szavait...

Mesterséges intelligencia a fordítói munkavégzésben

Mesterséges intelligencia a fordítói munkavégzésben
Az OFFI Zrt Lektorátusa 2024. február 19-én szakmai napot tartott „Az AI alkalmazásának lehetőségei a fordítóipari gyakorlatban címmel”. Az izgalmas előadásokat a kérdések és válaszok szekciója zárta. A párbeszéd és a vita során sok kérdés felvetődött, többek között az, hogy milyen kockázatokat hordozhatnak ezek az alkalmazások és eszközök, és vajon hol kezelik a bevitt adatokat a globális cégek.

2024. évi fejlesztési programok, projektek, küldetés, vízió az OFFI stratégiájában

20240116_01
„2024 januárjában az alapító Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott, 2023 és 2026 közötti négy évre szóló fejlesztési és üzleti stratégiai időszak második évébe lépünk” – hívta fel a dolgozók figyelmét évindítójában az OFFI Zrt. vezérigazgatója, dr. Németh Gabriella. Kiemelte, hogy már elindult az OFFI155 projekt, amelynek központi eleme az egész éven át tartó megemlékezés...

Stratégia, hagyomány, digitalizáció: interjú dr. Németh Gabriellával, az OFFI vezérigazgatójával

20231204
A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) protokoll és rendezvényszervezés szakos végzős hallgatója, Kakucska Mónika szakdolgozatához 2023 novemberében interjút készített az OFFI első számú vezetőjével. Mivel a kérdések a stratégiaalkotást, az állami fordítóiroda több mint másfél évszázados szervezeti kultúráját...

Közlemény: az OFFI szolgáltatásai is elérhetők a Hazaváró Programban

20231121_00.png
A külföldről hazaköltöző, itthon dolgozni, tanulni, vállalkozni vagy családot alapítani vágyó ügyfelei részére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. – kapcsolódva az állam által nyújtott szolgáltatási körhöz, illetve a hazatérést segítő, Hazaváró programon belül elérhető közigazgatási szolgáltatáscsomag részeként – kedvezményes fordítási és hitelesítési szolgáltatásokat kínál.

Szakmai nap a Magyar Nyelv Napja alkalmából

20231121
Széchenyi István 198 évvel ezelőtt, 1825. november 3-i felszólalásában a magyar nyelv művelését tűzte ki célul, amelynek ápolásával honfitársai magyar neveltetését kívánta segíteni: „Nekem itt szavam nincs. „Noha első magyar nyelvű írásos emlékeink a XII. századból származnak, hazánkban csak 1844. november 13-án vált hivatalos nyelvvé a magyar.” – és így szólt az OFFI tavaly novemberi tudósítása.