20230706_01

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) Szervezeti és Működési Szabályzata előírja az Árazási és Honorárium Bizottság (ÁHB) működtetését, amely előkészíti az OFFI közszolgáltatásainak (pl. fordításhitelesítés, hiteles fordítás) árazásával és az azokban közreműködők díjazásával (pl. lektorálás, fordítás) összefüggő üzleti döntéseket. Tagjai a vezérigazgatón kívül többek között a Kontrolling és Minőségbiztosítási Osztály vezetője, a Számviteli és Pénzügyi Osztály vezetője, valamint a Lektorátusvezető.  Az OFFI mint közfeladatellátó szervezet árazási megoldásaiban előtérbe helyezi a méltányosságot és a szolidaritást is, hiszen a háború elől menekülő személyek számára 2022 márciusa óta a menekültügyi eljárásban szükséges okmányok hiteles fordítását két kedvezményes díjkonstrukcióval és gyors határidővel vállalja, és ezek hatályát 2023. december 31-ig meghosszabbította. Eltérően a közjegyzői hitelesítési díj oldalankénti felszámításától, az OFFI továbbra is fenntartja azt a kedvező megoldást, hogy a fix összegű, tehát előre tervezhető hitelesítési díjat fordításonként csak egyszer számítja fel, függetlenül attól, hogy ténylegesen hány oldalas lesz a kész hiteles fordítás. A Társaság az egyszerűsített honosítási eljáráshoz a kérelmezők fordításának hitelesítését 2023-ban is 50%-os kedvezménnyel készíti.

Az OFFI ÁHB évente több alkalommal ülésezik és munkaterv alapján dolgozik. Ennek fókuszában a darabáras termékek, a CAT-eszközzel készített fordítások díjai és a hitelesítési díj felülvizsgálata, az árajánlatadás menete, az egyes keretszerződések inflációkövető felülvizsgálata, illetve a különböző nyelvkategóriákkal összefüggő egyéb díjazási kérdések szerepelnek.

20230706_02

A Társaság 2023. évi árpolitikájában is a fordítóbarát, egyszerűsödő ügyviteli megoldásokra törekszik.  hiszen az ügyvitelbe épített digitális fordítástámogató automatizmusok szélesítésével ugyanazon irattípusok mindig egyazon eljárás alapján kerülhetnek feldolgozásra. 

Az OFFI 2019 és 2022 között teljesített Cégstratégiája kifejezetten fókuszált a hiteles fordítási és más termékek árának önköltségszámítási kontrolljára, a közfeladat-ellátásban kiszolgált ügyfelek (hatóságok, állampolgárok, külföldi érintettek, bíróságok stb.) igényeinek kiszolgálására, a terminológiai egységesség erősítésére és a digitalizációs fejlesztések ISO szabványoknak megfelelő munkafolyamatokba beépítésére, melyet a Társaság a 2023 és 2026 közötti új intézményfejlesztési stratégiájával is tovább folytat. Az OFFI 100%-ban köztulajdonú társaságként arra törekszik, hogy fenntartható módon egyre rugalmasabb ügyfélközpontú és digitális megoldásokkal (pl. Ügyfélportál) álljon ügyfelei rendelkezésére. 
 

2023. július 6.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Az OFFI egyetemi gyakornoki programja (2023)

20230908
Az OFFI Zrt. kiemelten fontosnak tartja a fordító- és tolmácsképzés támogatását, amelyet komplex szakmai programmal és munkatársainak elkötelezett szerepvállalásával valósít meg. Évente átlagosan húsz gyakornok érkezik az ország egyetemeiről, hogy személyesen, online vagy hibrid módon eltöltsenek négy szakmailag tanulságos hetet az ország legnagyobb fordítóirodájánál. A jelentkezők kiválasztása szigorú szempontok alapján történik. 

Az e-hiteles fordítás nyugdíjazta a másolathitelesítő fapecsétet

20230831
Az OFFI Zrt. 2016 és 2018 közötti középtávú fejlesztési stratégiájának elfogadásával a digitalizáció a papíralapú ügyintézés több évtizedes egyeduralmát törte meg az állami fordítóirodában. 2017. október óta az OFFI e-hiteles fordításának technológiai lényege az elektronikusan hiteles iratok „összefűzése” a digitális érintetlenség biztosításával.

A Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem hallgatóinak szakmai napja az OFFI Akadémián

20230612_01
Közel egy évtizedes hagyománya van annak, hogy a Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Magyar Tanszékének hallgatóit szakmai nap keretében fogadja az OFFI. A két szervezet képviselői által tavaly május 13-án aláírt  együttműködési megállapodás folytatódik a látogatással.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és az OFFI szakmai napja az együttműködés jegyében

20230530_00.jpg
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) által 2022. szeptember 21-én aláírt együttműködési megállapodásban a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki a közokirat-hamisítások elleni fellépés mellett.

Kiváló magyar üzleti márka: sikeres tavaszi eredmények az állami fordítóirodában

20230516
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 2023 első negyedévét követően – a 01–04. havi árbevétel alapján – az egész országra kiterjedően közel 104%-os eredménnyel teljesítette a tulajdonosi joggyakorló Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott üzleti tervben foglalt elvárásokat.