Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI Zrt.) kiemelkedő törekvése, hogy Megrendelőit magas színvonalon szolgálja ki és termékeivel, szolgáltatásaival Ügyfelei elégedettek legyenek. E törekvéssel együtt is előfordulhat, hogy a megrendelések teljesítése során a termékkel kapcsolatban minőségi kifogás (szavatossági igény) vagy a teljesítés egyéb körülményeivel összefüggésben panasz merül fel (kettő együtt: panasz). Ebben az esetben lehetősége van arra, hogy az alábbi rend szerint panasszal éljen társaságunk, illetve meghatározott esetekben a fogyasztóvédelmi hatóságok felé.

A panaszkezelés folyamata

1. A panasz bejelentésének módjai

Az OFFI Zrt. szolgáltatásával kapcsolatos reklamációját:

  • személyesen, szóban az OFFI Zrt. ügyfélszolgálati pontjain a hivatalos nyitvatartási időben, továbbá
  • írásban, faxon, e-mailben vagy postai úton közölheti társaságunkkal.

Az ügyfélszolgálati pontok listája és a nyitvatartási idejük, valamint az OFFI Zrt. egyéb elérhetőségei a „Kapcsolat” menüpont alatt érhetőek el.

Amennyiben nem saját nevében, mint Megrendelő tesz panaszt, a panaszhoz elengedhetetlenül szükséges írásbeli meghatalmazást csatolni. A meghatalmazás (közjegyző által hitelesített) közokirat, illetve (két tanú által aláírt) teljes bizonyító erejű magánokirat lehet.

2. A panasz kivizsgálása

Az OFFI Zrt. a szóban előadott panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Amennyiben Ön az OFFI Zrt. által felajánlott panaszkezelési móddal nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása, orvoslása hosszabb időt vesz igénybe, a panaszról a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy példányát azonnal átadjuk Önnek. A továbbiakban az alább ismertetett szabályok (határidő, válaszadás) szerint járunk el.

Az írásbeli panasz kivizsgálására és a válaszadásra a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. alapján 30 nap áll rendelkezésre, amely indokolt esetben 15 nappal meghosszabbítható. Amennyiben a fordítás minőségével kapcsolatban merül fel szavatossági igény, azt e határidőre tekintet nélkül haladéktalanul kivizsgáljuk, és törekszünk a hiba 10 munkanapon belüli kijavítására.

3. Válaszadás

Társaságunk az írásbeli panasszal kapcsolatos megindokolt álláspontját, a hiba kiküszöbölésére tett javaslatát a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül írásban megküldi Önnek, mint panaszosnak.

A panasz elutasítása esetén levelünkben tájékoztatást adunk Önnek a jogorvoslati lehetőségekről, valamint megadjuk mindazon hatóságok, testületek elérhetőségeit, amelyeknél eljárás kezdeményezhető.

A panaszkezelés során egyebekben az OFFI Zrt. belső Reklamációkezelési Szabályzata szerint járunk el.

Az OFFI Zrt. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi.

 Budapest, 2017. október 9.

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.