A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseinek eleget téve, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: OFFI) visszaélés belső bejelentési rendszert alakított ki és működtet.
Jelen tájékoztató eligazítást ad a belső visszaélés bejelentési rendszer működéséről, a bejelentések megtételének lehetőségéről, és a bejelentéssel kapcsolatos eljárásról.
Részletes tájékoztató