20231017

Az OFFI Akadémia 2023. október 13-án rendezte meg fordítástudományi konferenciáját és szakmai workshopját, zárásként pedig az OFFI Sztorik rendezvény keretében az intézmény történetét bemutató időutazáson vehettek részt a konferencianap résztvevői. Ez a rendezvény egyben az OFFI155 projekt nyitóeseménye is volt. Dr. Németh Gabriella vezérigazgató köszöntőjében kiemelte, hogy az „OFFI 155 – 155 éves a magyar fordításügy (1869–2024)” projekt célja, hogy felhívjuk a közigazgatás, a szakma és a tudományos élet figyelmét a hivatalos magyar fordításügy eddigi eredményeire, múltjára és jelenére.

Az első kormányzati fordító osztály 1848-ban alakult, amikor a nemzetiségekkel és a külfölddel való érintkezésben az új magyar kormánynak óriási szüksége volt fordítókra. Szemere Bertalan belügyminiszter mellett nyolcfős fordítói hivatal kezdte meg munkáját 1848 júniusában. A kiegyezést követően 1869-ben gróf Andrássy Gyula miniszterelnök megalakította a miniszterelnökségi Központi Fordító Osztályt (KFO), amelynek élére Ferencz József szlavisztikaprofesszort nevezte ki, aki kilenc éven át, egészen haláláig vezette a fordító osztályt. Temetésén a magyar kormány testületileg részt vett 1878-ban.

20231017_02

Ezt követően még ebben az évben a Központi Fordító Osztályt átnevezték és átszervezték, amely a m. kir. miniszterelnökség sajtóosztályának alosztályaként működött tovább, feladata volt, hogy a „m. k. ministeriumok s egyéb közhatóságok részére szükségelt fordításokat, a megállapított díjszabályzatban meghatározott dijakért teljesítse, és ezen feladatánál fogva a fordítási munkákra nézve utódját képezi a feloszlatott központi forditó osztálynak”. 

Az állami fordítási feladatokat 1907-től a Belügyminisztérium fordító alosztályaként látta el a kormányzat részére, egészen 1949-ig, amikor a fordító osztályt kiszervezték az Igazságügyi Minisztériumhoz, ahol Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda néven, gazdasági irodaként kezdte meg üzleti tevékenységét.

20231017_03

Tardy Lajos, az OFFI első igazgatója 1949 és 1955 között vezette az irodát, egy gyakori személycserékkel jellemzett időszak következett. 1967 és 1980 között Merényi Imre, 1980 és 2009 között pedig Szappanos Géza vezetésével stabilizálódott az OFFI, eljött a modernizáció és a fejlődő üzletmenet időszaka. Szappanos Géza – aki az OFFI Akadémia 2023 őszi rendezvényét is megtisztelte jelenlétével – 2019-ben interjút adott az OFFI-nak, amely a „150 éves az állami fordítószolgálat” c. jubileumi kötetben jelent meg.

A 2009 és 2015 közötti időszakot ismét többszöri igazgatóváltás jellemezte. Dr. Németh Gabriellát, az OFFI jelenlegi vezérigazgatóját 2015. november 15-én nevezte ki dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter. A nevével fémjelzett időszakban 2023 és 2026 között immáron a harmadik intézményfejlesztési stratégiai program veszi kezdetét, amelynek fókuszában a szervezeti hagyományok megőrzése mellett a digitalizációs fejlesztések és a fordítási minőség erősítése áll.

Az OFFI155 projekt nyitóeseményét további jubileumi programok: konferenciák, kiadványok, megemlékezések követik majd.

20231017_04
20231017_05
20231017_06

© Fotó: OFFI Archívum – OFFI Sztorik – Időutazás (1869–2024)
Szappanos Géza igazgató részvételével (2023) és Szappanos Géza 
vezérigazgatói elismerést vesz át (2019)
 

2023. október 17.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Stratégia, hagyomány, digitalizáció: interjú dr. Németh Gabriellával, az OFFI vezérigazgatójával

20231204
A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) protokoll és rendezvényszervezés szakos végzős hallgatója, Kakucska Mónika szakdolgozatához 2023 novemberében interjút készített az OFFI első számú vezetőjével. Mivel a kérdések a stratégiaalkotást, az állami fordítóiroda több mint másfél évszázados szervezeti kultúráját, valamint a mesterséges intelligencia és a digitalizáció OFFI tevékenységében való megjelenését egyaránt érintik, az interjú rövidített változatát az alábbiakban az érdeklődőkkel is megosztjuk:

Közlemény: az OFFI szolgáltatásai is elérhetők a Hazaváró Programban

20231121_00.png
A külföldről hazaköltöző, itthon dolgozni, tanulni, vállalkozni vagy családot alapítani vágyó ügyfelei részére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. – kapcsolódva az állam által nyújtott szolgáltatási körhöz, illetve a hazatérést segítő, Hazaváró programon belül elérhető közigazgatási szolgáltatáscsomag részeként – kedvezményes fordítási és hitelesítési szolgáltatásokat kínál.

Szakmai nap a Magyar Nyelv Napja alkalmából

20231121
Széchenyi István 198 évvel ezelőtt, 1825. november 3-i felszólalásában a magyar nyelv művelését tűzte ki célul, amelynek ápolásával honfitársai magyar neveltetését kívánta segíteni: „Nekem itt szavam nincs. „Noha első magyar nyelvű írásos emlékeink a XII. századból származnak, hazánkban csak 1844. november 13-án vált hivatalos nyelvvé a magyar.” – és így szólt az OFFI tavaly novemberi tudósítása.

OFFI TRANSLAB: Fenntartható digitális nyelvi közfeladat-ellátás a 21. században

20231002
Az OFFI Zrt. vezérigazgatója, dr. Németh Gabriella az OFFI dolgozói közösségének bejelentette, hogy a 2023 és 2026 közötti új Cégstratégia az Igazságügyi Minisztérium alapítói elfogadásával hatályba lépett, így az Alapító felhatalmazásával 2023 nyarától az OFFI új fejlesztéseken dolgozik.

Az OFFI egyetemi gyakornoki programja (2023)

20230908
Az OFFI Zrt. kiemelten fontosnak tartja a fordító- és tolmácsképzés támogatását, amelyet komplex szakmai programmal és munkatársainak elkötelezett szerepvállalásával valósít meg. Évente átlagosan húsz gyakornok érkezik az ország egyetemeiről, hogy személyesen, online vagy hibrid módon eltöltsenek négy szakmailag tanulságos hetet az ország legnagyobb fordítóirodájánál. A jelentkezők kiválasztása szigorú szempontok alapján történik. 

Az e-hiteles fordítás nyugdíjazta a másolathitelesítő fapecsétet

20230831
Az OFFI Zrt. 2016 és 2018 közötti középtávú fejlesztési stratégiájának elfogadásával a digitalizáció a papíralapú ügyintézés több évtizedes egyeduralmát törte meg az állami fordítóirodában. 2017. október óta az OFFI e-hiteles fordításának technológiai lényege az elektronikusan hiteles iratok „összefűzése” a digitális érintetlenség biztosításával.