20210701_00

Dr. Tardy Lajos művelődéstörténész, író, műfordító, jogász, a történelemtudomány doktora (1973), az OFFI egykori igazgatója ez év júliusában lenne 107 éves. Fia, Tardy János által írt életrajz szerint 1914. július 28-án született Budapesten. 1937-ben szerzett jogi diplomát a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 1937 októberétől 1938 novemberéig katonai szolgálatát töltötte. Ezt követően több ügyvédi irodában is dolgozott ügyvédjelöltként, majd 1942-ben egységes bírói és ügyvédi vizsgát tett le, s így módja nyílt arra, hogy abban az évben ügyvédi irodát nyisson Pestújhelyen. A II. világháborúban a keleti fronton szolgált, szovjet hadifogságba esett, melyből 1947-ben szabadult.
Budapestre visszatérve a Földművelésügyi Minisztériumban lett jogász. 1949 januárjától az Igazságügyminisztériumban alosztályvezetőként dolgozott miniszteri osztálytanácsosi rangban. Ezzel párhuzamosan 1949. november 1-től az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda igazgatója volt 1955. március 12-ig.
1954-ben szerzett kandidátusi fokozatot a jogtudomány témakörében írt disszertációjával. 1955. március 28-án – koholt vádak alapján – letartóztatták, a börtönből 1955. október 2-án szabadult. Törvényességi óvás alapján 1956-ban, majd 1989-ben rehabilitálták. A konstruált per történetét a Kritika c. folyóiratban írta meg (1984. 8. sz.), de bővebben szól erről az 1986-ban megjelent önéletrajzi írása Szaggatott krónika címmel. 1956 júliusától az Új Magyar Könyvkiadó lektora volt, 1957-től ügyvédként működött, majd 1959–60-ban az Állami Könyvterjesztő Vállalatnál dolgozott. 1960 novemberétől az 1969-es év végéig az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa volt. 1970-től a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Könyvtárának vezetőjeként dolgozott nyugállományba vonulásáig (1975).  Mint kartvelológus elnyerte 1973-ban Grúziában a történelemtudomány doktora fokozatot, melyet itthon is elismertek. Két alkalommal is kitüntették a Munka Érdemrenddel. 1988-tól segítette az akkor alakult Történelmi Igazságtétel Bizottság munkáját. 1990. január 10-én hunyt el Budapesten.

​ 20210701_01

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. 2020. november 13-án, a magyar nyelv napján Tardy Lajos egykori igazgatója iránti tiszteletből termet nevezett el róla. Évről évre a Tardy Lajos Rendezvényterem ad helyt számos képzésnek, így például a nyelvszakmai napoknak vagy az OFFI éves fordítástudományi konferenciájának. Ezt utóbbi már 23 év hagyományait őrizve az ELTE-vel közösen rendez meg az állami fordítószolgálat. Az évente megrendezésre kerülő OFFI Akadémia projektkonferenciák, az OFFI belső szakmai képzései, tréningjei, továbbképzései vagy könyvbemutatói helyszínéül is a Tardy Rendezvényterem szolgál a jövőben. A rendezvényteremben emléktábla viseli a névadó OFFI igazgató nevét és a terem bejáratánál a rendezvényre látogatók rövid laudációt olvashatnak személyéről.
Életrajzi ihletésű könyve a Szaggatott krónika (1986), amelyben megírt visszaemlékezéseiben megmutatkozik magasfokú felelősségérzete és embersége a kollektív félelem időszakában is az akkori OFFI munkatársaiért: „…Mindenkit én válogattam ki az OFFI számára (kivéve a cseh és orosz fordítók egyikét másikát…) tehát a magam normái szerint én voltam felelős sorsuk további alakulásáért…” Számos kötete napvilágot látott, többek között művelődéstörténeti vagy orvostörténeti témákban. Tardy Lajos műveinek bibliográfiája itt elérhető. Szerzőként jegyzi az OFFI tanulmányait, A százesztendős fordítóiroda. A hivatalos magyar fordítás száz évének története (a bevezetést írta Merényi Imre, Budapest: OFFI Zrt., 1969), valamint A magyar állami fordításügy 130 esztendeje. 1869–1949–1999 címmel (Az előszót írta Dávid Ibolya, Budapest: OFFI Zrt. 1999.)

Vezetői munkája mellett termékeny fordító, lektor, író és kutató is volt, 2006-ban Demény-Dittel Lajos retrospektív életmű-bibliográfiát készített róla, köteteiről számos recenzió jelent meg idehaza és külföldön egyaránt. Tagja volt az MTA Őstörténeti Munkaközösségének, valamint a Szegedi Őstörténeti Munkaközösségnek. Tagjává választotta az MTA Orientalisztikai Bizottsága, választmányi tagja volt a Kőrösi Csoma Társaságnak. Választmányi tagja volt a Magyar Írók Szövetségének, a Magyar Pen Clubnak, továbbá a Société des Asiatique de Paris vezetőségének, a párizsi Revue de Kartvélologie tudományos tanácsának. A szegedi József Attila Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára volt. Orvostörténeti kutatásaiért 1984-ben elnyerte a Weszprémi István Emlékérmet.

20210701_02a
​ 20210701_02b
​ 20210701_02c

© Dr. Tardy Lajos (1914–1990) legismertebb művei

 

2021. július 2.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Jogi szaknyelv és közérthetőség a digitalizáció korában

20220609
Jogi hivatásrendek szakmai kihívásai a megújult jogi környezetben címmel országos szakmai konferenciának adott otthon a székesfehérvári városháza 2022. május 20-án. Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda előadói is részt vettek a Magyar Jogászegylet szakmai rendezvényén, amelyen a megjelenteket Székesfehérvár polgármestere köszöntötte.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ AZ OFFI VEZÉRIGAZGATÓJA ÉS AZ ESZÉKI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARÁNAK DÉKÁNJA

20220517_01
Az OFFI budapesti központjában május 13-án együttműködési megállapodást írt alá az eszéki Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja, dr. Trojan, Ivan és dr. Németh Gabriella, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vezérigazgatója.

Túl minden határon – tolmácsok hadihelyzetben

20220512_01
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. 2022. április 28-án rendezte meg a kiemelt ügyfeleinek megbízásait ellátó fordítók és tolmácsok részére az immáron hagyományos éves VIP fordítói fogadást. Ezt az OFFI Sztorik rendezvénysorozat Fordítók és Tolmácsok hadihelyzetben – „Túl minden határon” című előadása követte.

Okiratfordítás és jogi fordítás a 21. században: fordítástudományi konferencia az OFFI-ban

20220401_01
Idén 24. alkalommal rendezte meg az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hagyományos tavaszi fordítástudományi konferenciáját Okiratfordítás és jogi fordítás a 21. században címmel, az OFFI Tardy Lajos rendezvénytermében kialakított stúdióból, online közvetítéssel.

Március 15. alkalmából Igazságügyi Miniszteri elismerés az OFFI dolgozóinak

20220323
Varga Judit igazságügyi miniszter Nemzeti ünnepünk alkalmából miniszteri elismeréseket adományozott. Az elismerések átadási ünnepségére szóló meghívó 2022. március 17. csütörtök 11.00 órára invitálta az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. két munkatársát is.

Közlemény az orosz-ukrán háborúban érintettek okiratainak magyarországi hitelesített fordításáról

20220301
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. a háború elől menekülő ukrán állampolgárok, illetve ukrán állampolgársággal esetleg nem rendelkező személyekkel szolidaritást vállal, ezért személyállapoti okmányait szükség esetén gyors határidővel és kedvezményes, fix áron fordítja le.

Modernizált ügyfélbarát ügyvitel a hiteles fordítások egységes minőségéért

20210827_01
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) ügyviteli modernizációja mérföldkőhöz érkezett. Az MSZ EN ISO 9001:2015 által támogatott munkafolyamatokba beépülnek a társaság intézményfejlesztési stratégiája alapján indult projektek digitalizációs eredményei.