20231002

Az OFFI Zrt. vezérigazgatója, dr. Németh Gabriella az OFFI dolgozói közösségének bejelentette, hogy a 2023 és 2026 közötti új Cégstratégia az Igazságügyi Minisztérium alapítói elfogadásával hatályba lépett, így az Alapító felhatalmazásával 2023 nyarától az OFFI új fejlesztéseken dolgozik. Az intézményfejlesztési stratégia – Digitális és nyelvtechnológiai megoldások a közfeladat-ellátás szolgálatában – az OFFI a korábbi stratégiáiban meghatározott célok felé halad tovább, egyre pontosabb fókusszal. Az OFFI a korábbi stratégiáinak eredménytermékeire már erőforrásként tekint, azokra építkezik. A Magyar Projektmenedzsment Szövetség Közszolgálati Tagozatának alapítójaként a Társaság 2016 óta projektmenedzsment módszertannal dolgozik stratégiai fejlesztésein.

A 2023 és 2026 közötti új Cégstratégiában az OFFI az árverseny helyett a minőségi verseny szereplőjének tekinti magát, miközben közszolgáltatásait a megrendelői oldal számára elérhető áron nyújtja, magas minőségben.
A 2023. szeptember 11-i OFFI országos vezetői értekezlet részletesen elemezte az új stratégia tartalmát, és szervezeti egységenként kezdte meg a fejlesztések tervezését. Az állami fordítóiroda működése az adat- és folyamatvezérelt működésre és az egyre elektronizáltabb feladatellátásra koncentrál, miközben fordítási és hitelesítési szolgáltatásaival valamennyi hatalmi ág – a jogalkotás, az igazságszolgáltatás és a kormányzás – dinamikus partnere kíván lenni. Az OFFI Akadémia információs szolgáltatásai pedig a fordítóképzést, a nyelvi közreműködők továbbképzését vagy akár a magyar nyelvi modellek szaknyelvi fejlesztését is segíthetik. A hitelesítés és a fordítás digitális támogatására alapvetően olyan fejlesztések várhatók a jövőben, amelyek a minőséget, azaz a terminológiai egységességet és a megrendelők által elvárt határidők maradéktalan teljesítését ösztönzik.

20231002_01

Az OFFI Zrt 2023-26 közötti intézményfejlesztési stratégiájának újdonsága, hogy - eltérően az előző stratégiai időszakok fejlesztéseitől - immáron nagyobb programokon belül jönnek létre olyan kisebb önálló projektek, amelyek a program egyes részcéljainak megvalósítására irányulnak. A Cégstratégia több programot és több projektet is nevesít, melyek közös célja a nyelvtechnológia újdonságainak bevezetése a közfeladatellátásba. A fordítás automatizálása, az ügyvitel megújítása, magyar jogi szaknyelvi hagyományok digitális szélesítése, digitális és duális képzések, az EU elnökséghez kacsolódó feladatok támogatása, valamint az állami fordításügy 155. évfordulójának (2024) megünneplése kerültek fókuszba. 
A vezérigazgató kiemelte, hogy a megújított munkafolyamatok miatt bekövetkezett változások szervezeti átalakításokat tesznek szükségessé annak érdekében, hogy az eredménytermékek fenntarthatóan épüljenek be a gazdasági társaság működésébe. A megújuló Szervezeti és Működési Szabályzat kialakítása célul tűzi ki a nyelvtechnológiai szervezeti egységnek valamint a fejlesztések eszközeinek, a projekteknek a kiszolgálását támogató projektirodának a létrehozását, amely 2023. utolsó negyedévében várható és amely a 2015. óta hatályos szervezeti felépítést újítja meg. 

20231002_02

Fotó: OFFI archívum - 2023. szeptember 11. Országos vezetői értekezlet.
 

2023. október 2.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Stratégia, hagyomány, digitalizáció: interjú dr. Németh Gabriellával, az OFFI vezérigazgatójával

20231204
A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) protokoll és rendezvényszervezés szakos végzős hallgatója, Kakucska Mónika szakdolgozatához 2023 novemberében interjút készített az OFFI első számú vezetőjével. Mivel a kérdések a stratégiaalkotást, az állami fordítóiroda több mint másfél évszázados szervezeti kultúráját, valamint a mesterséges intelligencia és a digitalizáció OFFI tevékenységében való megjelenését egyaránt érintik, az interjú rövidített változatát az alábbiakban az érdeklődőkkel is megosztjuk:

Közlemény: az OFFI szolgáltatásai is elérhetők a Hazaváró Programban

20231121_00.png
A külföldről hazaköltöző, itthon dolgozni, tanulni, vállalkozni vagy családot alapítani vágyó ügyfelei részére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. – kapcsolódva az állam által nyújtott szolgáltatási körhöz, illetve a hazatérést segítő, Hazaváró programon belül elérhető közigazgatási szolgáltatáscsomag részeként – kedvezményes fordítási és hitelesítési szolgáltatásokat kínál.

Szakmai nap a Magyar Nyelv Napja alkalmából

20231121
Széchenyi István 198 évvel ezelőtt, 1825. november 3-i felszólalásában a magyar nyelv művelését tűzte ki célul, amelynek ápolásával honfitársai magyar neveltetését kívánta segíteni: „Nekem itt szavam nincs. „Noha első magyar nyelvű írásos emlékeink a XII. századból származnak, hazánkban csak 1844. november 13-án vált hivatalos nyelvvé a magyar.” – és így szólt az OFFI tavaly novemberi tudósítása.

Az OFFI egyetemi gyakornoki programja (2023)

20230908
Az OFFI Zrt. kiemelten fontosnak tartja a fordító- és tolmácsképzés támogatását, amelyet komplex szakmai programmal és munkatársainak elkötelezett szerepvállalásával valósít meg. Évente átlagosan húsz gyakornok érkezik az ország egyetemeiről, hogy személyesen, online vagy hibrid módon eltöltsenek négy szakmailag tanulságos hetet az ország legnagyobb fordítóirodájánál. A jelentkezők kiválasztása szigorú szempontok alapján történik. 

Az e-hiteles fordítás nyugdíjazta a másolathitelesítő fapecsétet

20230831
Az OFFI Zrt. 2016 és 2018 közötti középtávú fejlesztési stratégiájának elfogadásával a digitalizáció a papíralapú ügyintézés több évtizedes egyeduralmát törte meg az állami fordítóirodában. 2017. október óta az OFFI e-hiteles fordításának technológiai lényege az elektronikusan hiteles iratok „összefűzése” a digitális érintetlenség biztosításával.