20231002

Az OFFI Zrt. vezérigazgatója, dr. Németh Gabriella az OFFI dolgozói közösségének bejelentette, hogy a 2023 és 2026 közötti új Cégstratégia az Igazságügyi Minisztérium alapítói elfogadásával hatályba lépett, így az Alapító felhatalmazásával 2023 nyarától az OFFI új fejlesztéseken dolgozik. Az intézményfejlesztési stratégia – Digitális és nyelvtechnológiai megoldások a közfeladat-ellátás szolgálatában – az OFFI a korábbi stratégiáiban meghatározott célok felé halad tovább, egyre pontosabb fókusszal. Az OFFI a korábbi stratégiáinak eredménytermékeire már erőforrásként tekint, azokra építkezik. A Magyar Projektmenedzsment Szövetség Közszolgálati Tagozatának alapítójaként a Társaság 2016 óta projektmenedzsment módszertannal dolgozik stratégiai fejlesztésein.

A 2023 és 2026 közötti új Cégstratégiában az OFFI az árverseny helyett a minőségi verseny szereplőjének tekinti magát, miközben közszolgáltatásait a megrendelői oldal számára elérhető áron nyújtja, magas minőségben.
A 2023. szeptember 11-i OFFI országos vezetői értekezlet részletesen elemezte az új stratégia tartalmát, és szervezeti egységenként kezdte meg a fejlesztések tervezését. Az állami fordítóiroda működése az adat- és folyamatvezérelt működésre és az egyre elektronizáltabb feladatellátásra koncentrál, miközben fordítási és hitelesítési szolgáltatásaival valamennyi hatalmi ág – a jogalkotás, az igazságszolgáltatás és a kormányzás – dinamikus partnere kíván lenni. Az OFFI Akadémia információs szolgáltatásai pedig a fordítóképzést, a nyelvi közreműködők továbbképzését vagy akár a magyar nyelvi modellek szaknyelvi fejlesztését is segíthetik. A hitelesítés és a fordítás digitális támogatására alapvetően olyan fejlesztések várhatók a jövőben, amelyek a minőséget, azaz a terminológiai egységességet és a megrendelők által elvárt határidők maradéktalan teljesítését ösztönzik.

20231002_01

Az OFFI Zrt 2023-26 közötti intézményfejlesztési stratégiájának újdonsága, hogy - eltérően az előző stratégiai időszakok fejlesztéseitől - immáron nagyobb programokon belül jönnek létre olyan kisebb önálló projektek, amelyek a program egyes részcéljainak megvalósítására irányulnak. A Cégstratégia több programot és több projektet is nevesít, melyek közös célja a nyelvtechnológia újdonságainak bevezetése a közfeladatellátásba. A fordítás automatizálása, az ügyvitel megújítása, magyar jogi szaknyelvi hagyományok digitális szélesítése, digitális és duális képzések, az EU elnökséghez kacsolódó feladatok támogatása, valamint az állami fordításügy 155. évfordulójának (2024) megünneplése kerültek fókuszba. 
A vezérigazgató kiemelte, hogy a megújított munkafolyamatok miatt bekövetkezett változások szervezeti átalakításokat tesznek szükségessé annak érdekében, hogy az eredménytermékek fenntarthatóan épüljenek be a gazdasági társaság működésébe. A megújuló Szervezeti és Működési Szabályzat kialakítása célul tűzi ki a nyelvtechnológiai szervezeti egységnek valamint a fejlesztések eszközeinek, a projekteknek a kiszolgálását támogató projektirodának a létrehozását, amely 2023. utolsó negyedévében várható és amely a 2015. óta hatályos szervezeti felépítést újítja meg. 

20231002_02

Fotó: OFFI archívum - 2023. szeptember 11. Országos vezetői értekezlet.
 

2023. október 2.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Minőségi és versenyképes nyelvi közvetítés a közszférában

20240326_hír_00
Az OFFI Zrt. 2024. március 22-én Minőségi és versenyképes nyelvi közvetítés a közszférában címmel az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékkel közösen nemzetközi konferenciát szervezett. A konferencián köszöntőt mondott Németh Balázs miniszteri biztos, az OFFI Zrt. vezérigazgatója, aki köszöntőjében tolmácsolta Tuzson Bence igazságügyi miniszter üdvözlő szavait...

Mesterséges intelligencia a fordítói munkavégzésben

Mesterséges intelligencia a fordítói munkavégzésben
Az OFFI Zrt Lektorátusa 2024. február 19-én szakmai napot tartott „Az AI alkalmazásának lehetőségei a fordítóipari gyakorlatban címmel”. Az izgalmas előadásokat a kérdések és válaszok szekciója zárta. A párbeszéd és a vita során sok kérdés felvetődött, többek között az, hogy milyen kockázatokat hordozhatnak ezek az alkalmazások és eszközök, és vajon hol kezelik a bevitt adatokat a globális cégek.

2024. évi fejlesztési programok, projektek, küldetés, vízió az OFFI stratégiájában

20240116_01
„2024 januárjában az alapító Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott, 2023 és 2026 közötti négy évre szóló fejlesztési és üzleti stratégiai időszak második évébe lépünk” – hívta fel a dolgozók figyelmét évindítójában az OFFI Zrt. vezérigazgatója, dr. Németh Gabriella. Kiemelte, hogy már elindult az OFFI155 projekt, amelynek központi eleme az egész éven át tartó megemlékezés...

Stratégia, hagyomány, digitalizáció: interjú dr. Németh Gabriellával, az OFFI vezérigazgatójával

20231204
A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) protokoll és rendezvényszervezés szakos végzős hallgatója, Kakucska Mónika szakdolgozatához 2023 novemberében interjút készített az OFFI első számú vezetőjével. Mivel a kérdések a stratégiaalkotást, az állami fordítóiroda több mint másfél évszázados szervezeti kultúráját...

Közlemény: az OFFI szolgáltatásai is elérhetők a Hazaváró Programban

20231121_00.png
A külföldről hazaköltöző, itthon dolgozni, tanulni, vállalkozni vagy családot alapítani vágyó ügyfelei részére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. – kapcsolódva az állam által nyújtott szolgáltatási körhöz, illetve a hazatérést segítő, Hazaváró programon belül elérhető közigazgatási szolgáltatáscsomag részeként – kedvezményes fordítási és hitelesítési szolgáltatásokat kínál.

Szakmai nap a Magyar Nyelv Napja alkalmából

20231121
Széchenyi István 198 évvel ezelőtt, 1825. november 3-i felszólalásában a magyar nyelv művelését tűzte ki célul, amelynek ápolásával honfitársai magyar neveltetését kívánta segíteni: „Nekem itt szavam nincs. „Noha első magyar nyelvű írásos emlékeink a XII. századból származnak, hazánkban csak 1844. november 13-án vált hivatalos nyelvvé a magyar.” – és így szólt az OFFI tavaly novemberi tudósítása.