20221220

Az OFFI Zrt. menedzsmentjének javaslatára és a felügyelőbizottság támogatása mellett a tulajdonosi joggyakorló Igazságügyi Minisztérium elfogadta az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. 2023 és 2026 közötti középtávú intézményfejlesztési stratégiáját. A következő négy esztendőben a folyamatosan megújuló állami fordítóiroda működési fókuszában a digitális és nyelvtechnológiai megoldásoknak a nyelvi közvetítői közfeladat-ellátás szolgálatába állítása áll. 

Az OFFI Zrt. az előző (2016 és 2018, illetve 2019 és 2022 közötti) időszakok projekteredményeire építkezik, a jelenlegi stratégiai időszakban pedig új célokat tűz ki, miközben a korábbi fejlesztési időszakok jó gyakorlatait megtartja. Az új intézményfejlesztési stratégia a válságálló növekedés fejlesztési programja. A Társaság hosszú távon fenntartható növekedési pályát céloz meg, és az emberre mint alkotó és nem mint akadályozó közreműködőre számít. Készen áll továbbá a gépi fordítási megoldások magas jogi szaknyelvi minőségéhez szükséges új közfeladatok vizsgálatára is, miközben a digitalizációs fejlesztéseket projektek útján valósítja meg.

A megújított stratégiai fókusz kettős: a Társaság nemcsak a közfeladatként definiálható, jogszabályi delegáláson alapuló igazságügyi feladatok ellátásának színvonalát fejleszti, hanem a globális fordítóipari trendek tapasztalatait és a magyar jogi szaknyelv sajátosságait ötvöző digitális fordítóirodai megoldásokra is koncentrál. Az állami fordítóiroda víziója szerint amennyiben az igazságügyi fordítást és tolmácsolást a digitális ökoszisztémában is közfeladatként tartjuk fókuszban, az OFFI Zrt. nyelvi hitelesítő szolgáltatásai valamennyi hatalmi ág és a lakosság által dinamikusan és fenntartható módon igénybe vehetők maradnak, eközben pedig saját digitális adatbázisai és nyelvi közvetítő továbbképzései révén a közel 155 éves magyar jogi szaknyelvi fordítási hagyományok is fenntarthatóak.

20230808

2023 és 2026 között cél egy olyan szervezeti kultúrával bíró működési modell fenntartása, amely az 1869 óta érvényesülő szervezeti és szakmai hagyományokat tovább viszi, válasszal szolgál a 21. századi modernizációs igényekre, valamint az önálló finanszírozású, jövedelmező közfeladat-ellátási képességét erősíti a Társaság és a szakfordítási és tolmácsolási feladatok felett ágazati irányítást is gyakorló tulajdonosi joggyakorlója számára. 

A 100%-ban köztulajdonú OFFI Zrt. rendszeresen beszámol a nyilvánosság számára az új stratégiai fejlesztési programjairól és legújabb innovatív fejlesztéseiről és kiadványairól.
 

2023. augusztus 8.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Az OFFI egyetemi gyakornoki programja (2023)

20230908
Az OFFI Zrt. kiemelten fontosnak tartja a fordító- és tolmácsképzés támogatását, amelyet komplex szakmai programmal és munkatársainak elkötelezett szerepvállalásával valósít meg. Évente átlagosan húsz gyakornok érkezik az ország egyetemeiről, hogy személyesen, online vagy hibrid módon eltöltsenek négy szakmailag tanulságos hetet az ország legnagyobb fordítóirodájánál. A jelentkezők kiválasztása szigorú szempontok alapján történik. 

Az e-hiteles fordítás nyugdíjazta a másolathitelesítő fapecsétet

20230831
Az OFFI Zrt. 2016 és 2018 közötti középtávú fejlesztési stratégiájának elfogadásával a digitalizáció a papíralapú ügyintézés több évtizedes egyeduralmát törte meg az állami fordítóirodában. 2017. október óta az OFFI e-hiteles fordításának technológiai lényege az elektronikusan hiteles iratok „összefűzése” a digitális érintetlenség biztosításával.

Méltányosság, szolidaritás, gyors határidő és terminológiai egységesség a fordításhitelesítésben

20230706_01
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) Szervezeti és Működési Szabályzata előírja az Árazási és Honorárium Bizottság (ÁHB) működtetését, amely előkészíti az OFFI közszolgáltatásainak (pl. fordításhitelesítés, hiteles fordítás) árazásával és az azokban közreműködők díjazásával (pl. lektorálás, fordítás) összefüggő üzleti döntéseket.

A Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem hallgatóinak szakmai napja az OFFI Akadémián

20230612_01
Közel egy évtizedes hagyománya van annak, hogy a Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Magyar Tanszékének hallgatóit szakmai nap keretében fogadja az OFFI. A két szervezet képviselői által tavaly május 13-án aláírt  együttműködési megállapodás folytatódik a látogatással.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és az OFFI szakmai napja az együttműködés jegyében

20230530_00.jpg
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) által 2022. szeptember 21-én aláírt együttműködési megállapodásban a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki a közokirat-hamisítások elleni fellépés mellett.

Kiváló magyar üzleti márka: sikeres tavaszi eredmények az állami fordítóirodában

20230516
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 2023 első negyedévét követően – a 01–04. havi árbevétel alapján – az egész országra kiterjedően közel 104%-os eredménnyel teljesítette a tulajdonosi joggyakorló Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott üzleti tervben foglalt elvárásokat.