dr. Németh Gabriella vezérigazgató

Az Igazságügyi Minisztérium jóváhagyta az OFFI Zrt. 2019–22 közötti, új intézményfejlesztési stratégiáját – tájékoztatta dr. Németh Gabriella vezérigazgató a társaság dolgozóit. Kiemelte, hogy minden cég, intézmény elsődleges érdeke, hogy stratégia mentén végezze, fejlessze tevékenységét. Hosszú távon csak a minőségi szolgáltatás biztosít tartós ügyfélelégedettséget, magán- és az állami megrendelők részére. Különösen igaz ez egy nagy múltú állami szervezetre, amelynek 150 éves hagyományait célszerű ötvözni a 21. századi kihívásokkal.

Az OFFI Zrt. 2019–22 közötti középtávú intézményfejlesztési stratégiája a hiteles fordítás globális technológiai kihívásaira reagál. A társaság közép- és hosszútávú fejlesztési stratégiáját elsődlegesen az elektronikus úton elérhető tudásbázisok építésére való készségek fenntartása, valamint a digitalizáció és a nyelvi szolgáltatási képzési- és tudásközpont, az OFFI Akadémia működtetéséhez szükséges dinamikus szervezeti kompetenciák erősítése határozza meg. Újdonság az előző 3 éves (2016–18) fejlesztési időszakhoz képest a nemzetközi fókusz és a magyar nyelv digitális térben való erősítésének támogatása a következő stratégiai időszakban. A kitűzött célok és a projektek projektmenedzsment módszertannal való megvalósítása költségcsökkentő, egységesítő, közbizalmat, etikusságot és versenyképességet erősítő eredménnyel kecsegtetnek.

Az OFFI Zrt. az 1869-ben megalapított Központi Fordító Osztály szakmai és közszolgálati örökségét ápoló, 100%-ban állami tulajdonú fordítóiroda. Felelősségi köre továbbra is kiterjed a hiteles fordítás, a fordításhitelesítésaz igazságügyi nyelvi közvetítés (fordítás, tolmácsolás, lektorálás, hitelesítés) számos területére. Perekben és névátírási ügyekben jogszabályi kijelöléssel továbbra is szakértői vélemények kiállítására jogosult az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda.

E fő tevékenységeket az állami közfeladatkataszterben is rögzített közfeladatként látja el az OFFI, amely nem kereskedelmi tevékenység és amely feladatellátási kötelezettséggel jár.

Föld bolygó illusztráció

„Küldetésünk olyan digitális okirati- és terminológiai tudásbázisok, fordításminták és ügyviteli modernizációk megvalósítása, melyek az akár elektronikus hiteles fordításokhoz és az (e-) közigazgatási ill. igazságügyi fordítások magas színvonalú, dinamikus és biztonságos kiszolgálásához elengedhetetlenek, és amelyek az etikus közszolgálati elvek mindenkori szem előtt tartásával valósulnak meg.” (Idézet az OFFI 2019–22. közötti, az alapító által elfogadott intézményfejlesztési stratégiájából)

Cél, hogy az OFFI Zrt. több mint 140 munkavállalója és több mint 500 alvállalkozója által készülő hiteles és jogi fordítások egységes és stabil, etalon értékű minőséget jelentsenek. Az OFFI a minőség folyamatos fenntartása érdekében nemcsak az MSZ EN ISO 17100:2015 és 9001:2015 nemzetközi sztenderdeknek megfelelve és tanúsítva működik, hanem a közigazgatási és jogi fordítások szakmaiságát validált terminológiai adatbázissal, auditált fordításmintákkal és szakmai továbbképzésekkel támogatja a következő stratégiai időszakban is. Az állami fordítószolgálat munkatársai Etikai Kódex alapján dolgoznak, szervezeti és szakmai vezetői neves felsőoktatási intézmények tanárai, szakmai kiadványok szerzői, konferenciák állandó meghívott előadói.

2019. június 21.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Stratégia, hagyomány, digitalizáció: interjú dr. Németh Gabriellával, az OFFI vezérigazgatójával

20231204
A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) protokoll és rendezvényszervezés szakos végzős hallgatója, Kakucska Mónika szakdolgozatához 2023 novemberében interjút készített az OFFI első számú vezetőjével. Mivel a kérdések a stratégiaalkotást, az állami fordítóiroda több mint másfél évszázados szervezeti kultúráját, valamint a mesterséges intelligencia és a digitalizáció OFFI tevékenységében való megjelenését egyaránt érintik, az interjú rövidített változatát az alábbiakban az érdeklődőkkel is megosztjuk:

Közlemény: az OFFI szolgáltatásai is elérhetők a Hazaváró Programban

20231121_00.png
A külföldről hazaköltöző, itthon dolgozni, tanulni, vállalkozni vagy családot alapítani vágyó ügyfelei részére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. – kapcsolódva az állam által nyújtott szolgáltatási körhöz, illetve a hazatérést segítő, Hazaváró programon belül elérhető közigazgatási szolgáltatáscsomag részeként – kedvezményes fordítási és hitelesítési szolgáltatásokat kínál.

Szakmai nap a Magyar Nyelv Napja alkalmából

20231121
Széchenyi István 198 évvel ezelőtt, 1825. november 3-i felszólalásában a magyar nyelv művelését tűzte ki célul, amelynek ápolásával honfitársai magyar neveltetését kívánta segíteni: „Nekem itt szavam nincs. „Noha első magyar nyelvű írásos emlékeink a XII. századból származnak, hazánkban csak 1844. november 13-án vált hivatalos nyelvvé a magyar.” – és így szólt az OFFI tavaly novemberi tudósítása.

OFFI TRANSLAB: Fenntartható digitális nyelvi közfeladat-ellátás a 21. században

20231002
Az OFFI Zrt. vezérigazgatója, dr. Németh Gabriella az OFFI dolgozói közösségének bejelentette, hogy a 2023 és 2026 közötti új Cégstratégia az Igazságügyi Minisztérium alapítói elfogadásával hatályba lépett, így az Alapító felhatalmazásával 2023 nyarától az OFFI új fejlesztéseken dolgozik.

Az OFFI egyetemi gyakornoki programja (2023)

20230908
Az OFFI Zrt. kiemelten fontosnak tartja a fordító- és tolmácsképzés támogatását, amelyet komplex szakmai programmal és munkatársainak elkötelezett szerepvállalásával valósít meg. Évente átlagosan húsz gyakornok érkezik az ország egyetemeiről, hogy személyesen, online vagy hibrid módon eltöltsenek négy szakmailag tanulságos hetet az ország legnagyobb fordítóirodájánál. A jelentkezők kiválasztása szigorú szempontok alapján történik. 

Az e-hiteles fordítás nyugdíjazta a másolathitelesítő fapecsétet

20230831
Az OFFI Zrt. 2016 és 2018 közötti középtávú fejlesztési stratégiájának elfogadásával a digitalizáció a papíralapú ügyintézés több évtizedes egyeduralmát törte meg az állami fordítóirodában. 2017. október óta az OFFI e-hiteles fordításának technológiai lényege az elektronikusan hiteles iratok „összefűzése” a digitális érintetlenség biztosításával.