dr. Németh Gabriella vezérigazgató

Az Igazságügyi Minisztérium jóváhagyta az OFFI Zrt. 2019–22 közötti, új intézményfejlesztési stratégiáját – tájékoztatta dr. Németh Gabriella vezérigazgató a társaság dolgozóit. Kiemelte, hogy minden cég, intézmény elsődleges érdeke, hogy stratégia mentén végezze, fejlessze tevékenységét. Hosszú távon csak a minőségi szolgáltatás biztosít tartós ügyfélelégedettséget, magán- és az állami megrendelők részére. Különösen igaz ez egy nagy múltú állami szervezetre, amelynek 150 éves hagyományait célszerű ötvözni a 21. századi kihívásokkal.

Az OFFI Zrt. 2019–22 közötti középtávú intézményfejlesztési stratégiája a hiteles fordítás globális technológiai kihívásaira reagál. A társaság közép- és hosszútávú fejlesztési stratégiáját elsődlegesen az elektronikus úton elérhető tudásbázisok építésére való készségek fenntartása, valamint a digitalizáció és a nyelvi szolgáltatási képzési- és tudásközpont, az OFFI Akadémia működtetéséhez szükséges dinamikus szervezeti kompetenciák erősítése határozza meg. Újdonság az előző 3 éves (2016–18) fejlesztési időszakhoz képest a nemzetközi fókusz és a magyar nyelv digitális térben való erősítésének támogatása a következő stratégiai időszakban. A kitűzött célok és a projektek projektmenedzsment módszertannal való megvalósítása költségcsökkentő, egységesítő, közbizalmat, etikusságot és versenyképességet erősítő eredménnyel kecsegtetnek.

Az OFFI Zrt. az 1869-ben megalapított Központi Fordító Osztály szakmai és közszolgálati örökségét ápoló, 100%-ban állami tulajdonú fordítóiroda. Felelősségi köre továbbra is kiterjed a hiteles fordítás, a fordításhitelesítésaz igazságügyi nyelvi közvetítés (fordítás, tolmácsolás, lektorálás, hitelesítés) számos területére. Perekben és névátírási ügyekben jogszabályi kijelöléssel továbbra is szakértői vélemények kiállítására jogosult az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda.

E fő tevékenységeket az állami közfeladatkataszterben is rögzített közfeladatként látja el az OFFI, amely nem kereskedelmi tevékenység és amely feladatellátási kötelezettséggel jár.

„Küldetésünk olyan digitális okirati- és terminológiai tudásbázisok, fordításminták és ügyviteli modernizációk megvalósítása, melyek az akár elektronikus hiteles fordításokhoz és az (e-) közigazgatási ill. igazságügyi fordítások magas színvonalú, dinamikus és biztonságos kiszolgálásához elengedhetetlenek, és amelyek az etikus közszolgálati elvek mindenkori szem előtt tartásával valósulnak meg.” (Idézet az OFFI 2019–22. közötti, az alapító által elfogadott intézményfejlesztési stratégiájából)

Cél, hogy az OFFI Zrt. több mint 140 munkavállalója és több mint 500 alvállalkozója által készülő hiteles és jogi fordítások egységes és stabil, etalon értékű minőséget jelentsenek. Az OFFI a minőség folyamatos fenntartása érdekében nemcsak az MSZ EN ISO 17100:2015 és 9001:2015 nemzetközi sztenderdeknek megfelelve és tanúsítva működik, hanem a közigazgatási és jogi fordítások szakmaiságát validált terminológiai adatbázissal, auditált fordításmintákkal és szakmai továbbképzésekkel támogatja a következő stratégiai időszakban is. Az állami fordítószolgálat munkatársai Etikai Kódex alapján dolgoznak, szervezeti és szakmai vezetői neves felsőoktatási intézmények tanárai, szakmai kiadványok szerzői, konferenciák állandó meghívott előadói.

2019. június 21.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

A COVID19 hatása a hiteles fordítási, a fordításhitelesítési és az igazságügyi tolmácsolási feladatok ellátásra

Dr. Németh Gabriella vezérigazgató asszony
Tekintettel a COVID-19 által okozott és hosszú távon előre nem látható üzleti hatásokra a 100%-ban állami tulajdonú, nagymúltú fordítóirodában – amely jogszabály alapján felelős a hiteles fordítások ellátásáért – 2020. áprilisában felállításra került az OFFI Stratégiai Kockázatokat Kezelő Munkacsoportja.

TÁJÉKOZTATÓ

OFFI bejárat
Az Ön és munkatársaink egészségének védelme érdekében az Országos Tisztifőorvos ajánlása szerint továbbra is kérjük, ha betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. Amennyiben Ön tünetmentesen látogat el az OFFI ügyfélszolgálatára, úgy kérjük, továbbra is tartsa be az egészségmegtartó előírásokat.
2020. máj. 29.

Digitális megújulás az OFFI Akadémia konferenciák világában

dr. Németh Gabriella vezérigazgató köszöntötte az online közvetítés nézőit
Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda kiemelt stratégiai célja a hiteles, etikus tudásmegosztáson alapuló közszolgálat, melynek hatékony közvetítését egyaránt szolgálják a belső képzések, workshopok, és az immáron nagy hagyományokkal rendelkező, egyetemekkel közös fordítástudományi szakmai konferenciák.