Az OFFI emblémája

A 2018. január 1-jén hatályba lépett új Polgári perrendtartás (2016. évi CXXX. törvény, röviden/a továbbiakban Pp.) az idegen nyelvű iratok perbeli felhasználásával kapcsolatban megerősítette a bíróságok azon létező gyakorlatát, miszerint nem minden esetben szükséges a perekben a nem magyar nyelvű okiratokról magyar nyelvű hiteles fordítást benyújtani. Ilyenre csak akkor van szükség, ha ezt külön jogszabály, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy nemzetközi szerződés írja elő, illetve a bíróság kifejezetten elrendeli. Ezen kívül hiteles fordítások benyújtása önkéntesen továbbra is bármikor lehetséges, ha a peres fél így dönt. (Akkor, ha a cél az, hogy hiteles fordítás benyújtásával vitathatatlan tartalmú fordítás álljon a fókuszban.) Amennyiben pedig a lefordított szöveg helyessége, illetve teljessége tekintetében kétely merül fel, akkor a bíróság rendelkezésére hiteles fordítást kell benyújtani.

A korábbi Pp. alapján is lehetőség volt arra, hogy a bíró döntsön a benyújtandó fordítás típusáról („egyszerű” szakfordítás vagy hiteles fordítás). A polgári perekben az OFFI igénybevételére továbbra is lehetőség van, akár „egyszerű” vagy szakfordítás, akár a bíróság döntése alapján hiteles fordítás készítése céljából.

Akkor mi változott tulajdonképpen?

Újdonságként tekinthetünk arra, hogy a 2018. január 1. után indult perekben a bíróság erre vonatkozó külön döntése nélkül is beadhatóak a peres iratfordítások – akár az OFFI, akár más iroda által elkészített – szakfordítás formájában. Ha a bíróság kifejezetten hiteles fordítást igényel az ügyhöz, azt egyedileg fogja elrendelni. Nem módosult az a jelenleg is hatályos jogszabályi rendelkezés, mely szerint „Hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegennyelvű hiteles másolatot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet (ld. 24/1986. MT rend. 5.§).” illetve e feladatkörén túl az OFFI bármely megrendelő részére végezhet nem hiteles fordítást, szakfordítást is (ld.7/1986. IM r. 5. §).

Hiteles fordítás

Az „egyszerű” vagy szakfordítás benyújtásának mostani, egyértelmű általános kimondása az egységes jogalkalmazást biztosítja az új Pp. indoklása szerint. Ez a rendelkezés a perek gyorsítását és kedvezőbb perköltségek alakítását is szolgálhatja. (Hiszen a szakfordítások elkészítése az OFFI gyakorlatában is kedvezőbb díjjal történik.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fordítók képzettségére vonatkozó jogszabályi rendelkezések nem változtak meg! Minden esetben csak megfelelő képzettségű szakfordító által készített fordítás nyújtható be a bíróságra. A szakfordító és a tolmácstevékenység központi ágazati irányítását az igazságügyért felelős miniszter látja el. E tevékenysége kiterjed minden szakfordító és tolmácstevékenységre függetlenül attól, hogy a tevékenységet folytató szerv vagy személy milyen szervezeti keretekben vagy szervezeti alárendeltségben működik. Ezek az előírások továbbra is fontos minőségi garanciák a perbeli bizonyításhoz. (Az új Pp-hez igazodtak viszont a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásának a szabályai 2018. január 1-jétől.)

Továbbra is lesznek tehát olyan esetek, amikor az OFFI hiteles fordítására lesz szükség a peres ügyben: pl. ha felek a fordítás hitelességét vitássá teszik a perben.

Mire gondoljon egy fordításvásárló (peres fél) ilyenkor?

Az OFFI-hoz hiteles fordításra vagy fordításhitelesítésre benyújtott iratok feldolgozásán alapuló szakmai tapasztalatunk alapján a vitássá tett fordítások esetében előfordulhat, hogy a lefordított szöveg és az eredeti, forrásnyelvi dokumentum által hordozott információ tartalmi vagy formai azonosságával/eltérésével kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy esetleg elvettek vagy hozzátettek valamit az eredeti forrásnyelvi szöveghez, illetve megváltoztatták a szöveg értelmét, vagy más módon félreérthetővé tették a szöveget, esetleg egyéb hibás fordítás készült el.

Az OFFI Zrt. a fordítások elkészítésekor a saját regiszterébe bejegyzett, mintegy 500, a jogszabályoknak megfelelő végzettséggel rendelkező és magas minőséget képviselő, az OFFI által kötelezővé tett Hiteles Nyelvi Szolgáltatások Etikai Kódexét is betartó fordító és lektor közül választja ki a megrendelő igényéhez legjobban megfelelő munkatársat. Ez garantálja, hogy a perekben benyújtható szakfordítás is a hiteles fordításokkal egyező magas minőségben, ugyanakkor annál kedvezőbb áron készülhet el az OFFI-nál.

Az OFFI által készített szakfordításokról még többet megtudhat: ITT

Sorszámhúzó az OFFI-ban
© Fotó: OFFI Archívum – Hiteles fordítás átvétele a Budapesti Ügyfélszolgálaton, akár peres ügyekhez is

 

2018. január 17.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

A COVID19 hatása a hiteles fordítási, a fordításhitelesítési és az igazságügyi tolmácsolási feladatok ellátásra

Dr. Németh Gabriella vezérigazgató asszony
Tekintettel a COVID-19 által okozott és hosszú távon előre nem látható üzleti hatásokra a 100%-ban állami tulajdonú, nagymúltú fordítóirodában – amely jogszabály alapján felelős a hiteles fordítások ellátásáért – 2020. áprilisában felállításra került az OFFI Stratégiai Kockázatokat Kezelő Munkacsoportja.

TÁJÉKOZTATÓ

OFFI bejárat
Az Ön és munkatársaink egészségének védelme érdekében az Országos Tisztifőorvos ajánlása szerint továbbra is kérjük, ha betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. Amennyiben Ön tünetmentesen látogat el az OFFI ügyfélszolgálatára, úgy kérjük, továbbra is tartsa be az egészségmegtartó előírásokat.
2020. máj. 29.

Digitális megújulás az OFFI Akadémia konferenciák világában

dr. Németh Gabriella vezérigazgató köszöntötte az online közvetítés nézőit
Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda kiemelt stratégiai célja a hiteles, etikus tudásmegosztáson alapuló közszolgálat, melynek hatékony közvetítését egyaránt szolgálják a belső képzések, workshopok, és az immáron nagy hagyományokkal rendelkező, egyetemekkel közös fordítástudományi szakmai konferenciák.