20220909_01

Kétnapos hiteles fordítási workshop kerül megrendezésre 2022 szeptemberében az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Nemzeti Nyomozó Iroda szervezésében. Az előadók az állami szervezetek mindazon vezetői és szakértői, akik felelős szerepet töltenek be a hiteles fordítások és az okiratforgalom biztonsága területén.

Az OFFI jogszabály alapján ellátott közfeladatairól dr. Németh Gabriella, az OFFI Zrt. vezérigazgatója és dr. Kántor Ákos kodifikációs szakjogász tart előadást. A kétnapos rendezvényen szó esik majd az aggályosnak tűnő iratokról és a fordításhitelesítés kérdéseiről. Az OFFI hitelesítési és fordítási gyakorlatát dr. Ugróczky Mária közigazgatási jogi tanácsadó ismerteti, bemutatva és kiemelve nemcsak az okiratok számos fajtáját, hanem az irányadó jogi környezetet is. Előadásában rámutat arra, hogy számos kérdésre a jogszabályok nem, de az OFFI belső szabályzatai kellő iránymutatást nyújtanak a kétséget okozó helyzetekben is. 

A jogszerűség, a felelősségvállalás, az okiratfordítás és a folyamatszabályozási dilemmák egyaránt jellemzik az OFFI által végzett közfeladatellátást. Az „Aggályos iratok és közfeladatellátás az OFFI jó gyakorlatában” című előadás már 2021. évben megtartott rendezvényünkön is nagy figyelmet váltott ki a résztvevők körében, s a téma hasonlóképp ma is időszerű. 

20220909_02

Az OFFI jogszabály alapján ellátott közfeladatai mellett a hamis iratok nyomozati tapasztalatairól és a felismerés jó gyakorlatairól idén is konzultálnak a szakemberek. Az okirathamisítás leggyakoribb módszerei és a hamis okiratok felismerésének technikái mind az OFFI fordítóinak, mind a nyomozószervek szakértőinek hasznos ismereteket nyújt. Az okiratok köre folyamatosan bővül, így az ismeretek frissen tartása aktuális kihívás a résztvevő szervezetek munkatársai számára. 

A 2021-ben indított hagyományteremtő workshop után – amelyet hibrid formában rendezett meg az OFFI, akkor még egynapos képzés formájában – az ideit a nagy érdeklődés miatt idén már kétnaposra terveztek a szervezők.   A rendezvényt awareness képzés zárja, hiszen az állami fordítóiroda számára fontos, hogy a vele együttműködő fordítók, lektorok és munkatársak magas szintű biztonságtudattal végezzék a hiteles fordítások elkészítését. Az awareness képzésen az OFFI 40 munkatársa vesz részt. 

Az izgalmasnak ígérkező eseményre előzetesen közel száz résztvevő regisztrált. Az előadások az OFFI Akadémia tudásbázisát gyarapítják. A személyes részvétellel megtartott rendezvényen kizárólag a regisztráltak vehetnek részt.

2022. szeptember 9.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Névmódosítás mint közfeladat – második kiadás

2023.01.23
2023. januárjában megjelent az OFFI Akadémia kiadványsorozatának következő kötete, a Névmódosítás mint közfeladat második kiadása. A kötet szerkesztője és szerzői az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda és az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontjának munkatársai. A magyar állampolgárságról szóló törvény végrehajtására kiadott 125/1993-as számú (IX.22.) kormányrendelet az OFFI feladatkörébe utalja a magyar állampolgárságért folyamodó, és ezzel egyidejűleg magyaros névviselésre áttérő kérelmezők esetében az idegen hangzású nevük magyar megfelelőjének meghatározását.

Sikeres szakmai és üzleti évet zár az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

20221220
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) idén is figyelemreméltó eredményeket ért el a szakmai együttműködések kialakítása, a közfeladatok magas szintű ellátása, valamint a dolgozók és fordítók szakmai képzése terén, miközben lezárul a 2019 és 2022 közötti intézményfejlesztési stratégiai időszak is. Az OFFI a négyéves stratégiai fejlesztések eredményességjavító hatása mellett a tavalyit várhatóan 20%-kal meghaladó bevételt ér el a növekvő gazdasági kihívások közepette.

A magyar nyelv napján gálával ünnepelt a 153 éves fordítóiroda

OFFI
Mi magyarok joggal vagyunk büszkék egyedi, különleges, semmihez sem hasonlítható nyelvünkre. Noha első magyar nyelvű írásos emlékeink a XII. századból származnak, hazánkban csak 1844. november 13-án vált hivatalos nyelvvé a magyar. Ezen a napon fogadták el ugyanis az 1844. évi II. törvénycikket, amely többek között kimondta, hogy a jövőben minden törvényt magyar nyelven alkotnak, az országgyűlés nyelve a magyar, az ország teljes területén a hivatalok magyar nyelven kötelesek az ügyintézést végezni és minden iskolában magyar nyelven történik a tanítás, oktatás.

Együttműködési megállapodás és szakmai nap – 30 éves jubileumát ünnepelte az OFFI szegedi irodája

20221102_01
Szakmai napot tartott a Szegedi Tudományegyetem és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda az egyetem dísztermében. A két intézmény közel 20 éve működik együtt. Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézete otthont ad a karon folyó idegen nyelvű jogi képzési programnak, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Központjában fordítók, szakfordító és tolmácsok szereznek diplomát mesterszakon és szakirányú továbbképzésen.

Öt éve az e-közigazgatás szolgálatában

OFFI logó 2021
2018 januárja óta a cégek jogszabályban meghatározott körének közigazgatási ügyeit elektronikusan kell intézni, és magánszemélyek is választhatják az elektronikus utat. A globalizált gazdaságban gyakran fordul elő, hogy idegen nyelven kiállított iratok hiteles fordítását kell a hatóság részére benyújtani, elektronikusan. E-közigazgatásban részt vevő ügyfeleinek támogatására öt évvel ezelőtt, 2017 októberében az OFFI bevezette új, papírmentes termékét, az elektronikusan hiteles fordítást.

Jeromos napján tartott francia szakmai napon emlékezünk a legendás OFFI lektorra

Teremavatás 2022
2022. szeptember 30-án – a fordítók és tolmácsok világnapján – rendezte meg az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Lektorátusa a francia nyelvirányon dolgozó fordítók és lektorok szakmai napját. A szakmai nap záróeseményeként az egykori legendás OFFI lektor, Vida Tamás családjának jelenlétében került sor a lektor nevét viselő emléktábla felavatására.

Együttműködési megállapodást írt alá az OFFI vezérigazgatója és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója

20220927_01
A két szervezet közötti együttműködés hatékonyabbá tételét célzó megállapodást írt alá az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) vezérigazgatója és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) főigazgatója. Az eddigi szakmai együttműködést a két szervezet 2022. szeptember 21-én írásban is megerősítette az OFFI budapesti központjában.

Megújult az OFFI Mentorprogramja: alapképzéssel és mentorálással segítjük a nyelvi közfeladat-ellátásban közreműködőket

Hír 20220804
2022 júniusában megújult az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda szakmai mentorprogramja. Az állami fordítóiroda több mint félezer együttműködő szakmai partnerrel biztosítja a hiteles fordítási és az igazságügyi tolmácsolási feladatok ellátásához szükséges kapacitást, így maradéktalanul kiszolgálhatóak a megrendelői igények.