01
Helyszín
OFFI Bajza utcai központja

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hibrid módon megrendezett, Az aggályos iratok kezelésének aktuális kérdései című szakmai napnak adott helyt az adventi időszakban, amelyen több mint hatvan érdeklődő vett részt. A szakmai nap témája a hatósági és bírósági bizonyítási eljárás során felbukkanó, aggályosnak tűnő vagy hamis okiratok kezelése, felismerése, jogi szabályozási kerete volt. 
A plenáris előadások keretében dr. Németh Gabriella, az OFFI Zrt. vezérigazgatója bemutatta az aggályos iratok kezelésére vonatkozó jogszabályi környezet hiányosságait és az OFFI belső szabályozását. Makó Zoltán r. alezredes, a KR NNI Felderítő Főosztály, Pénz- és Bankkártyahamisítás Elleni Osztálya vezetője egyes nyomozati eljárásban kezelendő okiratok gyakorlati tapasztalatait, kihívásait összegezte. 

2

Az OFFI vezető terminológusa bemutatta az OFFI terminológiai szemléletű nyelvi közvetítő tevékenységét, lektora pedig a fordítási folyamat közben felfedezhető nyelvi ellentmondásokra hívta fel a figyelmet az okiratfordítások körében. A workshop második részében okiratismereti tapasztalatcsere zajlott. Az OFFI közigazgatási jogi és projektkoordinációs tanácsadójától a hallgatóság széleskörű tájékoztatást kaphatott az okiratok jogi szabályozásáról, köréről, kitérve a kivonatok, másolatok és akár az elektronikus okiratok bizonyító erejére is, majd az okiratok fordítása körében ismertetésre kerültek a hiteles fordítás, az e-hiteles fordítás, a szakfordítás kérdései, lehetőségei . 
Dr. Antal László nb. ezredes, az NBSZ Szakértői Intézet Okmány-, Írás- és Nyelvész Szakértői Osztály vezetője Az okirat hamisítás leggyakoribb módszerei, a hamis okiratok felismerésének technikái című rendkívül gyakorlatias prezentációjából a hatósági eljárások jelen lévő közreműködői – nyomozók, fordítók, lektorok, szakértők – konkrét példákon láthatták az okiratfordítások bizonyítási eljárásokban játszott szerepének kockázatait, és az aggályos, illetve hamis okiratok számtalan megjelenési formáját. 
Az OFFI vezérigazgatója a zárszóban kitért annak jelentőségére, hogy a terminológiai szemléletű nyelvi közvetítő munka és az okiratok alapos ismerete elengedhetetlen a hiteles fordítások kezelésében. Meglátása szerint a workshophoz hasonló tapasztalatcserére akár évente szükség volna, egészen addig, amíg a jogszabályi környezet nem változik. 

3
4

©: Fotók: OFFI archívum: Okiratismereti workshop (2021. dec. 8.)
Dr. Németh Gabriella, dr. Kántor Ákos, dr. Tamás Dóra Mária előadásai