20220301

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. a háború elől menekülő személyekkel szolidaritást vállal, ezért a menekültügyi eljárásban szükséges okmányainak hiteles fordítását két, újonnan kialakított kedvezményes konstrukciós fordítással vállalja.

1. személyállapoti okmányok fix áras, hiteles fordítása:

Az Ukrajna területéről érkező ukrán állampolgárok, illetve az Ukrajna területén jogszerűen tartózkodó ukrán állampolgársággal nem rendelkező személyek Magyarországon is benyújthatják menekültügyi kérelmüket, és a magyar hatóság ideiglenes védelemre jogosultként ismeri el őket – tudatta a frissen megalakított Nemzetbiztonsági Operatív Törzs

Az OFFI 2022. március 2-től visszavonásig e személyek részére ukrán nyelvről magyar nyelvre  személyállapoti okmányok hiteles fordítások elkészítését az alábbiak szerint vállalja: 

hitelesítési díjat és előleget nem kell fizetni, a fordítások elkészítése egységesen 5.000.-Ft + áfa a következő okiratok megrendelése esetén: 
•    anyakönyvi kivonatok (születési, házassági, halotti);
•    útlevél;
•    személyi igazolvány;
•    jogosítvány.

Az iratok fordítását az OFFI három munkanapos határidővel vállalja, rendkívüli sürgősségi esetben akár egy munkanap alatt elkészíti.  Tekintettel a kialakult helyzetre és az ukrán nyelvterületen dolgozó munkatársaink leterheltségére ez a határidő megnövekedhet. Megértésüket és türelmüket köszönjük.

2., Kiskorúak részére magyar nyelvű iratok igényléséhez szükséges okiratok hiteles fordítása kedvezményes áron

Az OFFI azon kiskorúaknak okiratainak fordítására, akik csak egyik, de magyar állampolgársággal is rendelkező szülőjükkel menekültek el Ukrajnából, a magyar hatóságok által kiállított útlevél, illetve személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges további ukrán okiratok magyar nyelvű fordításának benyújtásához 2022. március 23-tól szintén kedvezményes díjszabást vezet be az alábbiak szerint:

•    hiteles fordítás készítése (célnyelvi, azaz magyar nyelvű karakter elszámolással);
•    hitelesítési díj felszámítása nélkül;
•    70% előleggel;
•    a karakterárból 20% kedvezménnyel.

A szülői felügyeleti joggyakorlásának bizonyításával összefüggő, kedvezményes fordítási árba tartozó okiratok lehetséges köre az alábbi:

•    bírói ítélet, amely a másik szülő szülői felügyeleti jogát megvonja,
•    gyámhatósági határozat, amely szülői felügyeleti jogról rendelkezik,
•    igazolás arról, hogy az anyakönyvbe apaként képzelt személy van bejegyezve,
•    a büntetésvégrehajtás igazolása arról, hogy a másik szülő fogvatartási intézetben van, így a felügyeleti joga szünetel,
•    hatósági igazolás arról, hogy a másik szülő tartósan akadályozott a hatósági igazolványok kiadásához szükséges hozzájárulás megadásában (pl. katona vagy tartós külszolgálaton van),
•    a másik szülő nyilatkozata, amelyben meghatalmazza a gyermekkel menekülő szülőt, hogy a gyermek ügyeiben helyette is eljárjon.

A fordítási díjat csökkentő további lehetőségként a bírósági, közigazgatási határozatokat az OFFI kivonatolja. Így a hiteles fordítás a határozatok érdemi, rendelkező részét fogja tartalmazni, és ha az indokolás alapján szükséges (pl. névviselés megállapítása), akkor ezen szövegrészeket tartalmazza.

20220301

Az OFFI Magyarországon több mint húsz ügyfélkapcsolati irodával rendelkezik. A határ közelében az alábbi városokban találhatók irodák: Záhony, Debrecen, Békéscsaba, Nyíregyháza, Szeged, Miskolc. Ezen kívül valamennyi irodánkban és a budapesti ügyfélszolgálatunkon is állunk rendelkezésre. 

A hiteles fordítási szolgáltatásokról itt tud tájékozódni. Az OFFI megbízható, 100%-ban állami tulajdonú cég.

Igazságügyi tolmácsolási szolgáltatást igény szerint az ország egész területén nyújtunk, és rendelkezünk távoli tolmácsolási megoldásokhoz szükséges technikai eszközökkel is. Tolmácsolási szolgáltatásainkról itt olvashat bővebben. 

Tájékoztatjuk tisztelt Megrendelőinket és valamennyi érintettet arról, hogy időközben a Kormány a menekülthelyzet kezelése körében új jogszabályt adott ki. A 2022. március 7-én kiadott rendelet szerint (86/2022. (III. 7.) Korm. rendelet 6. §. (2) bek.)  a menedékes státuszú személyek kérhetik okmányaik fordítási költségeinek megtérítését az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságtól. A jogszabály értelmében ezt abban az esetben vehetik igénybe, ha az eljárás a Főigazgatóságnál folyik, és a hatóság kéri az okmányok fordítását. A részletek iránt kérjük, hogy érdeklődjenek az illetékes hatóságnál. 

Tájékoztatjuk Megrendelőinket arról is, hogy a menekültügyi eljárásokban (a 2007. évi LXXX: tv. 43. § (4) bek. szerint) a nem magyar nyelven kiállított okirat magyar nyelvű hiteles fordítás nélkül is elfogadható, mely  fordításokat más fordítók és fordítóirodák is készíthetnek. A fordítás típusa ügyében megrendelés előtt kérjük tájékozódjon a befogadó hatóságnál. 

Figyelem: a fenti közlemény időközben módosult. A fenti közlemény már a teljes, módosított, új szöveget tartalmazza, és a módosítások kiadásának napja (amelynek megfelelően az OFFI a fordítási szolgáltatásait 2022. március 23-tól kezdve az abban foglaltak szerint módosítja): 
2022. MÁRCIUS 22.napja.

2022. március 1.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Az OFFI egyetemi gyakornoki programja (2023)

20230908
Az OFFI Zrt. kiemelten fontosnak tartja a fordító- és tolmácsképzés támogatását, amelyet komplex szakmai programmal és munkatársainak elkötelezett szerepvállalásával valósít meg. Évente átlagosan húsz gyakornok érkezik az ország egyetemeiről, hogy személyesen, online vagy hibrid módon eltöltsenek négy szakmailag tanulságos hetet az ország legnagyobb fordítóirodájánál. A jelentkezők kiválasztása szigorú szempontok alapján történik. 

Az e-hiteles fordítás nyugdíjazta a másolathitelesítő fapecsétet

20230831
Az OFFI Zrt. 2016 és 2018 közötti középtávú fejlesztési stratégiájának elfogadásával a digitalizáció a papíralapú ügyintézés több évtizedes egyeduralmát törte meg az állami fordítóirodában. 2017. október óta az OFFI e-hiteles fordításának technológiai lényege az elektronikusan hiteles iratok „összefűzése” a digitális érintetlenség biztosításával.

Méltányosság, szolidaritás, gyors határidő és terminológiai egységesség a fordításhitelesítésben

20230706_01
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) Szervezeti és Működési Szabályzata előírja az Árazási és Honorárium Bizottság (ÁHB) működtetését, amely előkészíti az OFFI közszolgáltatásainak (pl. fordításhitelesítés, hiteles fordítás) árazásával és az azokban közreműködők díjazásával (pl. lektorálás, fordítás) összefüggő üzleti döntéseket.

A Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem hallgatóinak szakmai napja az OFFI Akadémián

20230612_01
Közel egy évtizedes hagyománya van annak, hogy a Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Magyar Tanszékének hallgatóit szakmai nap keretében fogadja az OFFI. A két szervezet képviselői által tavaly május 13-án aláírt  együttműködési megállapodás folytatódik a látogatással.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és az OFFI szakmai napja az együttműködés jegyében

20230530_00.jpg
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) által 2022. szeptember 21-én aláírt együttműködési megállapodásban a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki a közokirat-hamisítások elleni fellépés mellett.

Kiváló magyar üzleti márka: sikeres tavaszi eredmények az állami fordítóirodában

20230516
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 2023 első negyedévét követően – a 01–04. havi árbevétel alapján – az egész országra kiterjedően közel 104%-os eredménnyel teljesítette a tulajdonosi joggyakorló Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott üzleti tervben foglalt elvárásokat.