Teremavatás 2022

2022. szeptember 30-án – a fordítók és tolmácsok világnapján – rendezte meg az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Lektorátusa a francia nyelvirányon dolgozó fordítók és lektorok szakmai napját. A szakmai nap záróeseményeként az egykori legendás OFFI lektor, Vida Tamás családjának jelenlétében került sor a lektor nevét viselő emléktábla felavatására.

Dr. Németh Gabriella, az OFFI vezérigazgatója emlékezett először dr. Vida Tamásra (1924), az OFFI egykori igazgató-helyettesére, aki francia, olasz, spanyol és latin nyelveken fordított és tolmácsolt. 1967-től kezdve az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda lektora, lektorátusvezetője, 1982-től pedig szakmai igazgató-helyettese volt, aki 1986-os nyugdíjazása után is folyamatosan dolgozott az OFFI-nak. Kiemelte, hogy mint az OFFI 2019-es jubileumi kötetében található interjúban is olvasható, ízig-vérig tanár volt, akinek fontos volt a tudásátadás, s  a fiatal fordítókat nemcsak a fordítói szakmára, hanem műveltségre is okította. 

20221003_02

Dr. Németh Gabriella személyes hangvételű visszaemlékezése során idézte fel azt a pillanatot, amikor 2019-ben a Parlamentben tartott jubileumi ünnepségen az OFFI – azóta sajnos elhunyt – lektora a vezérigazgató és az igazságügyi államtitkár által aláírt elismerő oklevélben részesült. A jelenlévő családtagok és egykori kollégák kedves történetekben idézték fel Vida Tamás nagyszerű személyét. Egyértelműen kiderült, hogy Vida Tamás nemcsak a fiatalok önzetlen tanítója, hanem kalandvágyó filosz, és emberséges kolléga is volt. 

A régi pillanatokról való megemlékezést a Vida Tamás nevét viselő emléktábla leleplezése követte. Dr. Szoták Szilvia lektorátusvezető megerősítette, hogy az OFFI fordító és tolmácstevékenységét a mai napig jellemzi az a minőségre törekvés, amit az egykori igazgató- helyettes örökségül hagyott az OFFI-ra. Az emléktáblát a vezérigazgató és a lektorátusvezető avatta fel annak az első emeleti teremnek a bejáratánál, ahol a legendás lektor egykor dolgozott. A jelenlévők tapssal emlékeztek egykori mentorukra. A megemlékezésen jelen volt a lektor menye és unokái, a francia szakmai nap résztvevői, egykori fordító, tolmács kollégák. A francia szakmai napot követő hivatalos programot még további személyes emlékek felidézése és beszélgetés követte.

20221003_03

2022. szeptember 30.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Az OFFI egyetemi gyakornoki programja (2023)

20230908
Az OFFI Zrt. kiemelten fontosnak tartja a fordító- és tolmácsképzés támogatását, amelyet komplex szakmai programmal és munkatársainak elkötelezett szerepvállalásával valósít meg. Évente átlagosan húsz gyakornok érkezik az ország egyetemeiről, hogy személyesen, online vagy hibrid módon eltöltsenek négy szakmailag tanulságos hetet az ország legnagyobb fordítóirodájánál. A jelentkezők kiválasztása szigorú szempontok alapján történik. 

Az e-hiteles fordítás nyugdíjazta a másolathitelesítő fapecsétet

20230831
Az OFFI Zrt. 2016 és 2018 közötti középtávú fejlesztési stratégiájának elfogadásával a digitalizáció a papíralapú ügyintézés több évtizedes egyeduralmát törte meg az állami fordítóirodában. 2017. október óta az OFFI e-hiteles fordításának technológiai lényege az elektronikusan hiteles iratok „összefűzése” a digitális érintetlenség biztosításával.

Méltányosság, szolidaritás, gyors határidő és terminológiai egységesség a fordításhitelesítésben

20230706_01
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) Szervezeti és Működési Szabályzata előírja az Árazási és Honorárium Bizottság (ÁHB) működtetését, amely előkészíti az OFFI közszolgáltatásainak (pl. fordításhitelesítés, hiteles fordítás) árazásával és az azokban közreműködők díjazásával (pl. lektorálás, fordítás) összefüggő üzleti döntéseket.

A Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem hallgatóinak szakmai napja az OFFI Akadémián

20230612_01
Közel egy évtizedes hagyománya van annak, hogy a Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Magyar Tanszékének hallgatóit szakmai nap keretében fogadja az OFFI. A két szervezet képviselői által tavaly május 13-án aláírt  együttműködési megállapodás folytatódik a látogatással.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és az OFFI szakmai napja az együttműködés jegyében

20230530_00.jpg
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) által 2022. szeptember 21-én aláírt együttműködési megállapodásban a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki a közokirat-hamisítások elleni fellépés mellett.

Kiváló magyar üzleti márka: sikeres tavaszi eredmények az állami fordítóirodában

20230516
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 2023 első negyedévét követően – a 01–04. havi árbevétel alapján – az egész országra kiterjedően közel 104%-os eredménnyel teljesítette a tulajdonosi joggyakorló Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott üzleti tervben foglalt elvárásokat.