20210928

2021. szeptember 17-én tartotta meg a Széchenyi Alapítvány a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjában azt a könyvbemutatót, amely egy hosszú és különleges együttműködés záróakkordja volt. Elkészült gróf Széchenyi István Hitel című művének fordítása, amely a közérthető, mai  magyar nyelvre átírt változat angolra fordítását jelenti. A fordítási együttműködés megkezdéséről az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda korábban weblapján is beszámolt, és a Széchenyi Alapítvány is folyamatos tájékoztatást nyújtott.
A angol nyelvű Hitel Széchenyi születésének 230. évfordulójának tiszteletére – öt hónap fordítói munka és öt hónapos anyanyelvi lektorálás után – szeptember 21-én megjelent.
Buday Miklós elnök köszöntője és Horváth Attila alkotmánybíró, jogtörténésznek a kötetet részletesen bemutató előadását követően az OFFI vezérigazgatójának hozzászólása következett. Németh Gabriella elmondta, hogy különleges munkaszervezést igényelt a fordítás és egy előzményi nyers fordítás ellenőrzése, anyanyelvi lektorálása és összeszerkesztése, stilizálása, az adott projekthatáridőre.  Valódi kihívást jelentett a megfelelő nyelvi szakember kiválasztása, ugyanakkor nagyon szép feladat volt a fordítónak és az anyanyelvi lektornak egyaránt ennek a  nyelvében  különlegesen nehéz szövegnek az átültetése a célnyelvre.

20210928_01

Németh Gabriella hozzászólásában kiemelte: az együttműködés egy terminológiai szószedet összeállításával ér véget 2021. decemberében, amelynek felhasználásáról az állami fordítószolgálat és az alapítvány közösen állapodnak meg. Gratulált az alapítványnak ahhoz, hogy egy újabb kultúrkinccsel gazdagítja a magyar hagyományokat, és ötvözte a modernizációt a történelemmel. A köztulajdonban álló fordítóiroda stratégiai feladata a magyar jogi és közigazgatási nyelv hagyományainak ápolása és adatbázisba rendezése, és ez a szemlélet ebben a fordítási és terminológiai együttműködésben is kiteljesedhetett.
Széchenyi szellemi hagyatéka 2014-ben hungarikum lett. Felsővályi Ákos, a New York-i Széchenyi István Társaság elnöke a könyvbemutatón kiemelte, hogy milyen felemelő érzés tudni, hogy Széchenyi örökségének megőrzése érdekében ilyen nagy horderejű összefogás és támogatás megvalósult.
Az alapítvány a legnagyobb magánszemély támogatóknak emlékplakettel, a munkában résztvevőknek pedig a kész  mű egy-egy tiszteletpéldányával köszönte meg azt a támogató hozzáállást, amely nélkül ez a hagyományőrzés nem valósult volna meg.

 

A Hitel fordítója Hajdú Lajos
NG_hozzászólás
20210928-00

 

 

 

 

 

2021. szeptember 28.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Nyelvi közvetítés a Kárpát-medencében a pandémia idején – az eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék és az OFFI fordítástudományi konferenciája

2021.12.3-4
Komunikáció és nyelv – Nyelvi közvetítés a Kárpát-medencében a pandémia idején címmel rendezett nemzetközi tudományos- és szakkonferenciát az eszéki Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.