Terminológiastratégia_borító_cr
Szerkesztette: Tamás Dóra Mária – Szoták Szilvia
OFFI Zrt. 2021
ISBN
978-615-81983-0-1

SOROZATSZERKESZTŐI ELŐSZÓ
NÉMETH GABRIELLA: Jog és nyelv szükségszerű változásai a magyar jogi alapterminusokban

SZERKESZTŐI ELŐSZÓ
SZOTÁK SZILVIA – TAMÁS DÓRA MÁRIA: Terminológiapolitika és fordításszolgáltatás versus kisebbség és többség

TANULMÁNYOK

NÉMETH GABRIELLA – SZOTÁK SZILVIA: Az igazságügyi közfeladat-ellátás nyelvstratégiai kérdései a jog és nyelv vonatkozásában

FÓRIS ÁGOTA: Bevezető gondolatok a terminológiastratégiáról

TAMÁS DÓRA MÁRIA: Jogi terminológia a terminológus szemével, avagy milyen célokat érdemes megvalósítani az oktatás, az egységesítés és a terminológiapolitika terén?

BENŐ ATTILA – KOKOLY ZSOLT – BENŐ LÓRÁND: A román és a magyar jogi terminológia helyzete Romániában – szaknyelvi problémák és terminológiatervezési feladatok

SZABÓMIHÁLY GIZELLA: A szlovák nyelvű és a magyar jogi terminológia helyzete Szlovákiában

BERETKA KATINKA – LULIC EMIL: A szerb nyelvű és a magyar jogi terminológia helyzete,
avagy az ország, ahol előlátják a büdzsé-rebalanszt

LEHOCKI-SAMARDŽIĆ ANNA – PALIZS TÓTH HAJNALKA: A magyar nyelvű jogi terminológia helyzete Horvátországban

Rövid betekintés az ukrán állam terminológiapolitikájába. A szerkesztők interjúja
Farkas-Kordonec Gabriellával és Rácz Beátával

MAGYAR JOGI TERMINUSOK GYŰJTEMÉNYE HAT IDEGEN NYELV EKVIVALENSEIVEL: HORVÁT, ROMÁN, SZERB, SZLOVÁK, SZLOVÉN, UKRÁN

MAGYARÁZATOK A TERMINUSOK GYŰJTEMÉNYÉHEZ
TÁRGYMUTATÓ
A KÖTET SZERZŐI
KIADVÁNYAINK