Az OFFI Kontrolling és Minőségbiztosítási Osztályának ülése

Tudjuk, hogy nemcsak ügyfeleink, hanem együttműködő partnereink is örömmel értesülnek az OFFI Zrt. 2015 óta zajló fejlesztéseiről. Társaságunk Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az Árazási és Honorárium Bizottság (ÁHB) feladata az árak és a honoráriumok megállapítására vonatkozó döntések részletes és alapos elemzése. Az ÁHB, melynek munkáját az OFFI Kontrolling és Minőségbiztosítási Osztálya segíti, az elmúlt 2 évben másfél havonta ülésezett. Az OFFI ügyfélbarát árakra és fordítóbarát honoráriumokra törekszik. Árpolitikánkat tudatos tervezés, előzetes és utólagos hatásvizsgálatok egyaránt jellemzik. Az ÁHB eddigi 16 ülésén a szerződéses árak felülvizsgálata, új termékárak kialakítása, a nyelvirányonkénti honoráriumok aktualizálása és az önköltségszámítás pontosítása került napirendre.

2017-ben egyszerűsítettük áraink nyelvirányonkénti tagoltságát. A kiajánlható 92 nyelvirányt a megrendelések felvételénél már csak 3 különböző nyelvi kategóriába soroljuk. Ez átláthatóbbá, egyszerűbbé és érthetőbbé teszi a megrendelők tájékozódását már a rendelés leadásakor.

2017-ben az ÁHB által vizsgált új termékként vezettük be a magyar nyelvű érettségi bizonyítványok, az érettségi bizonyítvány mellékleteként kiadott „TANÚSÍTVÁNY” és a „KIVONAT a KÖZPONTI SZEMÉLYIADAT- és LAKCÍM-NYILVÁNTARTÁSBAN TÁROLT ADATOKRÓL” című okiratok hiteles fordítását angol és német nyelvre. E termékek újszerű árazásában megjelennek az elektronikus munkafolyamatok és az előre kalkulálható darabár-jelleg előnyei is. Bevezetésüket határozott idejű tesztidőszak előzi meg, melyet az ÁHB értékel és utánkövet. Az új, kedvező díjszabású e-hiteles és e-szakfordítási termékek bevezetése lényeges elemét képezte a 2017-ben elfogadott cégstratégiánk elektronizációs és digitalizációs fókuszterüle megvalósításának.  

Kézfogás

Az OFFI Zrt. 100%-ban állami tulajdonú, eredményes társaságként mindent megtesz annak érdekében, hogy a közszolgálati feladatellátás keretein belül fenntartsa jövedelmezőségét. Az OFFI Zrt. hiteles és szakfordításai egyre alacsonyabb díjszabással, gyorsabb határidővel, jó minőségben és költséghatékony módon, akár speciális szaknyelvi szakértő igénybevételével készülnek, miközben az ISO 17100 magas minőségi követelményeinek is meg kell felelnünk.

Az OFFI 2018. évi árpolitikáját az egyre inkább fordítóbarát honoráriummegoldások jellemzik. Emellett az ügyfeleink számára könnyebben és előre tervezhető, becslés nélküli, úgynevezett darabáras fordítási díjakra és az elektronikus fordítási termékek körének bővítésére is törekszünk, amelyeket a fordítástámogató informatikai eszközök használatának minél szélesebb körű kiterjesztésével tervezünk megerősíteni. Együttműködő fordítóink részére számos képzést nyújtunk az OFFI Akadémián, ezzel is erősítve a fordítások minőségét és a terminológiai fejlesztéseket.

2018. február 15.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról