Az OFFI Kontrolling és Minőségbiztosítási Osztályának ülése

Tudjuk, hogy nemcsak ügyfeleink, hanem együttműködő partnereink is örömmel értesülnek az OFFI Zrt. 2015 óta zajló fejlesztéseiről. Társaságunk Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az Árazási és Honorárium Bizottság (ÁHB) feladata az árak és a honoráriumok megállapítására vonatkozó döntések részletes és alapos elemzése. Az ÁHB, melynek munkáját az OFFI Kontrolling és Minőségbiztosítási Osztálya segíti, az elmúlt 2 évben másfél havonta ülésezett. Az OFFI ügyfélbarát árakra és fordítóbarát honoráriumokra törekszik. Árpolitikánkat tudatos tervezés, előzetes és utólagos hatásvizsgálatok egyaránt jellemzik. Az ÁHB eddigi 16 ülésén a szerződéses árak felülvizsgálata, új termékárak kialakítása, a nyelvirányonkénti honoráriumok aktualizálása és az önköltségszámítás pontosítása került napirendre.

2017-ben egyszerűsítettük áraink nyelvirányonkénti tagoltságát. A kiajánlható 92 nyelvirányt a megrendelések felvételénél már csak 3 különböző nyelvi kategóriába soroljuk. Ez átláthatóbbá, egyszerűbbé és érthetőbbé teszi a megrendelők tájékozódását már a rendelés leadásakor.

2017-ben az ÁHB által vizsgált új termékként vezettük be a magyar nyelvű érettségi bizonyítványok, az érettségi bizonyítvány mellékleteként kiadott „TANÚSÍTVÁNY” és a „KIVONAT a KÖZPONTI SZEMÉLYIADAT- és LAKCÍM-NYILVÁNTARTÁSBAN TÁROLT ADATOKRÓL” című okiratok hiteles fordítását angol és német nyelvre. E termékek újszerű árazásában megjelennek az elektronikus munkafolyamatok és az előre kalkulálható darabár-jelleg előnyei is. Bevezetésüket határozott idejű tesztidőszak előzi meg, melyet az ÁHB értékel és utánkövet. Az új, kedvező díjszabású e-hiteles és e-szakfordítási termékek bevezetése lényeges elemét képezte a 2017-ben elfogadott cégstratégiánk elektronizációs és digitalizációs fókuszterüle megvalósításának.  

Kézfogás

Az OFFI Zrt. 100%-ban állami tulajdonú, eredményes társaságként mindent megtesz annak érdekében, hogy a közszolgálati feladatellátás keretein belül fenntartsa jövedelmezőségét. Az OFFI Zrt. hiteles és szakfordításai egyre alacsonyabb díjszabással, gyorsabb határidővel, jó minőségben és költséghatékony módon, akár speciális szaknyelvi szakértő igénybevételével készülnek, miközben az ISO 17100 magas minőségi követelményeinek is meg kell felelnünk.

Az OFFI 2018. évi árpolitikáját az egyre inkább fordítóbarát honoráriummegoldások jellemzik. Emellett az ügyfeleink számára könnyebben és előre tervezhető, becslés nélküli, úgynevezett darabáras fordítási díjakra és az elektronikus fordítási termékek körének bővítésére is törekszünk, amelyeket a fordítástámogató informatikai eszközök használatának minél szélesebb körű kiterjesztésével tervezünk megerősíteni. Együttműködő fordítóink részére számos képzést nyújtunk az OFFI Akadémián, ezzel is erősítve a fordítások minőségét és a terminológiai fejlesztéseket.

2018. február 15.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Karanténban is fókuszban: online projektkonferencia az OFFI Akadémián

Honlap hír kép 02
2020. június 25-én került megrendezésre a VI. OFFI Akadémia projektkonferencia. E rendezvénysorozat 2017. október 11-én indult az első projektkonferencia megrendezésével, azóta szép hagyománnyá vált, amely évente két belső képzési rendezvényt jelent a projektben dolgozó munkatársak számára az állami fordítóirodában.

A COVID19 hatása a hiteles fordítási, a fordításhitelesítési és az igazságügyi tolmácsolási feladatok ellátásra

Dr. Németh Gabriella vezérigazgató asszony
Tekintettel a COVID-19 által okozott és hosszú távon előre nem látható üzleti hatásokra a 100%-ban állami tulajdonú, nagymúltú fordítóirodában – amely jogszabály alapján felelős a hiteles fordítások ellátásáért – 2020. áprilisában felállításra került az OFFI Stratégiai Kockázatokat Kezelő Munkacsoportja.

TÁJÉKOZTATÓ

OFFI bejárat
Az Ön és munkatársaink egészségének védelme érdekében az Országos Tisztifőorvos ajánlása szerint továbbra is kérjük, ha betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. Amennyiben Ön tünetmentesen látogat el az OFFI ügyfélszolgálatára, úgy kérjük, továbbra is tartsa be az egészségmegtartó előírásokat.
2020. máj. 29.

Digitális megújulás az OFFI Akadémia konferenciák világában

dr. Németh Gabriella vezérigazgató köszöntötte az online közvetítés nézőit
Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda kiemelt stratégiai célja a hiteles, etikus tudásmegosztáson alapuló közszolgálat, melynek hatékony közvetítését egyaránt szolgálják a belső képzések, workshopok, és az immáron nagy hagyományokkal rendelkező, egyetemekkel közös fordítástudományi szakmai konferenciák. 

TÁJÉKOZTATÓ

OFFI bejárat
A jelenlegi közegészségügyi helyzetre való tekintettel, az Ön és munkatársaink egészsége védelme érdekében az Országos Tisztifőorvos ajánlása alapján kérjük, ha betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. Tájékoztatjuk, hogy irodánkban maximum az ügyintézők számával azonos számú ügyfél tartózkodhat. Kérjük, hogy ügyintézéshez kísérő nélkül érkezzen.
2020. márc. 16.