Dr. Kárpátiné dr. Juhász Hajnalka az OFFI Felügyelőbizottságának elnökének köszöntője

Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke és az OFFI Zrt. 2018. március 22-23-án huszadik alkalommal rendezte meg fordítástudományi konferenciáját. Dr. Kárpátiné dr. Juhász Hajnalka az OFFI Felügyelőbizottságának elnöke köszöntőjében kitért a 149 éves állami fordításügyre és ebben az OFFI fontos szerepére, valamint az 1869-es első fordítóosztály hagyományaira. Hangsúlyozta a terminológiai adatbázisok létrehozásának fontosságát a jogszabályok konzisztens és egységes állami fordításának elvégzése érdekében.

Dr. Németh Gabriella, az OFFI vezérigazgatója

Dr. Németh Gabriella, az OFFI vezérigazgatója az Igazságügyi etikai dilemmák és összefüggések a bírósági tolmácsolásban című előadásában bemutatta az OFFI által ellátott hatalmas szolgáltatási mennyiségben rejlő közbizalmi kockázatokat.

A jubileumi konferencia a Fordítástudományi Doktori Program hallgatói kutatási eredményeinek az ismertetésével kezdődött, többek között a gépi fordítás utószerkesztéséhez való fordítói viszonyról. Ezt követően Agnieszka Walter-Drop (DG LINC) főigazgató a „Tolmácsolás a XXI. században” címmel a tolmácskabinokban megjelenő új technológiák kapcsán kiemelte, hogy a változások lehetőséget jelentenek a fejlődésre. A gépek munkáját állítsuk a szolgálatunkba, hogy a tolmácsok még tökéletesebb munkát végezhessenek.

Alexandra Panagakou előadás közben

Alexandra Panagakou (DG SCIC, Európai Bizottság, A Igazgatóság) igazgató a változó világ igényeihez igazodó tolmácskészségekről és -kompetenciákról beszélt. Az elemző- és problémamegoldó képesség, a rugalmasság, a technológiák ismerete kulcskompetenciák a bírósági tolmácsolás területén. Alison Graves (DG TRAD) osztályvezető szerint a fordítók szerepe az Európai Parlamentben is változik. A fordításra ma már inkább sokszínű kulturális közvetítésként érdemes tekinteni. Marcin Kotwicki (DGT, Európai Bizottság, C Igazgatóság) minőségbiztosítási vezető elmondta, hogy az EU-ban végzett fordítás nagyon komplex folyamat, számtalan egyeztetés zajlik a lektorok, ellenőrzést végzők és a fordítók között. A minőségbiztosítás célja a hibák (félrefordítás, terminológiai tévedések, kihagyás stb.) felfedezése és elkerülése. És bár gyakran előforduló hibák (akár a hónapok neveinek fordítása, a jogszabályok hivatalos megnevezése, a belső dokumentumokra történő hivatkozások stb.) észleléséhez speciális programokat is készítenek, az emberi ellenőrzés is szükséges.

Daniela Amodeo Perillo, az EULITA elnöke a jogi tolmácsolásról szóló ISO 20228 szabványt mutatta be. Kiemelte a megfelelő körülmények biztosításának fontosságát a bírósági tolmácsolás során. A szentpétervári Herzen School of Conference Interpreting and Translation tanára, a magyarul is kiválóan beszélő Okszana Jakimenko az oroszországi bírósági tolmácsolás jogi és kulturális aspektusait vetette össze. Farkasné Puklus Márta, a Miskolci Egyetem oktatója beszámolt a tolmács magyar bírósági tárgyaláson betöltött szerepét vizsgáló kutatásról. Az előzetes bírósági aktabetekintés lehetősége óriási jelentőséggel bír a tolmácsolási tevékenység feltételeként, amely napjainkban nem valósul meg teljes körűen.

Dr. Elena Chiocchetti, az EURAC kutatóintézet vezető kutatója a többnyelvű dél-tiroli régió példáin mutatta be a terminusok szabványosításának előnyeit. Prof. Barbara Moser-Mercer, a Genfi Egyetemen működő InZone vezetője a humanitárius tolmácsolásról tartott az érzelmekre is erősen ható előadást. Elmondta, hogy nyelvtől független tréningeket érdemes biztosítani a kiválasztottak számára, hogy el tudják látni ezeket a feladatokat. Az európaitól nagyon eltérő nyelvi és kulturális környezetben, sokszor veszélyes terepen nagymértékben felértékelődik az etikusság. Dr. Tóth Judit egyetemi docens, tanszékvezető (SZTE ÁJK) „A tolmácsolás, a bíróság és a hatóság egymásrautaltsága – bíróság és jogbiztonság” címmel beszélt arról, hogy több mint kétszáz magyar jogszabály tesz említést a tolmácsról vagy a tolmácsolási feladatról, de konkrét, csak tolmácsokra vonatkozó szabályozás sehol sem található. Leggyakrabban a szakértőkre vonatkozó szabályokat vonatkoztatják rájuk, azonban az eljárásban mégsem szakértőként vesznek részt (nem kapnak felkészülési időt, az iratbetekintés sem automatikus, nem minden esetben lehetséges, ellentétben a szakértőkkel). Dr. Seresi Márta, az ELTE FTT oktatója előadásában gyakorlati szempontból mutatta be a tolmácsok feladatait az Európai Bíróságon.

Kerekasztal-beszélgetés

A délutáni kerekasztal résztvevői az igazságügyi tolmácsolásban szerzett tapasztalataikról számoltak be. Kiemelték, hogy előny lenne, ha a tolmácsok számára minden esetben biztosítanának felkészülési időt, és lehetőségük lenne az iratokba betekinteni a bíróságokon. A jogászképzésben pedig fel kellene készíteni a leendő bírákat és ügyvédeket arra, hogyan érdemes tolmáccsal együtt dolgozni. A konferencia szakmai összegzéseként kiemelték, hogy a bírósági, hatósági tolmács számára mindig nagy biztonságot jelent az adott szituáció ismerete, a felkészülés a tárgyalásra, ugyanakkor nem feladata a tárgyalóteremben lévők pszichés felkarolása.

A XX. Fordítástudományi Konferencia neves előadói által bemutatott nemzetközi tapasztalatok jelentős mértékben hozzájárulhatnak a hazai bírósági és hatósági tolmácsolási gyakorlat fejlesztéséhez. A konferencián sor került a „Latest Trends in Hungarian Translation Studies” c. kötet bemutatására is, amely az OFFI honlapján itt letölthető.

2018. április 3.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Karanténban is fókuszban: online projektkonferencia az OFFI Akadémián

Honlap hír kép 02
2020. június 25-én került megrendezésre a VI. OFFI Akadémia projektkonferencia. E rendezvénysorozat 2017. október 11-én indult az első projektkonferencia megrendezésével, azóta szép hagyománnyá vált, amely évente két belső képzési rendezvényt jelent a projektben dolgozó munkatársak számára az állami fordítóirodában.

A COVID19 hatása a hiteles fordítási, a fordításhitelesítési és az igazságügyi tolmácsolási feladatok ellátásra

Dr. Németh Gabriella vezérigazgató asszony
Tekintettel a COVID-19 által okozott és hosszú távon előre nem látható üzleti hatásokra a 100%-ban állami tulajdonú, nagymúltú fordítóirodában – amely jogszabály alapján felelős a hiteles fordítások ellátásáért – 2020. áprilisában felállításra került az OFFI Stratégiai Kockázatokat Kezelő Munkacsoportja.

TÁJÉKOZTATÓ

OFFI bejárat
Az Ön és munkatársaink egészségének védelme érdekében az Országos Tisztifőorvos ajánlása szerint továbbra is kérjük, ha betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. Amennyiben Ön tünetmentesen látogat el az OFFI ügyfélszolgálatára, úgy kérjük, továbbra is tartsa be az egészségmegtartó előírásokat.
2020. máj. 29.

Digitális megújulás az OFFI Akadémia konferenciák világában

dr. Németh Gabriella vezérigazgató köszöntötte az online közvetítés nézőit
Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda kiemelt stratégiai célja a hiteles, etikus tudásmegosztáson alapuló közszolgálat, melynek hatékony közvetítését egyaránt szolgálják a belső képzések, workshopok, és az immáron nagy hagyományokkal rendelkező, egyetemekkel közös fordítástudományi szakmai konferenciák. 

TÁJÉKOZTATÓ

OFFI bejárat
A jelenlegi közegészségügyi helyzetre való tekintettel, az Ön és munkatársaink egészsége védelme érdekében az Országos Tisztifőorvos ajánlása alapján kérjük, ha betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. Tájékoztatjuk, hogy irodánkban maximum az ügyintézők számával azonos számú ügyfél tartózkodhat. Kérjük, hogy ügyintézéshez kísérő nélkül érkezzen.
2020. márc. 16.