Bevezetés a jogi terminológiába a terminológus szemüvegén át könyv

2017. áprilisában jelent meg jogi terminológiai szakkönyvünk az OFFI Zrt. első kiadásában. A könyvírás és -szerkesztés tapasztalata, hogy idővel nemcsak a bor, hanem a könyvek tartalma is nemesedik, beérik.  A többszöri megjelenés mindig örömteli a szerzőnek és a kiadónak egyaránt. A második kiadás abból az igényből született, hogy kereslet mutatkozott a könyvre a fordítói és terminológus szakemberek részéről a felsőoktatásban, a fordítóiroda mindennapjaiban és a továbbképzésében.

A könyv elsődleges célja a magyar jogi terminológia és annak – nemzetközi kitekintéssel kiegészített – terminológiai szemléletű bemutatása. A kötet nem törekszik teljes körű leírásra, hanem a szerző gyakorlati és oktatói tapasztalataira építve a terminológiai szempontból releváns jogi terminusokat és fogalmakat mutatja be. A bemutatott példákon keresztül az olvasó a terminológiai elvek és módszerek gyakorlati alkalmazását ismerheti meg, amelyek a jogi szakszövegek terminusainak megfeleltetésekor és a jogi terminológiai adatok kidolgozásakor további jogi terminusok esetében is segítségre lehetnek. A könyv frissítésében mindenkinek szerepe van, aki az OFFI-ban szívén viseli a tudásmegosztás és tudástranszparencia felelősségét.

A tartalom frissítésében ezúttal is aktív szerepet játszottak elismert jogászok és nyelvi szakértők. Az újbóli kiadás alkalmat jelentett az elmúlt két év tapasztalatainak beépítésére, a függelék frissítésére, a jogszabályi változások követésére és a könyv tartalmának gazdagítására.

Az új változat igazi újdonsága az angol terminusok esetében abban mutatkozik meg, hogy az IM–OFFI jogszabályfordítási program keretében a Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu) megjelentek a legfontosabb magyar jogszabályok angol nyelvű fordításai.

Az angol nyelvnek számos változata él, ami megnehezíti a mindennapi nyelvhasználatot és a terminusok megfelelő ekvivalenseinek kiválasztását.

Ahogyan az első kiadás fontos szerepet játszott az oktatásban, bízunk abban, hogy e bővített második kiadás is nélkülözhetetlen terminológiai tankönyvvé válik. E hiánypótló kiadvány frissített szakértői tartalmát ajánljuk minden egyetemi hallgató, fordító, lektor, tolmács, jogi szaknyelvet tanuló és a terminológia iránt érdeklődő figyelmébe. Büszkék vagyunk, hogy a 2019-ben 150 éves jubileumát ünneplő állami fordítóiroda nagymértékben hozzájárult eddigi kiadványaival a magyar jogi terminológia fejlesztéséhez és digitális térben való megőrzéséhez egyaránt.

Kívánjuk, hogy haszonnal forgassák és legyen a tudás megszerzése élmény mindannyiuk számára! A Magyar Nemzeti Jogszabálytárban közzétett, az OFFI közreműködésével fordított angol nyelvű jogszabályok itt elérhetőek: http://www.njt.hu/njt.php?translated

2019. június 13.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

A magyar nyelv napján gálával ünnepelt a 153 éves fordítóiroda

OFFI
Mi magyarok joggal vagyunk büszkék egyedi, különleges, semmihez sem hasonlítható nyelvünkre. Noha első magyar nyelvű írásos emlékeink a XII. századból származnak, hazánkban csak 1844. november 13-án vált hivatalos nyelvvé a magyar. Ezen a napon fogadták el ugyanis az 1844. évi II. törvénycikket, amely többek között kimondta, hogy a jövőben minden törvényt magyar nyelven alkotnak, az országgyűlés nyelve a magyar, az ország teljes területén a hivatalok magyar nyelven kötelesek az ügyintézést végezni és minden iskolában magyar nyelven történik a tanítás, oktatás.

Együttműködési megállapodás és szakmai nap – 30 éves jubileumát ünnepelte az OFFI szegedi irodája

20221102_01
Szakmai napot tartott a Szegedi Tudományegyetem és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda az egyetem dísztermében. A két intézmény közel 20 éve működik együtt. Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézete otthont ad a karon folyó idegen nyelvű jogi képzési programnak, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Központjában fordítók, szakfordító és tolmácsok szereznek diplomát mesterszakon és szakirányú továbbképzésen.

Öt éve az e-közigazgatás szolgálatában

OFFI logó 2021
2018 januárja óta a cégek jogszabályban meghatározott körének közigazgatási ügyeit elektronikusan kell intézni, és magánszemélyek is választhatják az elektronikus utat. A globalizált gazdaságban gyakran fordul elő, hogy idegen nyelven kiállított iratok hiteles fordítását kell a hatóság részére benyújtani, elektronikusan. E-közigazgatásban részt vevő ügyfeleinek támogatására öt évvel ezelőtt, 2017 októberében az OFFI bevezette új, papírmentes termékét, az elektronikusan hiteles fordítást.

Jeromos napján tartott francia szakmai napon emlékezünk a legendás OFFI lektorra

Teremavatás 2022
2022. szeptember 30-án – a fordítók és tolmácsok világnapján – rendezte meg az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Lektorátusa a francia nyelvirányon dolgozó fordítók és lektorok szakmai napját. A szakmai nap záróeseményeként az egykori legendás OFFI lektor, Vida Tamás családjának jelenlétében került sor a lektor nevét viselő emléktábla felavatására.

Együttműködési megállapodást írt alá az OFFI vezérigazgatója és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója

20220927_01
A két szervezet közötti együttműködés hatékonyabbá tételét célzó megállapodást írt alá az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) vezérigazgatója és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) főigazgatója. Az eddigi szakmai együttműködést a két szervezet 2022. szeptember 21-én írásban is megerősítette az OFFI budapesti központjában.

OFFI Akadémia következő képzési eseménye: okiratfordítás és okiratismeret a hiteles fordításokban

20220909_01
Kétnapos hiteles fordítási workshop kerül megrendezésre 2022 szeptemberében az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Nemzeti Nyomozó Iroda szervezésében. Az előadók az állami szervezetek mindazon vezetői és szakértői, akik felelős szerepet töltenek be a hiteles fordítások és az okiratforgalom biztonsága területén.

Megújult az OFFI Mentorprogramja: alapképzéssel és mentorálással segítjük a nyelvi közfeladat-ellátásban közreműködőket

Hír 20220804
2022 júniusában megújult az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda szakmai mentorprogramja. Az állami fordítóiroda több mint félezer együttműködő szakmai partnerrel biztosítja a hiteles fordítási és az igazságügyi tolmácsolási feladatok ellátásához szükséges kapacitást, így maradéktalanul kiszolgálhatóak a megrendelői igények.

Jogszabályfordítás, jogi és hiteles fordítás a TRANSIUS konferencián

20220714_03
A genfi székhelyű TRANSIUS Kutatóközpont (Centre for Legal and Institutional Translation Studies) 2022. június 27–29 között második alkalommal rendezte meg háromévente esedékes nemzetközi konferenciáját, a Genfi Egyetem Fordítói és Tolmácsolási Karának épületében, amely kizárólag a jogi szakfordítás és jogi terminológia területével foglalkozott.