Bevezetés a jogi terminológiába a terminológus szemüvegén át könyv

2017. áprilisában jelent meg jogi terminológiai szakkönyvünk az OFFI Zrt. első kiadásában. A könyvírás és -szerkesztés tapasztalata, hogy idővel nemcsak a bor, hanem a könyvek tartalma is nemesedik, beérik.  A többszöri megjelenés mindig örömteli a szerzőnek és a kiadónak egyaránt. A második kiadás abból az igényből született, hogy kereslet mutatkozott a könyvre a fordítói és terminológus szakemberek részéről a felsőoktatásban, a fordítóiroda mindennapjaiban és a továbbképzésében.

A könyv elsődleges célja a magyar jogi terminológia és annak – nemzetközi kitekintéssel kiegészített – terminológiai szemléletű bemutatása. A kötet nem törekszik teljes körű leírásra, hanem a szerző gyakorlati és oktatói tapasztalataira építve a terminológiai szempontból releváns jogi terminusokat és fogalmakat mutatja be. A bemutatott példákon keresztül az olvasó a terminológiai elvek és módszerek gyakorlati alkalmazását ismerheti meg, amelyek a jogi szakszövegek terminusainak megfeleltetésekor és a jogi terminológiai adatok kidolgozásakor további jogi terminusok esetében is segítségre lehetnek. A könyv frissítésében mindenkinek szerepe van, aki az OFFI-ban szívén viseli a tudásmegosztás és tudástranszparencia felelősségét.

A tartalom frissítésében ezúttal is aktív szerepet játszottak elismert jogászok és nyelvi szakértők. Az újbóli kiadás alkalmat jelentett az elmúlt két év tapasztalatainak beépítésére, a függelék frissítésére, a jogszabályi változások követésére és a könyv tartalmának gazdagítására.

Az új változat igazi újdonsága az angol terminusok esetében abban mutatkozik meg, hogy az IM–OFFI jogszabályfordítási program keretében a Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu) megjelentek a legfontosabb magyar jogszabályok angol nyelvű fordításai.

Az angol nyelvnek számos változata él, ami megnehezíti a mindennapi nyelvhasználatot és a terminusok megfelelő ekvivalenseinek kiválasztását.

Ahogyan az első kiadás fontos szerepet játszott az oktatásban, bízunk abban, hogy e bővített második kiadás is nélkülözhetetlen terminológiai tankönyvvé válik. E hiánypótló kiadvány frissített szakértői tartalmát ajánljuk minden egyetemi hallgató, fordító, lektor, tolmács, jogi szaknyelvet tanuló és a terminológia iránt érdeklődő figyelmébe. Büszkék vagyunk, hogy a 2019-ben 150 éves jubileumát ünneplő állami fordítóiroda nagymértékben hozzájárult eddigi kiadványaival a magyar jogi terminológia fejlesztéséhez és digitális térben való megőrzéséhez egyaránt.

Kívánjuk, hogy haszonnal forgassák és legyen a tudás megszerzése élmény mindannyiuk számára! A Magyar Nemzeti Jogszabálytárban közzétett, az OFFI közreműködésével fordított angol nyelvű jogszabályok itt elérhetőek: http://www.njt.hu/njt.php?translated

2019. június 13.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

A COVID19 hatása a hiteles fordítási, a fordításhitelesítési és az igazságügyi tolmácsolási feladatok ellátásra

Dr. Németh Gabriella vezérigazgató asszony
Tekintettel a COVID-19 által okozott és hosszú távon előre nem látható üzleti hatásokra a 100%-ban állami tulajdonú, nagymúltú fordítóirodában – amely jogszabály alapján felelős a hiteles fordítások ellátásáért – 2020. áprilisában felállításra került az OFFI Stratégiai Kockázatokat Kezelő Munkacsoportja.

TÁJÉKOZTATÓ

OFFI bejárat
Az Ön és munkatársaink egészségének védelme érdekében az Országos Tisztifőorvos ajánlása szerint továbbra is kérjük, ha betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. Amennyiben Ön tünetmentesen látogat el az OFFI ügyfélszolgálatára, úgy kérjük, továbbra is tartsa be az egészségmegtartó előírásokat.
2020. máj. 29.

Digitális megújulás az OFFI Akadémia konferenciák világában

dr. Németh Gabriella vezérigazgató köszöntötte az online közvetítés nézőit
Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda kiemelt stratégiai célja a hiteles, etikus tudásmegosztáson alapuló közszolgálat, melynek hatékony közvetítését egyaránt szolgálják a belső képzések, workshopok, és az immáron nagy hagyományokkal rendelkező, egyetemekkel közös fordítástudományi szakmai konferenciák.