20231204

A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) protokoll és rendezvényszervezés szakos végzős hallgatója, Kakucska Mónika szakdolgozatához 2023 novemberében interjút készített az OFFI első számú vezetőjével. Mivel a kérdések a stratégiaalkotást, az állami fordítóiroda több mint másfél évszázados szervezeti kultúráját, valamint a mesterséges intelligencia és a digitalizáció OFFI tevékenységében való megjelenését egyaránt érintik, az interjú rövidített változatát az alábbiakban az érdeklődőkkel is megosztjuk:

Az OFFI neve bizonyára sokak számára ismerős, hiszen országszerte nem kevesebb, mint 22 irodájában szolgálja ki ügyfeleit magas színvonalú fordításaival. Kérem, mutassa be a céget és szerepét a fordítóiparban!

OFFI – Németh Gabriella: A Társaság kizárólagos jogkörrel látja el számos okirat fordítását és a fordítás hitelesítését, valamint felelős a bírósági és a hatósági tolmácsolás ellátásáért. Ez utóbbit elsősorban a fővárosi intézmények körében látjuk el, de meghatározott esetekben vidéken is ellátási kötelezettségünk van. Emellett szakfordításokat – elsődlegesen jogi és közigazgatási fordításokat – is készítünk, de a Minisztérium megbízásából jogszabály-fordításokban is közreműködünk. Elsődlegesen az állami megrendelői kört igyekszünk kiszolgálni, ugyanakkor számos piaci megrendelőnk is van. Arra vagyok a legbüszkébb, amikor nagy piaci szereplőktől olyan fordítási megrendeléseket kapunk, amelyekben más fordítóirodához is fordulhatnának. Ugyanakkor az állami szervezetek nem kötelesek az állami fordítóirodával fordíttatni, így az egyre bővülő állami ügyfélkör is a Társaság sikerességét jelzi.

Amint az ismert, a vállalati stratégia rendkívül hasznos vezetői eszköz egy cég életében, a munkavállalók részére is biztonságot, kiszámíthatóságot nyújt, hiszen egy jól megfogalmazott cégstratégia irányt mutat, célokat fogalmaz meg és teljesítményt generál. Úgy gondolom, az OFFI sikerének egyik záloga, hogy az Ön vezetése alatt folyamatosan stratégiai tervezés mentén zajlik a munka.

20231204_02

OFFI – Németh Gabriella: Valóban, én nagyon hiszek a stratégiai szemléletű vezetésben. A Társaság 2023 és 2026 közötti stratégiájának központi eleme, hogy valamennyi hatalmi ág dinamikus fordításszolgáltató partnerei legyünk, olyan kiváló minőségű és akár digitálisan is biztonságos szolgáltatások nyújtásával, amelyeket a megrendelők máshonnan, hasonlóan megbízható szolgáltatói minőségben nem tudnak beszerezni. Ugyancsak fontos stratégiai célkitűzésünk, hogy 154 éves szakmai hagyományunkat megőrizzük a jövő nemzedéke számára, és a mi közreműködésünkkel a magyar jogi szaknyelv fennmaradjon a digitális térben. A Központi Fordító Osztály 1869-ben alakult a Miniszterelnökségen belül – azaz azóta készítünk az állam és a lakosság számára hitelesített fordításokat –, 1949 óta pedig már az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozunk. Ezt a 154 éves hagyományt csak úgy lehet megőrizni, ha képzésekkel és vállalati rendezvényekkel folyamatosan visszatérünk a gyökereinkhez.

Rendkívül felgyorsult világunkban egy cégnek egyszerre kell versenyképesnek, nyereségesnek, fenntarthatónak, zöldnek, innovatívnak – és nem utolsósorban a munkavállalók számára is vonzó munkahelynek lennie. Ön az előzőek mentén hogyan definiálja a mai, közel 155 éves OFFI-t?

20231204_03

OFFI – Németh Gabriella: Üzleti terveit tekintve az OFFI jelenleg válságálló növekedési stratégiával jellemezhető, amelyben folyamatosan megjelennek a fenntartható gazdálkodás, a környezettudatosság és a szakmai hagyományápolás szempontjai. A nyereségesség összefügg a közfeladat-ellátási kötelezettségekkel, amelyek az átlagosnál nagyobb terhet rónak a Társaságra, ezért az üzleti egyensúly fenntartása folyamatosan a vezetői fókuszban van. A digitalizáció és az IT-fejlesztések pedig ahhoz szükségesek, hogy száz évnél is régebbi társaságként mégis folyamatosan rugalmasak maradjunk és meg tudjunk újulni.

2019-ben egy nagy sikerű, egész éven átívelő rendezvénysorozattal emlékeztek meg az állami fordítóiroda másfél évszázadáról. Mi volt a jubileumi rendezvénysorozat célja és üzenete az érdeklődők, valamint az utókor számára?

OFFI – Németh Gabriella: A szervezetet nemcsak a Társaság legifjabb dolgozói számára, hanem a külvilág, azaz együttműködő szakmai partnereink, megrendelőink, egyetemi kapcsolataink, a közigazgatás vagy a tudomány szereplői számára is láthatóvá kell tennünk, hogy ők is ismerjék meg hagyományainkat és lehetőségeinket. Egy ilyen jubileumi rendezvénysorozat kiváló alkalom a kapcsolattartásra, a tudásmegosztásra és az információátadásra e nagy múltú szervezetről. Társaságunk állami vagyonnal gazdálkodó szervezet, így a projekt (OFFI150) dokumentálásával az átláthatóság és az elszámoltathatóság is megvalósult, hiszen az állami vagyongazdálkodás szabályait is folyamatosan be kell tartani.

Vezérigazgatóként milyen további szakmai, és egyéb dolgozói OFFI-s rendezvényeket támogat a fenntartható szervezeti kultúra érdekében?

20231204_04

OFFI – Németh Gabriella: Napjainkban egyre komplexebb kihívásokkal szembesülünk, amelyekre egy gazdasági társaságban csak rugalmas, magasan képzett és erős csapattal lehet reagálni. A jövőben minden olyan rendezvényt támogatni fogok, amely e kihívásokra erősíti az OFFI dolgozói és partneri közösségét, ideértve a több száz alvállalkozó fordító és lektor közreműködőt is. E célok mellett folyamatos az igényem a szervezet múltjának megőrzésére – márpedig ugyanezek a rendezvények a szervezeti történelem átadására és az arra való rendszeres visszaemlékezésre is jó alkalmat kínálnak.

A Társaság milyen mértékben van jelen életében a digitalizáció? Az hogyan hat az OFFI rendezvényeire?

OFFI – Németh Gabriella: A digitalizáció ma már az OFFI alapkompetenciái közé tartozik. Napjainkban egyetlen rendezvény sem képzelhető el megfelelő hang- és fénytechnika, audio- vagy videostúdió felállítása, esetleg online rendezvény közvetítéséhez szükséges platformok alkalmazása vagy digitális képalkotó megoldások igénybevétele nélkül. Rendezvényeinkkel egyértelműen kiléptünk az ódivatú konferenciatermi közegből, és sikerült alkalmazkodunk a 21. század kihívásaihoz. Tardy Lajos rendezvénytermünk például multifunkcionálissá vált, ahol – ha kell – képzési tananyag felvételéhez videostúdiót állítunk fel, ahonnan más szervezettel közös konferenciánkat hibrid megoldással tudjuk közvetíteni, vagy ahol szükség esetén akár hangfelvétellel támogatott értekezleteket is tarthatunk.

A mesterséges intelligencia, valamint a gépi fordítás fenyegetést vagy lehetőséget jelent a 155 éves OFFI számára? Kérem, foglalja össze röviden, hogy mit gondol erről.

OFFI – Németh Gabriella: A modernkori kihívásokat nem szabad fenyegetésként felfognunk, mert akkor a félelemtől leblokkolunk és megállhatunk a fejlődésben. Én minden új kockázatra inkább kihívásként tekintek, és előremutató megoldásokat igyekszem kialakítani. A mesterséges intelligencia és a gépi fordítás jelentősen átalakíthatja a Társaság tevékenységét, ugyanakkor a hitelesítés mint állami garanciafeladat szintén hordoz új lehetőségeket ebben a korszakban is – csak meg kell azokat találnunk. Egy biztos: az új kihívásokra nem a régi rutinokkal és tudással kell választ adnunk, hanem paradigmaváltó gondolkodásmóddal és reziliens hozzáállással kell új tudást szerezni és új megoldásokat találni. Ehhez egyszerre van szükség nagyfokú bátorságra és kreativitásra.

Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet és vezérigazgatói teendői mellett rendelkezésemre állt az elmúlt 1 órában. További sok sikert kívánok Önnek!
 

2023. december 4.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Minőségi és versenyképes nyelvi közvetítés a közszférában

20240326_hír_00
Az OFFI Zrt. 2024. március 22-én Minőségi és versenyképes nyelvi közvetítés a közszférában címmel az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékkel közösen nemzetközi konferenciát szervezett. A konferencián köszöntőt mondott Németh Balázs miniszteri biztos, az OFFI Zrt. vezérigazgatója, aki köszöntőjében tolmácsolta Tuzson Bence igazságügyi miniszter üdvözlő szavait...

Mesterséges intelligencia a fordítói munkavégzésben

Mesterséges intelligencia a fordítói munkavégzésben
Az OFFI Zrt Lektorátusa 2024. február 19-én szakmai napot tartott „Az AI alkalmazásának lehetőségei a fordítóipari gyakorlatban címmel”. Az izgalmas előadásokat a kérdések és válaszok szekciója zárta. A párbeszéd és a vita során sok kérdés felvetődött, többek között az, hogy milyen kockázatokat hordozhatnak ezek az alkalmazások és eszközök, és vajon hol kezelik a bevitt adatokat a globális cégek.

2024. évi fejlesztési programok, projektek, küldetés, vízió az OFFI stratégiájában

20240116_01
„2024 januárjában az alapító Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott, 2023 és 2026 közötti négy évre szóló fejlesztési és üzleti stratégiai időszak második évébe lépünk” – hívta fel a dolgozók figyelmét évindítójában az OFFI Zrt. vezérigazgatója, dr. Németh Gabriella. Kiemelte, hogy már elindult az OFFI155 projekt, amelynek központi eleme az egész éven át tartó megemlékezés...

Közlemény: az OFFI szolgáltatásai is elérhetők a Hazaváró Programban

20231121_00.png
A külföldről hazaköltöző, itthon dolgozni, tanulni, vállalkozni vagy családot alapítani vágyó ügyfelei részére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. – kapcsolódva az állam által nyújtott szolgáltatási körhöz, illetve a hazatérést segítő, Hazaváró programon belül elérhető közigazgatási szolgáltatáscsomag részeként – kedvezményes fordítási és hitelesítési szolgáltatásokat kínál.

Szakmai nap a Magyar Nyelv Napja alkalmából

20231121
Széchenyi István 198 évvel ezelőtt, 1825. november 3-i felszólalásában a magyar nyelv művelését tűzte ki célul, amelynek ápolásával honfitársai magyar neveltetését kívánta segíteni: „Nekem itt szavam nincs. „Noha első magyar nyelvű írásos emlékeink a XII. századból származnak, hazánkban csak 1844. november 13-án vált hivatalos nyelvvé a magyar.” – és így szólt az OFFI tavaly novemberi tudósítása.

OFFI TRANSLAB: Fenntartható digitális nyelvi közfeladat-ellátás a 21. században

20231002
Az OFFI Zrt. vezérigazgatója, dr. Németh Gabriella az OFFI dolgozói közösségének bejelentette, hogy a 2023 és 2026 közötti új Cégstratégia az Igazságügyi Minisztérium alapítói elfogadásával hatályba lépett, így az Alapító felhatalmazásával 2023 nyarától az OFFI új fejlesztéseken dolgozik.