20221220

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) idén is figyelemreméltó eredményeket ért el a szakmai együttműködések kialakítása, a közfeladatok magas szintű ellátása, valamint a dolgozók és fordítók szakmai képzése terén, miközben lezárul a 2019 és 2022 közötti intézményfejlesztési stratégiai időszak is.

Az OFFI a négyéves stratégiai fejlesztések eredményességjavító hatása mellett a tavalyit várhatóan 20%-kal meghaladó bevételt ér el a növekvő gazdasági kihívások közepette. A megközelítőleg 80.000 darab megrendelésből az összes fordított mennyiségnek mintegy 20%-a – ide nem számítva az ügyfelek által előre kalkulálható ún. darabáras termékek mennyiségét – úgynevezett CAT eszköz igénybevételével történt. A darabáras termékkörön belül az OFFI saját fejlesztésű DOKUbankTM okirattárából generált sablonokkal, egységesen magas minőségben fordított okiratfordítások közel 15%-ot tesznek ki. E megoldások hatása, hogy a Társaság eredményes közfeladatellátása során a fordítási szavatossági igények évek óta igen alacsony mértékűek.

Az OFFI bevételeinek több mint 40%-át a legnagyobb nyelvirányokon, angol, német és francia nyelven teljesíti, miközben a szolidaritásból kialakított, igen kedvező árú ukrán okiratfordítások mennyisége meghaladta az 1600 darabot.
Az üzleti eredményeket számos szakmai előrelépés is erősítette. Januárban az OFFI az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Nyelvtudományi Kutatóközponttal egy újonnan indult együttműködési megállapodás keretében kezdett szakmai kooperációt. A megállapodást dr. Prószéki Gábor, a Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatója és dr. Németh Gabriella vezérigazgató írta alá. 

20221220_01

Az eszéki Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával kötött intézményi megállapodás célja a tudományos és szakmai együttműködés fejlesztése. A kétoldalú együttműködést dr. Trojan Ivan, a Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja és az OFFI vezérigazgatója szentesítette. Sor került a terminológiastratégiai és fordítástudományi kiadványok átadására is az egyetem könyvtára részére. A közös konferenciakötet 2023 januárjában várható.

2022 őszén kiemelten fontos stratégiai együttműködését erősítette meg az OFFI az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal, és a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki többek között a hamisított bizonyítványok, okiratok, igazolások elleni fellépésben. Emellett októberben az OFFI és a Szegedi Tudományegyetem egy több mint 20 éve tartó együttműködést újított meg. Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézetében, valamint a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Központjában fordítók, szakfordítók és tolmácsok szereznek diplomát mesterszakon és szakirányú továbbképzésen – ők mind kiváló utánpótlási bázist jelentenek az OFFI számára. A megállapodás célja, hogy a már meglévő együttműködést kiterjessze a hallgatói skillek fejlesztésére, a fordítói kompetenciák erősítésére, valamint a szaknyelvi ismeretek széles körű átadására is. A megállapodást a SZTE rektora, kancellárja és az OFFI vezérigazgatója látta el kézjegyével.
Az OFFI AKADÉMIA idén is kiemelt figyelmet fordított a dolgozók és a következő fordítói generáció szakmai továbbképzésére, saját szervezésű konferenciákkal, workshopokkal, szakmai napokkal.

A társaság köztulajdonú nyelvi közvetítő intézményként a 2023-ban induló új stratégiai fejlesztési időszakára is fókuszban tartja a közfeladatellátáshoz elengedhetetlen etikai és képzési szemléletet, miközben a globális fordítóipar digitalizációs trendjeit igyekszik követni saját fejlesztésű OFFI Translab™ megoldásaival. A 2023 és 2026 közötti stratégiai időszak fejlesztési dokumentumát az alapító joggyakorló Igazságügyi Minisztérium várhatóan 2023-ban hagyja jóvá a menedzsment előterjesztését követően.
 

2022. december 20.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Névmódosítás mint közfeladat – második kiadás

2023.01.23
2023. januárjában megjelent az OFFI Akadémia kiadványsorozatának következő kötete, a Névmódosítás mint közfeladat második kiadása. A kötet szerkesztője és szerzői az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda és az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontjának munkatársai. A magyar állampolgárságról szóló törvény végrehajtására kiadott 125/1993-as számú (IX.22.) kormányrendelet az OFFI feladatkörébe utalja a magyar állampolgárságért folyamodó, és ezzel egyidejűleg magyaros névviselésre áttérő kérelmezők esetében az idegen hangzású nevük magyar megfelelőjének meghatározását.

A magyar nyelv napján gálával ünnepelt a 153 éves fordítóiroda

OFFI
Mi magyarok joggal vagyunk büszkék egyedi, különleges, semmihez sem hasonlítható nyelvünkre. Noha első magyar nyelvű írásos emlékeink a XII. századból származnak, hazánkban csak 1844. november 13-án vált hivatalos nyelvvé a magyar. Ezen a napon fogadták el ugyanis az 1844. évi II. törvénycikket, amely többek között kimondta, hogy a jövőben minden törvényt magyar nyelven alkotnak, az országgyűlés nyelve a magyar, az ország teljes területén a hivatalok magyar nyelven kötelesek az ügyintézést végezni és minden iskolában magyar nyelven történik a tanítás, oktatás.

Együttműködési megállapodás és szakmai nap – 30 éves jubileumát ünnepelte az OFFI szegedi irodája

20221102_01
Szakmai napot tartott a Szegedi Tudományegyetem és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda az egyetem dísztermében. A két intézmény közel 20 éve működik együtt. Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézete otthont ad a karon folyó idegen nyelvű jogi képzési programnak, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Központjában fordítók, szakfordító és tolmácsok szereznek diplomát mesterszakon és szakirányú továbbképzésen.

Öt éve az e-közigazgatás szolgálatában

OFFI logó 2021
2018 januárja óta a cégek jogszabályban meghatározott körének közigazgatási ügyeit elektronikusan kell intézni, és magánszemélyek is választhatják az elektronikus utat. A globalizált gazdaságban gyakran fordul elő, hogy idegen nyelven kiállított iratok hiteles fordítását kell a hatóság részére benyújtani, elektronikusan. E-közigazgatásban részt vevő ügyfeleinek támogatására öt évvel ezelőtt, 2017 októberében az OFFI bevezette új, papírmentes termékét, az elektronikusan hiteles fordítást.

Jeromos napján tartott francia szakmai napon emlékezünk a legendás OFFI lektorra

Teremavatás 2022
2022. szeptember 30-án – a fordítók és tolmácsok világnapján – rendezte meg az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Lektorátusa a francia nyelvirányon dolgozó fordítók és lektorok szakmai napját. A szakmai nap záróeseményeként az egykori legendás OFFI lektor, Vida Tamás családjának jelenlétében került sor a lektor nevét viselő emléktábla felavatására.

Együttműködési megállapodást írt alá az OFFI vezérigazgatója és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója

20220927_01
A két szervezet közötti együttműködés hatékonyabbá tételét célzó megállapodást írt alá az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) vezérigazgatója és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) főigazgatója. Az eddigi szakmai együttműködést a két szervezet 2022. szeptember 21-én írásban is megerősítette az OFFI budapesti központjában.

OFFI Akadémia következő képzési eseménye: okiratfordítás és okiratismeret a hiteles fordításokban

20220909_01
Kétnapos hiteles fordítási workshop kerül megrendezésre 2022 szeptemberében az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Nemzeti Nyomozó Iroda szervezésében. Az előadók az állami szervezetek mindazon vezetői és szakértői, akik felelős szerepet töltenek be a hiteles fordítások és az okiratforgalom biztonsága területén.

Megújult az OFFI Mentorprogramja: alapképzéssel és mentorálással segítjük a nyelvi közfeladat-ellátásban közreműködőket

Hír 20220804
2022 júniusában megújult az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda szakmai mentorprogramja. Az állami fordítóiroda több mint félezer együttműködő szakmai partnerrel biztosítja a hiteles fordítási és az igazságügyi tolmácsolási feladatok ellátásához szükséges kapacitást, így maradéktalanul kiszolgálhatóak a megrendelői igények.