20221220

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) idén is figyelemreméltó eredményeket ért el a szakmai együttműködések kialakítása, a közfeladatok magas szintű ellátása, valamint a dolgozók és fordítók szakmai képzése terén, miközben lezárul a 2019 és 2022 közötti intézményfejlesztési stratégiai időszak is.

Az OFFI a négyéves stratégiai fejlesztések eredményességjavító hatása mellett a tavalyit várhatóan 20%-kal meghaladó bevételt ér el a növekvő gazdasági kihívások közepette. A megközelítőleg 80.000 darab megrendelésből az összes fordított mennyiségnek mintegy 20%-a – ide nem számítva az ügyfelek által előre kalkulálható ún. darabáras termékek mennyiségét – úgynevezett CAT eszköz igénybevételével történt. A darabáras termékkörön belül az OFFI saját fejlesztésű DOKUbankTM okirattárából generált sablonokkal, egységesen magas minőségben fordított okiratfordítások közel 15%-ot tesznek ki. E megoldások hatása, hogy a Társaság eredményes közfeladatellátása során a fordítási szavatossági igények évek óta igen alacsony mértékűek.

Az OFFI bevételeinek több mint 40%-át a legnagyobb nyelvirányokon, angol, német és francia nyelven teljesíti, miközben a szolidaritásból kialakított, igen kedvező árú ukrán okiratfordítások mennyisége meghaladta az 1600 darabot.
Az üzleti eredményeket számos szakmai előrelépés is erősítette. Januárban az OFFI az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Nyelvtudományi Kutatóközponttal egy újonnan indult együttműködési megállapodás keretében kezdett szakmai kooperációt. A megállapodást dr. Prószéki Gábor, a Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatója és dr. Németh Gabriella vezérigazgató írta alá. 

20221220_01

Az eszéki Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával kötött intézményi megállapodás célja a tudományos és szakmai együttműködés fejlesztése. A kétoldalú együttműködést dr. Trojan Ivan, a Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja és az OFFI vezérigazgatója szentesítette. Sor került a terminológiastratégiai és fordítástudományi kiadványok átadására is az egyetem könyvtára részére. A közös konferenciakötet 2023 januárjában várható.

2022 őszén kiemelten fontos stratégiai együttműködését erősítette meg az OFFI az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal, és a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki többek között a hamisított bizonyítványok, okiratok, igazolások elleni fellépésben. Emellett októberben az OFFI és a Szegedi Tudományegyetem egy több mint 20 éve tartó együttműködést újított meg. Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézetében, valamint a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Központjában fordítók, szakfordítók és tolmácsok szereznek diplomát mesterszakon és szakirányú továbbképzésen – ők mind kiváló utánpótlási bázist jelentenek az OFFI számára. A megállapodás célja, hogy a már meglévő együttműködést kiterjessze a hallgatói skillek fejlesztésére, a fordítói kompetenciák erősítésére, valamint a szaknyelvi ismeretek széles körű átadására is. A megállapodást a SZTE rektora, kancellárja és az OFFI vezérigazgatója látta el kézjegyével.
Az OFFI AKADÉMIA idén is kiemelt figyelmet fordított a dolgozók és a következő fordítói generáció szakmai továbbképzésére, saját szervezésű konferenciákkal, workshopokkal, szakmai napokkal.

A társaság köztulajdonú nyelvi közvetítő intézményként a 2023-ban induló új stratégiai fejlesztési időszakára is fókuszban tartja a közfeladatellátáshoz elengedhetetlen etikai és képzési szemléletet, miközben a globális fordítóipar digitalizációs trendjeit igyekszik követni saját fejlesztésű OFFI Translab™ megoldásaival. A 2023 és 2026 közötti stratégiai időszak fejlesztési dokumentumát az alapító joggyakorló Igazságügyi Minisztérium várhatóan 2023-ban hagyja jóvá a menedzsment előterjesztését követően.
 

2022. december 20.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és az OFFI szakmai napja az együttműködés jegyében

20230530_00.jpg
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) által 2022. szeptember 21-én aláírt együttműködési megállapodásban a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki a közokirat-hamisítások elleni fellépés mellett.

Kiváló magyar üzleti márka: sikeres tavaszi eredmények az állami fordítóirodában

20230516
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 2023 első negyedévét követően – a 01–04. havi árbevétel alapján – az egész országra kiterjedően közel 104%-os eredménnyel teljesítette a tulajdonosi joggyakorló Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott üzleti tervben foglalt elvárásokat.

Minőségbiztosítási szabványok határozzák meg a hiteles fordítási munkafolyamatokat

20230117
Sikeres újratanúsító auditot teljesített az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) 2023. januárban. A nagy múltú tanúsító szervezet, a Bureau Veritas megállapította, hogy az átvizsgált irányítási rendszer dokumentációja megfelel az audit szabványoknak és megfelelő keretet biztosít az irányítási rendszer működéséhez.