20221220

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) idén is figyelemreméltó eredményeket ért el a szakmai együttműködések kialakítása, a közfeladatok magas szintű ellátása, valamint a dolgozók és fordítók szakmai képzése terén, miközben lezárul a 2019 és 2022 közötti intézményfejlesztési stratégiai időszak is.

Az OFFI a négyéves stratégiai fejlesztések eredményességjavító hatása mellett a tavalyit várhatóan 20%-kal meghaladó bevételt ér el a növekvő gazdasági kihívások közepette. A megközelítőleg 80.000 darab megrendelésből az összes fordított mennyiségnek mintegy 20%-a – ide nem számítva az ügyfelek által előre kalkulálható ún. darabáras termékek mennyiségét – úgynevezett CAT eszköz igénybevételével történt. A darabáras termékkörön belül az OFFI saját fejlesztésű DOKUbankTM okirattárából generált sablonokkal, egységesen magas minőségben fordított okiratfordítások közel 15%-ot tesznek ki. E megoldások hatása, hogy a Társaság eredményes közfeladatellátása során a fordítási szavatossági igények évek óta igen alacsony mértékűek.

Az OFFI bevételeinek több mint 40%-át a legnagyobb nyelvirányokon, angol, német és francia nyelven teljesíti, miközben a szolidaritásból kialakított, igen kedvező árú ukrán okiratfordítások mennyisége meghaladta az 1600 darabot.
Az üzleti eredményeket számos szakmai előrelépés is erősítette. Januárban az OFFI az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Nyelvtudományi Kutatóközponttal egy újonnan indult együttműködési megállapodás keretében kezdett szakmai kooperációt. A megállapodást dr. Prószéki Gábor, a Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatója és dr. Németh Gabriella vezérigazgató írta alá. 

20221220_01

Az eszéki Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával kötött intézményi megállapodás célja a tudományos és szakmai együttműködés fejlesztése. A kétoldalú együttműködést dr. Trojan Ivan, a Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja és az OFFI vezérigazgatója szentesítette. Sor került a terminológiastratégiai és fordítástudományi kiadványok átadására is az egyetem könyvtára részére. A közös konferenciakötet 2023 januárjában várható.

2022 őszén kiemelten fontos stratégiai együttműködését erősítette meg az OFFI az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósággal, és a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki többek között a hamisított bizonyítványok, okiratok, igazolások elleni fellépésben. Emellett októberben az OFFI és a Szegedi Tudományegyetem egy több mint 20 éve tartó együttműködést újított meg. Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézetében, valamint a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Központjában fordítók, szakfordítók és tolmácsok szereznek diplomát mesterszakon és szakirányú továbbképzésen – ők mind kiváló utánpótlási bázist jelentenek az OFFI számára. A megállapodás célja, hogy a már meglévő együttműködést kiterjessze a hallgatói skillek fejlesztésére, a fordítói kompetenciák erősítésére, valamint a szaknyelvi ismeretek széles körű átadására is. A megállapodást a SZTE rektora, kancellárja és az OFFI vezérigazgatója látta el kézjegyével.
Az OFFI AKADÉMIA idén is kiemelt figyelmet fordított a dolgozók és a következő fordítói generáció szakmai továbbképzésére, saját szervezésű konferenciákkal, workshopokkal, szakmai napokkal.

A társaság köztulajdonú nyelvi közvetítő intézményként a 2023-ban induló új stratégiai fejlesztési időszakára is fókuszban tartja a közfeladatellátáshoz elengedhetetlen etikai és képzési szemléletet, miközben a globális fordítóipar digitalizációs trendjeit igyekszik követni saját fejlesztésű OFFI Translab™ megoldásaival. A 2023 és 2026 közötti stratégiai időszak fejlesztési dokumentumát az alapító joggyakorló Igazságügyi Minisztérium várhatóan 2023-ban hagyja jóvá a menedzsment előterjesztését követően.
 

2022. december 20.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Mesterséges intelligencia a fordítói munkavégzésben

Mesterséges intelligencia a fordítói munkavégzésben
Az OFFI Zrt Lektorátusa 2024. február 19-én szakmai napot tartott „Az AI alkalmazásának lehetőségei a fordítóipari gyakorlatban címmel”. Az izgalmas előadásokat a kérdések és válaszok szekciója zárta. A párbeszéd és a vita során sok kérdés felvetődött, többek között az, hogy milyen kockázatokat hordozhatnak ezek az alkalmazások és eszközök, és vajon hol kezelik a bevitt adatokat a globális cégek.

2024. évi fejlesztési programok, projektek, küldetés, vízió az OFFI stratégiájában

20240116_01
„2024 januárjában az alapító Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott, 2023 és 2026 közötti négy évre szóló fejlesztési és üzleti stratégiai időszak második évébe lépünk” – hívta fel a dolgozók figyelmét évindítójában az OFFI Zrt. vezérigazgatója, dr. Németh Gabriella. Kiemelte, hogy már elindult az OFFI155 projekt, amelynek központi eleme az egész éven át tartó megemlékezés a magyar állami fordítóiroda (egykor minisztériumi fordító osztály, később önálló gazdasági iroda, ma OFFI Zrt.) alapításának 155 éves évfordulójáról.

Stratégia, hagyomány, digitalizáció: interjú dr. Németh Gabriellával, az OFFI vezérigazgatójával

20231204
A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) protokoll és rendezvényszervezés szakos végzős hallgatója, Kakucska Mónika szakdolgozatához 2023 novemberében interjút készített az OFFI első számú vezetőjével. Mivel a kérdések a stratégiaalkotást, az állami fordítóiroda több mint másfél évszázados szervezeti kultúráját, valamint a mesterséges intelligencia és a digitalizáció OFFI tevékenységében való megjelenését egyaránt érintik, az interjú rövidített változatát az alábbiakban az érdeklődőkkel is megosztjuk:

Közlemény: az OFFI szolgáltatásai is elérhetők a Hazaváró Programban

20231121_00.png
A külföldről hazaköltöző, itthon dolgozni, tanulni, vállalkozni vagy családot alapítani vágyó ügyfelei részére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. – kapcsolódva az állam által nyújtott szolgáltatási körhöz, illetve a hazatérést segítő, Hazaváró programon belül elérhető közigazgatási szolgáltatáscsomag részeként – kedvezményes fordítási és hitelesítési szolgáltatásokat kínál.

Szakmai nap a Magyar Nyelv Napja alkalmából

20231121
Széchenyi István 198 évvel ezelőtt, 1825. november 3-i felszólalásában a magyar nyelv művelését tűzte ki célul, amelynek ápolásával honfitársai magyar neveltetését kívánta segíteni: „Nekem itt szavam nincs. „Noha első magyar nyelvű írásos emlékeink a XII. századból származnak, hazánkban csak 1844. november 13-án vált hivatalos nyelvvé a magyar.” – és így szólt az OFFI tavaly novemberi tudósítása.

OFFI TRANSLAB: Fenntartható digitális nyelvi közfeladat-ellátás a 21. században

20231002
Az OFFI Zrt. vezérigazgatója, dr. Németh Gabriella az OFFI dolgozói közösségének bejelentette, hogy a 2023 és 2026 közötti új Cégstratégia az Igazságügyi Minisztérium alapítói elfogadásával hatályba lépett, így az Alapító felhatalmazásával 2023 nyarától az OFFI új fejlesztéseken dolgozik.