Tréning közben

Az OFFI Zrt. munkatársai egy nagyszerű pozitív projektmenedzsment (PPM) tréningen vettek részt Kovács Ildikó és Kisszőlősi-Szánthó Beáta PPM trénerek vezetésével  A tréningen középvezetők, projektvezetők és projekttagok egyaránt részvételi lehetőséget kaptak. A képzés az OFFI Akadémia oktatótermében a dolgozói képzések keretében került megszervezésre (még a COVID19 okozta rendkívüli jogrend beállta előtt).

E tréningnek számos előzménye volt az állami fordítóirodában, amely napjainkban projektmenedzsment módszertannal és ISO szabványokon alapuló folyamatokkal valósítja meg működését és fejlesztéseit. Az OFFI a 2016–18 közötti cégstratégiájában elköteleződött amellett, hogy projektekkel teljesíti a kitűzött célokat, és bevezeti a cég működésébe a projekt módszertant és a projektkultúrát.

Ezt követte 2019-ben a Hiszem Tudom Érzem. Pozitív Projektmenedzsment. Történetek, elméletek, tippek című könyvben az OFFI esettanulmánya, melyben dr. Kántor Ákos, az OFFI projektkoordinációért felelős vezérigazgatói tanácsadója bemutatta az elmúlt évek változásait, sikereit és tanulságait. Kiemelte, hogy az OFFI-ban emberléptékűvé vált a változás, és rengeteg támogatást, ösztönzést, motivációs elemet építettek be a szervezeti kultúraváltás folyamatába. Szervesen kapcsolódva ehhez a szemléletmódhoz született meg a döntés, hogy a PPM eszközök is megismertetésre kerüljenek a cég munkatársaival.

A PPM gyökerei az alkalmazott pozitív pszichológia és a projektmenedzsment területeiről származnak. Egyrészről projektvezetői és vezetői szemlélet/filozófia, amelynek alapvetése, hogy a projekt és a szervezet sikere az embereken múlik, így központban áll az emberi kapcsolatok, a munkatársak kibontakozása a szervezetben. A PPM tudásterület, gyakorlat is, amely kapcsolódik a már jól bevált projektmenedzsment ismeretekhez, továbbá pozitív pszichológiai eszközöket alkalmaz. Ezáltal felerősíti az egyénben és a csoportban rejlő energiákat, és mozgósítja a közös tudást, miközben az egyén és a csapat jóllétének fontosságát tartja szem előtt.

A tréning célja alapvetően az volt, hogy bemutatásra kerüljön a projektmunkának egy olyan emberközpontú megközelítése, ahol fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, nem tévesztve szem elől a projekt célját és eredményét sem. A tréningen Kovács Ildikó és Kisszőlősi-Szánthó Beáta PPM trénerek beszéltek a VUCA (Volatility–Illékonyság, Uncertainity– Bizonytalanság, Complexity–Komplexitás, Ambiguity–Ellentmondásosság) világáról, a kiszámíthatatlan, előre nehezen tervezhető, komplex világról, amiben élünk. A tréningen egy szemlélet átadását tűzték ki célul, hogy lehet úgyis eredményes munkát végezni, hogy az igényeket, az elvárásokat és a félelmeket tisztán kommunikáljuk. Nyitottan és pozitívan fordulunk egymás felé. A trénerek hisznek abban, hogy ebben a gyorsan változó világban nem tudhatjuk, mit hoz a jövő, készen kell állnunk arra, hogy az adott helyzetben is megtaláljuk a megoldást és az együttműködés megfelelő módját.

Érdekes élmény volt a résztvevő kollégák számára annak megélése, hogy mennyire más hangulatban és eredménnyel zárul a projektmegbeszélés, ha alkalmazzuk azokat a pozitív üzeneteket, amelyek segítenek abban, hogy a csapattagok megnyíljanak.

A tréningen a szituációk és helyzetgyakorlatok keretet biztosítottak arra, hogy gyakorolják az értő figyelmet, megosszák egymással aggodalmaikat, aspirációikat a témában. A legtöbb megerősítést természetesen a helyzetgyakorlatban kapták a résztvevők. Most is beigazolódott a vezetés számára, hogy mindig – az OFFI szervezet- és projektfejlesztései közepette is  –érdemes az emberi kapcsolódásokra időt és teret biztosítani, mert ez a későbbi együttműködésben és az eredményességben is megtérül.

2020. április 9.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

A COVID19 hatása a hiteles fordítási, a fordításhitelesítési és az igazságügyi tolmácsolási feladatok ellátásra

Dr. Németh Gabriella vezérigazgató asszony
Tekintettel a COVID-19 által okozott és hosszú távon előre nem látható üzleti hatásokra a 100%-ban állami tulajdonú, nagymúltú fordítóirodában – amely jogszabály alapján felelős a hiteles fordítások ellátásáért – 2020. áprilisában felállításra került az OFFI Stratégiai Kockázatokat Kezelő Munkacsoportja.

TÁJÉKOZTATÓ

OFFI bejárat
Az Ön és munkatársaink egészségének védelme érdekében az Országos Tisztifőorvos ajánlása szerint továbbra is kérjük, ha betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. Amennyiben Ön tünetmentesen látogat el az OFFI ügyfélszolgálatára, úgy kérjük, továbbra is tartsa be az egészségmegtartó előírásokat.
2020. máj. 29.

Digitális megújulás az OFFI Akadémia konferenciák világában

dr. Németh Gabriella vezérigazgató köszöntötte az online közvetítés nézőit
Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda kiemelt stratégiai célja a hiteles, etikus tudásmegosztáson alapuló közszolgálat, melynek hatékony közvetítését egyaránt szolgálják a belső képzések, workshopok, és az immáron nagy hagyományokkal rendelkező, egyetemekkel közös fordítástudományi szakmai konferenciák. 

TÁJÉKOZTATÓ

OFFI bejárat
A jelenlegi közegészségügyi helyzetre való tekintettel, az Ön és munkatársaink egészsége védelme érdekében az Országos Tisztifőorvos ajánlása alapján kérjük, ha betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. Tájékoztatjuk, hogy irodánkban maximum az ügyintézők számával azonos számú ügyfél tartózkodhat. Kérjük, hogy ügyintézéshez kísérő nélkül érkezzen.
2020. márc. 16.