2023.01.23

2023. januárjában megjelent az OFFI Akadémia kiadványsorozatának következő kötete, a Névmódosítás mint közfeladat második kiadása. A kötet szerkesztője és szerzői az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda és az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontjának munkatársai. A magyar állampolgárságról szóló törvény végrehajtására kiadott 125/1993-as számú (IX.22.) kormányrendelet az OFFI feladatkörébe utalja a magyar állampolgárságért folyamodó, és ezzel egyidejűleg magyaros névviselésre áttérő kérelmezők esetében az idegen hangzású nevük magyar megfelelőjének meghatározását. Az állami nyelvi közvetítői feladatot is az OFFI látja el jogszabályok alapján, a névátírási vagy névmódosítási kérdésekben pedig más szakértők és szervezetek is közreműködnek, például az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontja és az anyakönyvi hivatalok.
Az OFFI az első kiadás óta eltelt néhány évben változatlanul nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a működése során tapasztalt jó gyakorlatokat megossza az érintettekkel: a közigazgatásban dolgozókkal és az igazságszolgáltatásban tevékenykedő közreműködőkkel egyaránt. A névmódosításról szóló kiadvány célja, hogy mind az OFFI-ban, mind a közigazgatásban dolgozó azon szakemberek szakmai ismerete bővüljön, akik a névmódosítással kapcsolatos kérelmek elbírálásában részt vesznek. Az első kiadás után majd két évvel az OFFI Tardy Lajos rendezvényterme adott otthont egy névmódosítási témában megrendezett kerekasztalnak. A kerekasztal résztvevői e kötet szerzői, valamint az anyakönyvezésben és névátírásban közreműködő nagy tapasztalatú szakemberek, továbbá a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium képviselői voltak.
Ugróczky Mária (OFFI) tanulmánya a jogalkalmazói gyakorlatról, Raátz Judit (ELKH NYKK) elemzése az idegen nyelvek átírási szabályairól, Kántor Ákos (OFFI) fejlődéstörténeti írása a közfeladatokról szól, s az elméleti írások jól kiegészülnek a kötet végén található értékes táblázattal. Ebben az OFFI mindennapi fordítási projektjeiben ténylegesen előforduló névátírási jógyakorlatokat tettük közzé, s e második kiadásban a táblázatokat is frissítettük. 
A kötet mellékleteként a kiadó közzéteszi azokat a szomszédos országokban használt családneveket is, amelyeket a névmódosítási kérelmek alapján felmerültek. Nem egyszerű ugyanis egy határokon átnyúló családjogi szituációban (pl. házasság, válás) az anyakönyvet vezető hatósági személy döntési helyzete. A kiadványból megérthetik az érdeklődők, hogy mi a különbség a névváltoztatás és a névmódosítás között, és mely földrajzi területek érintettek ezekben a családi névviselési kérdésekben. A kötet letölthető az OFFI Akadémia weblapjáról. 

2023. január 23.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Sikeres szakmai és üzleti évet zár az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

20221220
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) idén is figyelemreméltó eredményeket ért el a szakmai együttműködések kialakítása, a közfeladatok magas szintű ellátása, valamint a dolgozók és fordítók szakmai képzése terén, miközben lezárul a 2019 és 2022 közötti intézményfejlesztési stratégiai időszak is. Az OFFI a négyéves stratégiai fejlesztések eredményességjavító hatása mellett a tavalyit várhatóan 20%-kal meghaladó bevételt ér el a növekvő gazdasági kihívások közepette.

A magyar nyelv napján gálával ünnepelt a 153 éves fordítóiroda

OFFI
Mi magyarok joggal vagyunk büszkék egyedi, különleges, semmihez sem hasonlítható nyelvünkre. Noha első magyar nyelvű írásos emlékeink a XII. századból származnak, hazánkban csak 1844. november 13-án vált hivatalos nyelvvé a magyar. Ezen a napon fogadták el ugyanis az 1844. évi II. törvénycikket, amely többek között kimondta, hogy a jövőben minden törvényt magyar nyelven alkotnak, az országgyűlés nyelve a magyar, az ország teljes területén a hivatalok magyar nyelven kötelesek az ügyintézést végezni és minden iskolában magyar nyelven történik a tanítás, oktatás.

Együttműködési megállapodás és szakmai nap – 30 éves jubileumát ünnepelte az OFFI szegedi irodája

20221102_01
Szakmai napot tartott a Szegedi Tudományegyetem és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda az egyetem dísztermében. A két intézmény közel 20 éve működik együtt. Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézete otthont ad a karon folyó idegen nyelvű jogi képzési programnak, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Központjában fordítók, szakfordító és tolmácsok szereznek diplomát mesterszakon és szakirányú továbbképzésen.

Öt éve az e-közigazgatás szolgálatában

OFFI logó 2021
2018 januárja óta a cégek jogszabályban meghatározott körének közigazgatási ügyeit elektronikusan kell intézni, és magánszemélyek is választhatják az elektronikus utat. A globalizált gazdaságban gyakran fordul elő, hogy idegen nyelven kiállított iratok hiteles fordítását kell a hatóság részére benyújtani, elektronikusan. E-közigazgatásban részt vevő ügyfeleinek támogatására öt évvel ezelőtt, 2017 októberében az OFFI bevezette új, papírmentes termékét, az elektronikusan hiteles fordítást.

Jeromos napján tartott francia szakmai napon emlékezünk a legendás OFFI lektorra

Teremavatás 2022
2022. szeptember 30-án – a fordítók és tolmácsok világnapján – rendezte meg az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Lektorátusa a francia nyelvirányon dolgozó fordítók és lektorok szakmai napját. A szakmai nap záróeseményeként az egykori legendás OFFI lektor, Vida Tamás családjának jelenlétében került sor a lektor nevét viselő emléktábla felavatására.

Együttműködési megállapodást írt alá az OFFI vezérigazgatója és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója

20220927_01
A két szervezet közötti együttműködés hatékonyabbá tételét célzó megállapodást írt alá az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) vezérigazgatója és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) főigazgatója. Az eddigi szakmai együttműködést a két szervezet 2022. szeptember 21-én írásban is megerősítette az OFFI budapesti központjában.

OFFI Akadémia következő képzési eseménye: okiratfordítás és okiratismeret a hiteles fordításokban

20220909_01
Kétnapos hiteles fordítási workshop kerül megrendezésre 2022 szeptemberében az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Nemzeti Nyomozó Iroda szervezésében. Az előadók az állami szervezetek mindazon vezetői és szakértői, akik felelős szerepet töltenek be a hiteles fordítások és az okiratforgalom biztonsága területén.

Megújult az OFFI Mentorprogramja: alapképzéssel és mentorálással segítjük a nyelvi közfeladat-ellátásban közreműködőket

Hír 20220804
2022 júniusában megújult az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda szakmai mentorprogramja. Az állami fordítóiroda több mint félezer együttműködő szakmai partnerrel biztosítja a hiteles fordítási és az igazságügyi tolmácsolási feladatok ellátásához szükséges kapacitást, így maradéktalanul kiszolgálhatóak a megrendelői igények.