2023.01.23

2023. januárjában megjelent az OFFI Akadémia kiadványsorozatának következő kötete, a Névmódosítás mint közfeladat második kiadása. A kötet szerkesztője és szerzői az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda és az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontjának munkatársai. A magyar állampolgárságról szóló törvény végrehajtására kiadott 125/1993-as számú (IX.22.) kormányrendelet az OFFI feladatkörébe utalja a magyar állampolgárságért folyamodó, és ezzel egyidejűleg magyaros névviselésre áttérő kérelmezők esetében az idegen hangzású nevük magyar megfelelőjének meghatározását. Az állami nyelvi közvetítői feladatot is az OFFI látja el jogszabályok alapján, a névátírási vagy névmódosítási kérdésekben pedig más szakértők és szervezetek is közreműködnek, például az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontja és az anyakönyvi hivatalok.
Az OFFI az első kiadás óta eltelt néhány évben változatlanul nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a működése során tapasztalt jó gyakorlatokat megossza az érintettekkel: a közigazgatásban dolgozókkal és az igazságszolgáltatásban tevékenykedő közreműködőkkel egyaránt. A névmódosításról szóló kiadvány célja, hogy mind az OFFI-ban, mind a közigazgatásban dolgozó azon szakemberek szakmai ismerete bővüljön, akik a névmódosítással kapcsolatos kérelmek elbírálásában részt vesznek. Az első kiadás után majd két évvel az OFFI Tardy Lajos rendezvényterme adott otthont egy névmódosítási témában megrendezett kerekasztalnak. A kerekasztal résztvevői e kötet szerzői, valamint az anyakönyvezésben és névátírásban közreműködő nagy tapasztalatú szakemberek, továbbá a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium képviselői voltak.
Ugróczky Mária (OFFI) tanulmánya a jogalkalmazói gyakorlatról, Raátz Judit (ELKH NYKK) elemzése az idegen nyelvek átírási szabályairól, Kántor Ákos (OFFI) fejlődéstörténeti írása a közfeladatokról szól, s az elméleti írások jól kiegészülnek a kötet végén található értékes táblázattal. Ebben az OFFI mindennapi fordítási projektjeiben ténylegesen előforduló névátírási jógyakorlatokat tettük közzé, s e második kiadásban a táblázatokat is frissítettük. 
A kötet mellékleteként a kiadó közzéteszi azokat a szomszédos országokban használt családneveket is, amelyeket a névmódosítási kérelmek alapján felmerültek. Nem egyszerű ugyanis egy határokon átnyúló családjogi szituációban (pl. házasság, válás) az anyakönyvet vezető hatósági személy döntési helyzete. A kiadványból megérthetik az érdeklődők, hogy mi a különbség a névváltoztatás és a névmódosítás között, és mely földrajzi területek érintettek ezekben a családi névviselési kérdésekben. A kötet letölthető az OFFI Akadémia weblapjáról. 

2023. január 23.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és az OFFI szakmai napja az együttműködés jegyében

20230530_00.jpg
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) által 2022. szeptember 21-én aláírt együttműködési megállapodásban a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki a közokirat-hamisítások elleni fellépés mellett.

Kiváló magyar üzleti márka: sikeres tavaszi eredmények az állami fordítóirodában

20230516
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 2023 első negyedévét követően – a 01–04. havi árbevétel alapján – az egész országra kiterjedően közel 104%-os eredménnyel teljesítette a tulajdonosi joggyakorló Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott üzleti tervben foglalt elvárásokat.

Minőségbiztosítási szabványok határozzák meg a hiteles fordítási munkafolyamatokat

20230117
Sikeres újratanúsító auditot teljesített az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) 2023. januárban. A nagy múltú tanúsító szervezet, a Bureau Veritas megállapította, hogy az átvizsgált irányítási rendszer dokumentációja megfelel az audit szabványoknak és megfelelő keretet biztosít az irányítási rendszer működéséhez. 

Sikeres szakmai és üzleti évet zár az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

20221220
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) idén is figyelemreméltó eredményeket ért el a szakmai együttműködések kialakítása, a közfeladatok magas szintű ellátása, valamint a dolgozók és fordítók szakmai képzése terén, miközben lezárul a 2019 és 2022 közötti intézményfejlesztési stratégiai időszak is.