20230117

Sikeres újratanúsító auditot teljesített az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) 2023. januárban. A nagy múltú tanúsító szervezet, a Bureau Veritas megállapította, hogy az átvizsgált irányítási rendszer dokumentációja megfelel az audit szabványoknak és megfelelő keretet biztosít az irányítási rendszer működéséhez. 

Az ellenőrzés során a szervezet bizonyította, hogy az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány által meghatározott irányítási rendszert hatásosan bevezette, működteti és fejleszti. A szervezet bizonyította azt is, hogy megfelelő teljesítmény-mutatókat és célokat állapított meg és azok teljesülését nyomonköveti. Megállapították, hogy a tudatos, folyamat-vezérelt működés lehetővé teszi a szakmai fejlesztési tervek megvalósulását és a közfeladatok kiemelkedő színvonalú ellátását. A kitűzött szervezeti célok – magas minőség, etalon értékű fordítás, közszolgálat, biztonságos folyamatok, modernizált e-fordítások - szakmailag megalapozottak, és biztosítottak az ezek megvalósításához szükséges erőforrások, ezzel az elmúlt évek fejlesztései lehetővé tették a munkaszervezés költséghatékonyabb és ügyfélbarátabb átalakítását.
Kiemelt erősségként definiálható az állami fordítóirodában többek között a csapatmunka, a folyamatos megújulási képesség és a munkatársak bevonása az új ötletek megvalósításába, a projekt szemléletű feladatmegoldás, az IT fejlesztési igények kezelése és dokumentálása, a CAT csoport működése és a MIR vezetői feladatok magas szintű ellátása.

A külső szervezet általi tanúsítást a tavalyi év utolsó hónapjaiban megelőzte egy úgynevezett belső audit folyamat is, és ez az önvizsgálati program is hatásos eszköze az irányítási rendszer fenntartásának és proaktív fejlesztésének. A Bureau Veritas szerint a működés során felmerülő kockázatokat, valamint az erősségeket felmérték, elemezték, ezek ismeretében hozzák meg a működés során szükséges döntéseket az OFFI részéről. 

ISO

A tanúsító audit során az MSZ EN ISO 9001:2015 és az ISO 17100:2015 szabványkövetelményeknek való megfelelés ellenőrzése megtörtént. Az ISO 17100:2015 szabvány auditról szóló jelentés az ISO 9001:2015 jelentéstől függetlenül készült el, amelyben szerepelt, hogy a bevezetett rendszer és a kialakított gyakorlat magas szinten megfelel a vonatkozó szabvány követelményeinek. Kijelenthető, hogy a központi informatikai rendszer teljeskörűen támogatja a főfolyamatok végrehajtását és nyomonkövetését, mind a központ, mind a telephelyek vonatkozásában. Hiszen minden évben belső auditálásra kerül az országos ügyfélkapcsolati hálózat is, és az ügyfélszolgálatok vezetői önálló beszámolót készítenek az elért eredményekről, az ügyfélszolgálati elégedettség mérések eredményeiről, a megrendelői reklamációkról, valamint a megtett helyesbítő tevékenységekről. 

Az OFFI 2023. évi minőségpolitikája szerint az elért szakmai színvonal megtartásának fontos tényezője a szolgáltatás komplex folyamatában résztvevők szakmai és anyagi megbecsülése, a színvonalas és etikus működés megvalósulása. A Társaság elkötelezett a költségcsökkentő, egységesítő, közbizalmat, etikusságot és versenyképességet, valamint válságállóságot erősítő stratégiai és operatív célok megvalósításában a digitalizáció korában.

Az OFFI idén is jól teljesített, és tervezi a gépi fordítás utószerkesztésének folyamatait is támogató további új szabványok bevezetését az üzleti terv elfogadását követő időszakban.

2023. február 22.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Szaknyelvi és fordítástudományi konferenciák az OFFI, az ELTE és a KRE szakértőivel

20230327_01
2023. március 9-én a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhelye szervezett interdiszciplináris konferenciát a Károlyi–Csekonics-palotában Szükség van-e Magyarországon jogi-igazgatási szaknyelvújításra? Jogi-igazgatási terminológiastratégia kialakítása címmel. A konferencián dr. Németh Gabriella, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) vezérigazgatója A jogi szaknyelv megújításának kihívásai a digitalizáció és a közérthetőség viszonyában címmel tartott előadást. Dr. Tamás Dóra Mária, az OFFI vezető terminológusa a jogi és közigazgatási terminológia kihívásairól, dr. Szoták Szilvia, az OFFI lektorátusvezetője pedig az igazságügyi nyelvi közvetítés terminológiastratégiai kérdéseiről beszélt.

Névmódosítás mint közfeladat – második kiadás

2023.01.23
2023. januárjában megjelent az OFFI Akadémia kiadványsorozatának következő kötete, a Névmódosítás mint közfeladat második kiadása. A kötet szerkesztője és szerzői az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda és az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontjának munkatársai. A magyar állampolgárságról szóló törvény végrehajtására kiadott 125/1993-as számú (IX.22.) kormányrendelet az OFFI feladatkörébe utalja a magyar állampolgárságért folyamodó, és ezzel egyidejűleg magyaros névviselésre áttérő kérelmezők esetében az idegen hangzású nevük magyar megfelelőjének meghatározását.

Sikeres szakmai és üzleti évet zár az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

20221220
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) idén is figyelemreméltó eredményeket ért el a szakmai együttműködések kialakítása, a közfeladatok magas szintű ellátása, valamint a dolgozók és fordítók szakmai képzése terén, miközben lezárul a 2019 és 2022 közötti intézményfejlesztési stratégiai időszak is. Az OFFI a négyéves stratégiai fejlesztések eredményességjavító hatása mellett a tavalyit várhatóan 20%-kal meghaladó bevételt ér el a növekvő gazdasági kihívások közepette.

A magyar nyelv napján gálával ünnepelt a 153 éves fordítóiroda

OFFI
Mi magyarok joggal vagyunk büszkék egyedi, különleges, semmihez sem hasonlítható nyelvünkre. Noha első magyar nyelvű írásos emlékeink a XII. századból származnak, hazánkban csak 1844. november 13-án vált hivatalos nyelvvé a magyar. Ezen a napon fogadták el ugyanis az 1844. évi II. törvénycikket, amely többek között kimondta, hogy a jövőben minden törvényt magyar nyelven alkotnak, az országgyűlés nyelve a magyar, az ország teljes területén a hivatalok magyar nyelven kötelesek az ügyintézést végezni és minden iskolában magyar nyelven történik a tanítás, oktatás.

Együttműködési megállapodás és szakmai nap – 30 éves jubileumát ünnepelte az OFFI szegedi irodája

20221102_01
Szakmai napot tartott a Szegedi Tudományegyetem és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda az egyetem dísztermében. A két intézmény közel 20 éve működik együtt. Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézete otthont ad a karon folyó idegen nyelvű jogi képzési programnak, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Központjában fordítók, szakfordító és tolmácsok szereznek diplomát mesterszakon és szakirányú továbbképzésen.

Öt éve az e-közigazgatás szolgálatában

OFFI logó 2021
2018 januárja óta a cégek jogszabályban meghatározott körének közigazgatási ügyeit elektronikusan kell intézni, és magánszemélyek is választhatják az elektronikus utat. A globalizált gazdaságban gyakran fordul elő, hogy idegen nyelven kiállított iratok hiteles fordítását kell a hatóság részére benyújtani, elektronikusan. E-közigazgatásban részt vevő ügyfeleinek támogatására öt évvel ezelőtt, 2017 októberében az OFFI bevezette új, papírmentes termékét, az elektronikusan hiteles fordítást.

Jeromos napján tartott francia szakmai napon emlékezünk a legendás OFFI lektorra

Teremavatás 2022
2022. szeptember 30-án – a fordítók és tolmácsok világnapján – rendezte meg az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Lektorátusa a francia nyelvirányon dolgozó fordítók és lektorok szakmai napját. A szakmai nap záróeseményeként az egykori legendás OFFI lektor, Vida Tamás családjának jelenlétében került sor a lektor nevét viselő emléktábla felavatására.

Együttműködési megállapodást írt alá az OFFI vezérigazgatója és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója

20220927_01
A két szervezet közötti együttműködés hatékonyabbá tételét célzó megállapodást írt alá az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) vezérigazgatója és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) főigazgatója. Az eddigi szakmai együttműködést a két szervezet 2022. szeptember 21-én írásban is megerősítette az OFFI budapesti központjában.