20230117

Sikeres újratanúsító auditot teljesített az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) 2023. januárban. A nagy múltú tanúsító szervezet, a Bureau Veritas megállapította, hogy az átvizsgált irányítási rendszer dokumentációja megfelel az audit szabványoknak és megfelelő keretet biztosít az irányítási rendszer működéséhez. 

Az ellenőrzés során a szervezet bizonyította, hogy az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány által meghatározott irányítási rendszert hatásosan bevezette, működteti és fejleszti. A szervezet bizonyította azt is, hogy megfelelő teljesítmény-mutatókat és célokat állapított meg és azok teljesülését nyomonköveti. Megállapították, hogy a tudatos, folyamat-vezérelt működés lehetővé teszi a szakmai fejlesztési tervek megvalósulását és a közfeladatok kiemelkedő színvonalú ellátását. A kitűzött szervezeti célok – magas minőség, etalon értékű fordítás, közszolgálat, biztonságos folyamatok, modernizált e-fordítások - szakmailag megalapozottak, és biztosítottak az ezek megvalósításához szükséges erőforrások, ezzel az elmúlt évek fejlesztései lehetővé tették a munkaszervezés költséghatékonyabb és ügyfélbarátabb átalakítását.
Kiemelt erősségként definiálható az állami fordítóirodában többek között a csapatmunka, a folyamatos megújulási képesség és a munkatársak bevonása az új ötletek megvalósításába, a projekt szemléletű feladatmegoldás, az IT fejlesztési igények kezelése és dokumentálása, a CAT csoport működése és a MIR vezetői feladatok magas szintű ellátása.

A külső szervezet általi tanúsítást a tavalyi év utolsó hónapjaiban megelőzte egy úgynevezett belső audit folyamat is, és ez az önvizsgálati program is hatásos eszköze az irányítási rendszer fenntartásának és proaktív fejlesztésének. A Bureau Veritas szerint a működés során felmerülő kockázatokat, valamint az erősségeket felmérték, elemezték, ezek ismeretében hozzák meg a működés során szükséges döntéseket az OFFI részéről. 

ISO

A tanúsító audit során az MSZ EN ISO 9001:2015 és az ISO 17100:2015 szabványkövetelményeknek való megfelelés ellenőrzése megtörtént. Az ISO 17100:2015 szabvány auditról szóló jelentés az ISO 9001:2015 jelentéstől függetlenül készült el, amelyben szerepelt, hogy a bevezetett rendszer és a kialakított gyakorlat magas szinten megfelel a vonatkozó szabvány követelményeinek. Kijelenthető, hogy a központi informatikai rendszer teljeskörűen támogatja a főfolyamatok végrehajtását és nyomonkövetését, mind a központ, mind a telephelyek vonatkozásában. Hiszen minden évben belső auditálásra kerül az országos ügyfélkapcsolati hálózat is, és az ügyfélszolgálatok vezetői önálló beszámolót készítenek az elért eredményekről, az ügyfélszolgálati elégedettség mérések eredményeiről, a megrendelői reklamációkról, valamint a megtett helyesbítő tevékenységekről. 

Az OFFI 2023. évi minőségpolitikája szerint az elért szakmai színvonal megtartásának fontos tényezője a szolgáltatás komplex folyamatában résztvevők szakmai és anyagi megbecsülése, a színvonalas és etikus működés megvalósulása. A Társaság elkötelezett a költségcsökkentő, egységesítő, közbizalmat, etikusságot és versenyképességet, valamint válságállóságot erősítő stratégiai és operatív célok megvalósításában a digitalizáció korában.

Az OFFI idén is jól teljesített, és tervezi a gépi fordítás utószerkesztésének folyamatait is támogató további új szabványok bevezetését az üzleti terv elfogadását követő időszakban.

2023. február 22.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Az OFFI egyetemi gyakornoki programja (2023)

20230908
Az OFFI Zrt. kiemelten fontosnak tartja a fordító- és tolmácsképzés támogatását, amelyet komplex szakmai programmal és munkatársainak elkötelezett szerepvállalásával valósít meg. Évente átlagosan húsz gyakornok érkezik az ország egyetemeiről, hogy személyesen, online vagy hibrid módon eltöltsenek négy szakmailag tanulságos hetet az ország legnagyobb fordítóirodájánál. A jelentkezők kiválasztása szigorú szempontok alapján történik. 

Az e-hiteles fordítás nyugdíjazta a másolathitelesítő fapecsétet

20230831
Az OFFI Zrt. 2016 és 2018 közötti középtávú fejlesztési stratégiájának elfogadásával a digitalizáció a papíralapú ügyintézés több évtizedes egyeduralmát törte meg az állami fordítóirodában. 2017. október óta az OFFI e-hiteles fordításának technológiai lényege az elektronikusan hiteles iratok „összefűzése” a digitális érintetlenség biztosításával.

Méltányosság, szolidaritás, gyors határidő és terminológiai egységesség a fordításhitelesítésben

20230706_01
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) Szervezeti és Működési Szabályzata előírja az Árazási és Honorárium Bizottság (ÁHB) működtetését, amely előkészíti az OFFI közszolgáltatásainak (pl. fordításhitelesítés, hiteles fordítás) árazásával és az azokban közreműködők díjazásával (pl. lektorálás, fordítás) összefüggő üzleti döntéseket.

A Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem hallgatóinak szakmai napja az OFFI Akadémián

20230612_01
Közel egy évtizedes hagyománya van annak, hogy a Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Magyar Tanszékének hallgatóit szakmai nap keretében fogadja az OFFI. A két szervezet képviselői által tavaly május 13-án aláírt  együttműködési megállapodás folytatódik a látogatással.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és az OFFI szakmai napja az együttműködés jegyében

20230530_00.jpg
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) által 2022. szeptember 21-én aláírt együttműködési megállapodásban a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki a közokirat-hamisítások elleni fellépés mellett.

Kiváló magyar üzleti márka: sikeres tavaszi eredmények az állami fordítóirodában

20230516
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 2023 első negyedévét követően – a 01–04. havi árbevétel alapján – az egész országra kiterjedően közel 104%-os eredménnyel teljesítette a tulajdonosi joggyakorló Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott üzleti tervben foglalt elvárásokat.