Terminológiastratégia és jogi alapterminusok a szomszédos országok nyelvén

Az OFFI 2020-ban indította el új könyvsorozatát, amelynek legújabb kötete Terminológiastratégia és jogi alapterminusok a szomszédos országok nyelvén címmel jelent meg Tamás Dóra Mária vezető terminológus és Szoták Szilvia lektorátusvezető szerkesztésében (sorozatszerkesztő az OFFI vezérigazgatója).

Az OFFI 2019–2022 közötti cégstratégiában megfogalmazott célok között kiemelt helyet foglal el a terminológiai fejlesztés, a tudásmegosztás és a nemzetközi együttműködés dinamizálása. A legújabb kötetünkben szintén egyszerre valósult meg a fentebb felsorolt három célkitűzés.
A Terminológiapolitika és jogi alapterminusok a szomszédos országok nyelvén című kötetet két nagyobb egységből áll. Az első, elméleti részben tanulmányok olvashatók a nyelvi tervezés, ezen belül a terminológiapolitika és az igazságügyi nyelvstratégia kérdésköréből. A kiadványban megjelent országtanulmányok a szomszédos országok terminológiapolitikájába nyújtanak bepillantást, ugyanakkor a szerzők a teljes magyar nyelvterületet érintő terminológiastratégiai dilemmákat is összegyűjtötték. 

A kötet szerzői és szakértői elismert szakemberek: nyelvészek, jogászok és fordítók, mert így valósult meg együttesen az interdiszciplinaritás, a gyakorlatiasság és a tudományos igény elve. A szakértők csoportjában egy anyaországi tapasztalt lektor és egy szomszédos országban élő és tevékenykedő nyelvi szakértő dolgozott együtt, olyan szakemberek, akik a jogi szakfordítások területén nagy gyakorlattal és szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

A kötetben 193 magyar jogi alapterminus leírása és idegen nyelvi ekvivalensei is megtalálhatók szlovák, szlovén, szerb, ukrán, román és horvát nyelven. A terminusok kiválasztása és összegyűjtése praktikus tudástárt kínál, a felsőoktatásban is jól használható. A fordítástudományi képzések is figyelemmel kísérik az állami fordítóiroda közleményeit, műveit, ők is haszonnal forgatják az OFFI kiadványait. A fordító- és tolmácsképzésben a hallgatók akkor tanulhatják meg jól az adott idegen nyelv mellett a jogi terminológiát is – különösen, ha valaki kifejezetten jogi szakfordítónak készül –, ha megismerik a magyar jogi kulcsfontosságú fogalmakat.

A nyelv versenyképessége szempontjából szükségszerű a terminológiai tudásbázisok kialakítása, és az ezekbe rendezett terminológia közzététele mellett azok közérthetősége is alapvető követelménnyé válik. A folyamatosan felülvizsgált és pontosított terminológiai tudásbázisok gyorsítják a fordítási vagy jogi munkafolyamatokat, minőségi kockázat nélkül. 

Célunk a fordításszolgáltatók, jogászok, jogi szakértők és a nyelvtudomány számára egy jól hasznosítható kiadvánnyal szolgálni. A magyar jogi alapterminusok áttekintése a szomszédos országok nyelvén számos érdekes kérdésre világíthat rá mind a nyelv, mind a jog organikus változásának területén. 

Terminológiastratégia és jogi alapterminusok  a szomszédos országok nyelvén - szerzők (2021)

© Fotó: Terminológiastratégia és jogi alapterminusok a szomszédos országok nyelvén - szerzők (2021) 
 

2021. november 24.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról