Nyilas Mihály tartományi titkár és dr. Németh Gabriella vezérigazgató

2019 augusztusában, folytatva az évekkel ezelőtt megkezdett fordításszakmai együttműködést, két évre szóló megállapodást írt alá az OFFI Zrt a vajdasági Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársággal. A két szervezet számára kiemelkedően fontos a szoros nyelvszakmai együttműködés, melyet számos korábbi eseményen közös szakmai munka előzött meg. Mindkét szervezet jogszabály alapján végzi nyelvi közvetítői feladatait.

A vajdasági magyarok – mint helyi kisebbség - számára a szerbiai jogszabályokat folyamatosan le kell fordítani, így a jogszabályfordítások témaköre nagyon aktuális az– olykor fordítóként, tolmácsként is dolgozó - helyi jogászság számára is.

Nyilas Mihály tartományi titkár elmondta, hogy a Titkárság a fordítás terén végzett tevékenységét a Tartományi közigazgatásról szóló képviselőházi rendelet alapján látja el. A Titkárság biztosítja a tartományi és más szerveknek a szerb nyelvről a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nyelvére való írásbeli és szóbeli fordítást, valamint a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nyelvéről a szerb nyelvre való írásbeli és szóbeli fordítást, továbbá más idegen nyelvek szerb nyelvre való fordítást és a szerb nyelv más idegen nyelvre való fordítását. dr. Németh Gabriella vezérigazgató kiemelte, hogy az OFFI mint 100%-ban magyar állami tulajdonú fordítóiroda fő tevékenységei a hiteles fordítás, az igazságügyi és egyéb kijelölés alapján ellátott tolmácsolás, jogszabályok fordítása, mindezekhez kapcsolódó terminológiai fejlesztések, illetve feladattól függően a lakosság, cégek és a kormányzati szervek részére további közfeladatok ellátása. Fontosnak tartja, hogy az OFFI tevékenységét az Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott 4 éves cégstratégia alapján végzi és fejleszti.

2018. decemberében „A digitalizáció vívmányai” című konferenciáján vett részt előadóként az OFFI Zrt. vezérigazgatója, Nyilas Mihály meghívására, Karlócán. 2019. márciusában a vajdasági kollégák részt vettek az igazságügyi tolmácsolást, a jogszabályfordításokat és a terminológiai eredményeket is taglaló fordítástudományi konferencián, melyet a 150 éves állami fordítószolgálat a Parlament felsőházi termében tartott meg.  A 2019. májusában pedig a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében Szabadkán megtartott magyar nyelvű fordítástudományi tanácskozáson az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. vezérigazgatója „A jogi terminológia mint modern diszciplína a fordítási és tolmácsolási gyakorlatban” címmel tartott előadásában bemutatta, hogyan birkóznak meg az évi több ezer megbízatással, illetve milyen területeken dolgoznak jelenleg.

Együttműködő Felek a további eredményeket, tapasztalatokat évenkénti találkozón összegzik majd.

Az együttműködés jövőbeli fókuszai a nyelvi közvetítői képzések, konferenciák szervezése, az OFFI terminológiaépítési tapasztalatainak megosztása, a jogszabályfordítási munkafolyamatok egyeztetése a magas fordítási minőség érdekében, és szakmai kiadványok összeállítása lesz. Hiszen mindkét szervezetnek célja, hogy a saját működési nyelvén lehetőleg adatbázisba rendezett és ellenőrzött jogi és közigazgatási terminológiai szókincs álljon rendelkezésre a jogi és közigazgatási területen dolgozó nyelvi közvetítők segítésére, amely tudást képzéseken, konferenciákon és szakkiadványokban meg is kell osztani a fordítói és fordítástudományi közöséggel.

2019. augusztus 12.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Vida Tamás elment…

20201117_00
Egykori kollégánkra, mentorunkra emlékezünk. Dr. Vida Tamás (1924) fordító, tolmács, az OFFI egykori igazgató-helyettese egy „csodaember”. Budapesten, 1924. április 14-én született.  1949-ben latin-francia szakos tanári oklevelet és doktori oklevelet szerzett...