Nyilas Mihály tartományi titkár és dr. Németh Gabriella vezérigazgató

2019 augusztusában, folytatva az évekkel ezelőtt megkezdett fordításszakmai együttműködést, két évre szóló megállapodást írt alá az OFFI Zrt a vajdasági Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársággal. A két szervezet számára kiemelkedően fontos a szoros nyelvszakmai együttműködés, melyet számos korábbi eseményen közös szakmai munka előzött meg. Mindkét szervezet jogszabály alapján végzi nyelvi közvetítői feladatait.

A vajdasági magyarok – mint helyi kisebbség - számára a szerbiai jogszabályokat folyamatosan le kell fordítani, így a jogszabályfordítások témaköre nagyon aktuális az– olykor fordítóként, tolmácsként is dolgozó - helyi jogászság számára is.

Nyilas Mihály tartományi titkár elmondta, hogy a Titkárság a fordítás terén végzett tevékenységét a Tartományi közigazgatásról szóló képviselőházi rendelet alapján látja el. A Titkárság biztosítja a tartományi és más szerveknek a szerb nyelvről a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nyelvére való írásbeli és szóbeli fordítást, valamint a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nyelvéről a szerb nyelvre való írásbeli és szóbeli fordítást, továbbá más idegen nyelvek szerb nyelvre való fordítást és a szerb nyelv más idegen nyelvre való fordítását. dr. Németh Gabriella vezérigazgató kiemelte, hogy az OFFI mint 100%-ban magyar állami tulajdonú fordítóiroda fő tevékenységei a hiteles fordítás, az igazságügyi és egyéb kijelölés alapján ellátott tolmácsolás, jogszabályok fordítása, mindezekhez kapcsolódó terminológiai fejlesztések, illetve feladattól függően a lakosság, cégek és a kormányzati szervek részére további közfeladatok ellátása. Fontosnak tartja, hogy az OFFI tevékenységét az Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott 4 éves cégstratégia alapján végzi és fejleszti.

2018. decemberében „A digitalizáció vívmányai” című konferenciáján vett részt előadóként az OFFI Zrt. vezérigazgatója, Nyilas Mihály meghívására, Karlócán. 2019. márciusában a vajdasági kollégák részt vettek az igazságügyi tolmácsolást, a jogszabályfordításokat és a terminológiai eredményeket is taglaló fordítástudományi konferencián, melyet a 150 éves állami fordítószolgálat a Parlament felsőházi termében tartott meg.  A 2019. májusában pedig a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében Szabadkán megtartott magyar nyelvű fordítástudományi tanácskozáson az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. vezérigazgatója „A jogi terminológia mint modern diszciplína a fordítási és tolmácsolási gyakorlatban” címmel tartott előadásában bemutatta, hogyan birkóznak meg az évi több ezer megbízatással, illetve milyen területeken dolgoznak jelenleg.

Együttműködő Felek a további eredményeket, tapasztalatokat évenkénti találkozón összegzik majd.

Az együttműködés jövőbeli fókuszai a nyelvi közvetítői képzések, konferenciák szervezése, az OFFI terminológiaépítési tapasztalatainak megosztása, a jogszabályfordítási munkafolyamatok egyeztetése a magas fordítási minőség érdekében, és szakmai kiadványok összeállítása lesz. Hiszen mindkét szervezetnek célja, hogy a saját működési nyelvén lehetőleg adatbázisba rendezett és ellenőrzött jogi és közigazgatási terminológiai szókincs álljon rendelkezésre a jogi és közigazgatási területen dolgozó nyelvi közvetítők segítésére, amely tudást képzéseken, konferenciákon és szakkiadványokban meg is kell osztani a fordítói és fordítástudományi közöséggel.

2019. augusztus 12.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

A COVID19 hatása a hiteles fordítási, a fordításhitelesítési és az igazságügyi tolmácsolási feladatok ellátásra

Dr. Németh Gabriella vezérigazgató asszony
Tekintettel a COVID-19 által okozott és hosszú távon előre nem látható üzleti hatásokra a 100%-ban állami tulajdonú, nagymúltú fordítóirodában – amely jogszabály alapján felelős a hiteles fordítások ellátásáért – 2020. áprilisában felállításra került az OFFI Stratégiai Kockázatokat Kezelő Munkacsoportja.

TÁJÉKOZTATÓ

OFFI bejárat
Az Ön és munkatársaink egészségének védelme érdekében az Országos Tisztifőorvos ajánlása szerint továbbra is kérjük, ha betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. Amennyiben Ön tünetmentesen látogat el az OFFI ügyfélszolgálatára, úgy kérjük, továbbra is tartsa be az egészségmegtartó előírásokat.
2020. máj. 29.

Digitális megújulás az OFFI Akadémia konferenciák világában

dr. Németh Gabriella vezérigazgató köszöntötte az online közvetítés nézőit
Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda kiemelt stratégiai célja a hiteles, etikus tudásmegosztáson alapuló közszolgálat, melynek hatékony közvetítését egyaránt szolgálják a belső képzések, workshopok, és az immáron nagy hagyományokkal rendelkező, egyetemekkel közös fordítástudományi szakmai konferenciák.