20221102_01

Szakmai napot tartott a Szegedi Tudományegyetem és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda az egyetem dísztermében. A két intézmény közel 20 éve működik együtt. Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézete otthont ad a karon folyó idegen nyelvű jogi képzési programnak, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Központjában fordítók, szakfordító és tolmácsok szereznek diplomát mesterszakon és szakirányú továbbképzésen. A végzősök kiváló utánpótlás bázist jelentenek az OFFI számára is.

A két intézmény azonos értékeket képvisel, és azonos értékek mentén végzi tevékenységét az oktatásban, a nyelvi képzésben és a nemzetközi kapcsolatépítésben. Az SZTE a két kara és az OFFI között folyó munkát 2019-ben egy együttműködési megállapodással erősítette meg, amelyet 2022. október 27-én a két intézmény megújított. A megállapodást dr. Németh Gabriella, az OFFI vezérigazgatója, Rovó László professzor, az SZTE rektora és dr. Fendler Judit kancellár írták alá.

20221102_02

„A mai megállapodással szeretnénk szélesebb körre is kiterjeszteni az együttműködésünket: így például a hallgatói skillek fejlesztésében, a fordítói kompetenciák erősítésében, valamint a szaknyelvi ismeretek széleskörű átadásában is tervezzük a további közös gondolkodást. Ezzel is biztosabbá és könnyebbé kívánjuk tenni az SZTE hallgatói számára a munka világában való sikeres elhelyezkedést” – mondta Gellén Klára professzor asszony, az SZTE oktatási rektorhelyettese, az Állam- és Jogtudományi Kar Üzleti Jogi Intézetének vezetője.

20221102_03

A szakmai nap plenáris szekciójában dr. Németh Gabriella vezérigazgató részletesen bemutatta az intézményi együttműködés szerepét a nyelvi közvetítői közfeladatellátásban. Kiemelte a szakmai konferenciák, képzések, közös publikációk és a hallgatói gyakornoki program jelentőségét az elmúlt években a fordítók képzésében. Örömmel állapította meg, hogy az OFFI hosszú távú stratégiájában – miszerint etalon minőségű képzési központként és fordítóirodaként is működik – az állami fordítóiroda ahhoz hasonló célokat fogalmaz meg, mint amelyeket a Szegedi Tudományegyetem is szem előtt tart a felsőoktatás területén. Gyenge Zoltán professzor, az SZTE BTK dékánja a képzés felelősségéről, a fordítóprogramok okozta kihívásokról és az intézményi együttműködés számos további előnyéről beszélt előadásában. 

A második szekcióban dr. Lénárt András habil. egyetemi docens, az SZTE Fordító- és Tolmácsképző Központjának képzéskoordinátora  „Társadalomtudomány és nyelv jelentősége az oktatásban” címmel, míg dr. Szoták Szilvia, az OFFI lektorátusvezetője „Az állami fordításszolgáltató közfeladat-ellátása, hitelesítési és fordítási gyakorlata” címmel tartotta meg előadását. Bálint József, az OFFI dél- és kelet magyarországi régiójának ügyfélszolgálati vezetője „Harminc éve a város szolgálatában”' című előadásában időutazásra invitálta a hallgatóságot. A szegedi OFFI iroda 30 éves jubileumát a résztvevők a rendezvényt követő állófogadáson az OFFI dolgozóinak, együttműködő partnereinek és megbízóinak jelenlétében átadott születésnapi tortával ünnepelték meg.

20221102_04
20221102_05

© Az SZTE és az OFFI szakmai napja (2022. október 27., Szeged)

 

2022. november 2.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Az OFFI egyetemi gyakornoki programja (2023)

20230908
Az OFFI Zrt. kiemelten fontosnak tartja a fordító- és tolmácsképzés támogatását, amelyet komplex szakmai programmal és munkatársainak elkötelezett szerepvállalásával valósít meg. Évente átlagosan húsz gyakornok érkezik az ország egyetemeiről, hogy személyesen, online vagy hibrid módon eltöltsenek négy szakmailag tanulságos hetet az ország legnagyobb fordítóirodájánál. A jelentkezők kiválasztása szigorú szempontok alapján történik. 

Az e-hiteles fordítás nyugdíjazta a másolathitelesítő fapecsétet

20230831
Az OFFI Zrt. 2016 és 2018 közötti középtávú fejlesztési stratégiájának elfogadásával a digitalizáció a papíralapú ügyintézés több évtizedes egyeduralmát törte meg az állami fordítóirodában. 2017. október óta az OFFI e-hiteles fordításának technológiai lényege az elektronikusan hiteles iratok „összefűzése” a digitális érintetlenség biztosításával.

Méltányosság, szolidaritás, gyors határidő és terminológiai egységesség a fordításhitelesítésben

20230706_01
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) Szervezeti és Működési Szabályzata előírja az Árazási és Honorárium Bizottság (ÁHB) működtetését, amely előkészíti az OFFI közszolgáltatásainak (pl. fordításhitelesítés, hiteles fordítás) árazásával és az azokban közreműködők díjazásával (pl. lektorálás, fordítás) összefüggő üzleti döntéseket.

A Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem hallgatóinak szakmai napja az OFFI Akadémián

20230612_01
Közel egy évtizedes hagyománya van annak, hogy a Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Magyar Tanszékének hallgatóit szakmai nap keretében fogadja az OFFI. A két szervezet képviselői által tavaly május 13-án aláírt  együttműködési megállapodás folytatódik a látogatással.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és az OFFI szakmai napja az együttműködés jegyében

20230530_00.jpg
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) által 2022. szeptember 21-én aláírt együttműködési megállapodásban a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki a közokirat-hamisítások elleni fellépés mellett.

Kiváló magyar üzleti márka: sikeres tavaszi eredmények az állami fordítóirodában

20230516
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 2023 első negyedévét követően – a 01–04. havi árbevétel alapján – az egész országra kiterjedően közel 104%-os eredménnyel teljesítette a tulajdonosi joggyakorló Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott üzleti tervben foglalt elvárásokat.