20221102_01

Szakmai napot tartott a Szegedi Tudományegyetem és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda az egyetem dísztermében. A két intézmény közel 20 éve működik együtt. Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézete otthont ad a karon folyó idegen nyelvű jogi képzési programnak, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Fordító- és Tolmácsképző Központjában fordítók, szakfordító és tolmácsok szereznek diplomát mesterszakon és szakirányú továbbképzésen. A végzősök kiváló utánpótlás bázist jelentenek az OFFI számára is.

A két intézmény azonos értékeket képvisel, és azonos értékek mentén végzi tevékenységét az oktatásban, a nyelvi képzésben és a nemzetközi kapcsolatépítésben. Az SZTE a két kara és az OFFI között folyó munkát 2019-ben egy együttműködési megállapodással erősítette meg, amelyet 2022. október 27-én a két intézmény megújított. A megállapodást dr. Németh Gabriella, az OFFI vezérigazgatója, Rovó László professzor, az SZTE rektora és dr. Fendler Judit kancellár írták alá.

20221102_02

„A mai megállapodással szeretnénk szélesebb körre is kiterjeszteni az együttműködésünket: így például a hallgatói skillek fejlesztésében, a fordítói kompetenciák erősítésében, valamint a szaknyelvi ismeretek széleskörű átadásában is tervezzük a további közös gondolkodást. Ezzel is biztosabbá és könnyebbé kívánjuk tenni az SZTE hallgatói számára a munka világában való sikeres elhelyezkedést” – mondta Gellén Klára professzor asszony, az SZTE oktatási rektorhelyettese, az Állam- és Jogtudományi Kar Üzleti Jogi Intézetének vezetője.

20221102_03

A szakmai nap plenáris szekciójában dr. Németh Gabriella vezérigazgató részletesen bemutatta az intézményi együttműködés szerepét a nyelvi közvetítői közfeladatellátásban. Kiemelte a szakmai konferenciák, képzések, közös publikációk és a hallgatói gyakornoki program jelentőségét az elmúlt években a fordítók képzésében. Örömmel állapította meg, hogy az OFFI hosszú távú stratégiájában – miszerint etalon minőségű képzési központként és fordítóirodaként is működik – az állami fordítóiroda ahhoz hasonló célokat fogalmaz meg, mint amelyeket a Szegedi Tudományegyetem is szem előtt tart a felsőoktatás területén. Gyenge Zoltán professzor, az SZTE BTK dékánja a képzés felelősségéről, a fordítóprogramok okozta kihívásokról és az intézményi együttműködés számos további előnyéről beszélt előadásában. 

A második szekcióban dr. Lénárt András habil. egyetemi docens, az SZTE Fordító- és Tolmácsképző Központjának képzéskoordinátora  „Társadalomtudomány és nyelv jelentősége az oktatásban” címmel, míg dr. Szoták Szilvia, az OFFI lektorátusvezetője „Az állami fordításszolgáltató közfeladat-ellátása, hitelesítési és fordítási gyakorlata” címmel tartotta meg előadását. Bálint József, az OFFI dél- és kelet magyarországi régiójának ügyfélszolgálati vezetője „Harminc éve a város szolgálatában”' című előadásában időutazásra invitálta a hallgatóságot. A szegedi OFFI iroda 30 éves jubileumát a résztvevők a rendezvényt követő állófogadáson az OFFI dolgozóinak, együttműködő partnereinek és megbízóinak jelenlétében átadott születésnapi tortával ünnepelték meg.

20221102_04
20221102_05

© Az SZTE és az OFFI szakmai napja (2022. október 27., Szeged)

 

2022. november 2.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Szaknyelvi és fordítástudományi konferenciák az OFFI, az ELTE és a KRE szakértőivel

20230327_01
2023. március 9-én a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Lőrincz Lajos Közjogi Kutatóműhelye szervezett interdiszciplináris konferenciát a Károlyi–Csekonics-palotában Szükség van-e Magyarországon jogi-igazgatási szaknyelvújításra? Jogi-igazgatási terminológiastratégia kialakítása címmel. A konferencián dr. Németh Gabriella, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) vezérigazgatója A jogi szaknyelv megújításának kihívásai a digitalizáció és a közérthetőség viszonyában címmel tartott előadást. Dr. Tamás Dóra Mária, az OFFI vezető terminológusa a jogi és közigazgatási terminológia kihívásairól, dr. Szoták Szilvia, az OFFI lektorátusvezetője pedig az igazságügyi nyelvi közvetítés terminológiastratégiai kérdéseiről beszélt.

Minőségbiztosítási szabványok határozzák meg a hiteles fordítási munkafolyamatokat

20230117
Sikeres újratanúsító auditot teljesített az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) 2023. januárban. A nagy múltú tanúsító szervezet, a Bureau Veritas megállapította, hogy az átvizsgált irányítási rendszer dokumentációja megfelel az audit szabványoknak és megfelelő keretet biztosít az irányítási rendszer működéséhez. Az ellenőrzés során a szervezet bizonyította, hogy az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány által meghatározott irányítási rendszert hatásosan bevezette, működteti és fejleszti. A szervezet bizonyította azt is, hogy megfelelő teljesítmény-mutatókat és célokat állapított meg és azok teljesülését nyomonköveti.

Névmódosítás mint közfeladat – második kiadás

2023.01.23
2023. januárjában megjelent az OFFI Akadémia kiadványsorozatának következő kötete, a Névmódosítás mint közfeladat második kiadása. A kötet szerkesztője és szerzői az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda és az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontjának munkatársai. A magyar állampolgárságról szóló törvény végrehajtására kiadott 125/1993-as számú (IX.22.) kormányrendelet az OFFI feladatkörébe utalja a magyar állampolgárságért folyamodó, és ezzel egyidejűleg magyaros névviselésre áttérő kérelmezők esetében az idegen hangzású nevük magyar megfelelőjének meghatározását.

Sikeres szakmai és üzleti évet zár az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

20221220
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) idén is figyelemreméltó eredményeket ért el a szakmai együttműködések kialakítása, a közfeladatok magas szintű ellátása, valamint a dolgozók és fordítók szakmai képzése terén, miközben lezárul a 2019 és 2022 közötti intézményfejlesztési stratégiai időszak is. Az OFFI a négyéves stratégiai fejlesztések eredményességjavító hatása mellett a tavalyit várhatóan 20%-kal meghaladó bevételt ér el a növekvő gazdasági kihívások közepette.

A magyar nyelv napján gálával ünnepelt a 153 éves fordítóiroda

OFFI
Mi magyarok joggal vagyunk büszkék egyedi, különleges, semmihez sem hasonlítható nyelvünkre. Noha első magyar nyelvű írásos emlékeink a XII. századból származnak, hazánkban csak 1844. november 13-án vált hivatalos nyelvvé a magyar. Ezen a napon fogadták el ugyanis az 1844. évi II. törvénycikket, amely többek között kimondta, hogy a jövőben minden törvényt magyar nyelven alkotnak, az országgyűlés nyelve a magyar, az ország teljes területén a hivatalok magyar nyelven kötelesek az ügyintézést végezni és minden iskolában magyar nyelven történik a tanítás, oktatás.

Öt éve az e-közigazgatás szolgálatában

OFFI logó 2021
2018 januárja óta a cégek jogszabályban meghatározott körének közigazgatási ügyeit elektronikusan kell intézni, és magánszemélyek is választhatják az elektronikus utat. A globalizált gazdaságban gyakran fordul elő, hogy idegen nyelven kiállított iratok hiteles fordítását kell a hatóság részére benyújtani, elektronikusan. E-közigazgatásban részt vevő ügyfeleinek támogatására öt évvel ezelőtt, 2017 októberében az OFFI bevezette új, papírmentes termékét, az elektronikusan hiteles fordítást.

Jeromos napján tartott francia szakmai napon emlékezünk a legendás OFFI lektorra

Teremavatás 2022
2022. szeptember 30-án – a fordítók és tolmácsok világnapján – rendezte meg az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Lektorátusa a francia nyelvirányon dolgozó fordítók és lektorok szakmai napját. A szakmai nap záróeseményeként az egykori legendás OFFI lektor, Vida Tamás családjának jelenlétében került sor a lektor nevét viselő emléktábla felavatására.

Együttműködési megállapodást írt alá az OFFI vezérigazgatója és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója

20220927_01
A két szervezet közötti együttműködés hatékonyabbá tételét célzó megállapodást írt alá az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) vezérigazgatója és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) főigazgatója. Az eddigi szakmai együttműködést a két szervezet 2022. szeptember 21-én írásban is megerősítette az OFFI budapesti központjában.