Dr. Tamás Dóra Mária

Dr. Tamás Dóra Mária vezető terminológusunk április elején megjelent könyvének bemutatójára XIX. Fordítástudományi Konferencia keretein belül került sor.

A könyvet szívből ajánljuk szakemberek és a terminológia iránt érdeklődőknek egyaránt.

A szerző előszavában könyvét így mutatja be:

„A könyv elsődleges célja a magyar jogi terminológia és annak – nemzetközi kitekintéssel kiegészített – terminológiai szemléletű bemutatása. A kötet nem törekszik teljes körű leírásra, hanem a szerző gyakorlati és oktatói tapasztalataira építve a terminológiai szempontból releváns jogi terminusokat és fogalmakat mutatja be.” A könyv az ELTE Fordító és Tolmácsképző Tanszékének közreműködésével, az OFFI kiadásában és az Eötvös Kiadó gondozásában jelent meg hagyományos könyv és e-book formájában is. Az e-book az az eltereader.hu alkalmazásban tölthető le.

A könyvet az OFFI Zrt. Fordítás- és Tolmácsolási Minősítő Testület tagjai alábbi előszavukkal ajánlják az érdeklődők figyelmébe:

Dr. Tamás Dóra Mária, Bevezetés a jogi terminológiába című könyvének borítója

„Tapasztalataink alapján a fordító-, tolmács- és terminológus képzéseink hallgatói akkor tanulják meg idegen nyelven sikeresen a jogi terminológiát, ha elsőként megismerik és tisztában vannak a magyar jogi terminusok által jelölt fogalmakkal. A jogi ismeretekről szóló bevezető kurzusok általános jogi ismereteket adnak, de nem foglalkoznak kiemelten a jogi terminusok megfeleltetésekor felmerülő olyan fogalmi kérdésekkel, amelyek a nyelvi közvetítők esetében különösen nagy kihívást jelentenek.

E könyv a szerző gyakorlati és oktatói tapasztalataira építve ezt a hiány kívánja pótolni. ..."                                               

Dr. habil. Horváth Ildikó, az FTMT Elnöke
habilitált egyetemi docens, tanszékvezető
ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék

„…A tanulmány formájában megírt elméleti bevezetést követően a jogi terminusok gyakorlati példáinak gyűjteménye tanulmányozásával az érdeklődő elsajátíthatja a jogi terminusok és fogalmak helyes megközelítési módját. (…) A könyv lektorai az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék és az OFFI Zrt. munkatársai, mint jómagam, a szakmai műhelymunkába is bepillantást nyerhetünk. Ajánlom e könyvet mindazoknak, akik terminológiai szemléletmód alapján szeretnék elsajátítani a jogi terminológiát vagy jogász szemével szeretnének tájékozódni a terminológiát érintő kérdések felől.

Dr. Kiss Gabriella, az FTMT tagja
központvezető
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

A könyv elérhető az http://www.eltereader.hu/ alkalmazásban.

2017. május 29.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Karanténban is fókuszban: online projektkonferencia az OFFI Akadémián

Honlap hír kép 02
2020. június 25-én került megrendezésre a VI. OFFI Akadémia projektkonferencia. E rendezvénysorozat 2017. október 11-én indult az első projektkonferencia megrendezésével, azóta szép hagyománnyá vált, amely évente két belső képzési rendezvényt jelent a projektben dolgozó munkatársak számára az állami fordítóirodában.

A COVID19 hatása a hiteles fordítási, a fordításhitelesítési és az igazságügyi tolmácsolási feladatok ellátásra

Dr. Németh Gabriella vezérigazgató asszony
Tekintettel a COVID-19 által okozott és hosszú távon előre nem látható üzleti hatásokra a 100%-ban állami tulajdonú, nagymúltú fordítóirodában – amely jogszabály alapján felelős a hiteles fordítások ellátásáért – 2020. áprilisában felállításra került az OFFI Stratégiai Kockázatokat Kezelő Munkacsoportja.

TÁJÉKOZTATÓ

OFFI bejárat
Az Ön és munkatársaink egészségének védelme érdekében az Országos Tisztifőorvos ajánlása szerint továbbra is kérjük, ha betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. Amennyiben Ön tünetmentesen látogat el az OFFI ügyfélszolgálatára, úgy kérjük, továbbra is tartsa be az egészségmegtartó előírásokat.
2020. máj. 29.

Digitális megújulás az OFFI Akadémia konferenciák világában

dr. Németh Gabriella vezérigazgató köszöntötte az online közvetítés nézőit
Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda kiemelt stratégiai célja a hiteles, etikus tudásmegosztáson alapuló közszolgálat, melynek hatékony közvetítését egyaránt szolgálják a belső képzések, workshopok, és az immáron nagy hagyományokkal rendelkező, egyetemekkel közös fordítástudományi szakmai konferenciák. 

TÁJÉKOZTATÓ

OFFI bejárat
A jelenlegi közegészségügyi helyzetre való tekintettel, az Ön és munkatársaink egészsége védelme érdekében az Országos Tisztifőorvos ajánlása alapján kérjük, ha betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. Tájékoztatjuk, hogy irodánkban maximum az ügyintézők számával azonos számú ügyfél tartózkodhat. Kérjük, hogy ügyintézéshez kísérő nélkül érkezzen.
2020. márc. 16.