20230530_00.jpg

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) által 2022. szeptember 21-én aláírt együttműködési megállapodásban a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki a közokirat-hamisítások elleni fellépés mellett. E szándék jegyében került sor 2023. május 24-én az OIF–OFFI Szakmai Napra az OIF budapesti központjában. Az OFFI részéről nemcsak az ügyfélszolgálatok vezetői, hanem a Lektorátus munkatársai is részt vettek a kölcsönös szakértői tapasztalatcserén. Az OFFI több mint 70 nyelven, több mint 250 nyelvpáron és 27 szakterületen végez nyelvi közvetítő tevékenységet, amely kiterjed az eljárásokban történő tolmácsolásra és az okiratok nagy mennyiségű és gyors határidőre történő  fordítására is.
A szakmai napot Dr. Seres József r. alezredes, az OIF általános főigazgató-helyettese nyitotta meg, aki a résztvevők köszöntése után röviden értékelte az elmúlt egy év munkáját, eredményesnek és hasznosnak ítélve a két szervezet együttműködését.
Ezt követően Dr. Németh Gabriella, az OFFI vezérigazgatója tartott tájékoztatót az OFFI 2023 és 2026 közötti időszakra szóló stratégiai tervében megfogalmazott célokról és feladatokról. A program további részében az OIF munkatársai tartottak szakmai előadásokat okiratismereti témakörökben. Dr. Mágó András r. alezredes, menekültügyi igazgató „Bizonyítás a menekültügyben – A hiteles magyar nyelvű fordítások értékelése” című előadásában az okirati bizonyítás sajátosságait ismertette a menekültügyi igazgatásban.
Szeifert-Bodor Zsuzsanna r. őrnagy az OFFI által fordított és az OIF hatáskörébe tartozó eljárásokban felhasznált dokumentumokat elemezte okmányszakértői szemmel. Az idegenrendészeti eljárásban szükséges, külföldön kiállított és hiteles fordítást igénylő iratok köréről dr. Németh-Ludányi Ágnes r. főhadnagy, főreferens tartott részletes ismertetést.
A szakmai nap végén az OFFI munkatársai megtekintették az OIF mobil ügyfélszolgálati buszát, amelyet az OIF a helyszíni ügyintézéshez alakíttatott át több ügyintézői hellyel rendelkező, modern technikával felszerelt mozgó munkaállomássá, meggyorsítva ezzel az ügyintézést és megkímélve az ügyfeleket attól, hogy az OIF kirendeltségeire kelljen utazniuk.
Az idei szakmai program a 2022-ben megkezdett együttműködés folytatása.

20230530_01.jpg

 

2023. május 30.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Az OFFI egyetemi gyakornoki programja (2023)

20230908
Az OFFI Zrt. kiemelten fontosnak tartja a fordító- és tolmácsképzés támogatását, amelyet komplex szakmai programmal és munkatársainak elkötelezett szerepvállalásával valósít meg. Évente átlagosan húsz gyakornok érkezik az ország egyetemeiről, hogy személyesen, online vagy hibrid módon eltöltsenek négy szakmailag tanulságos hetet az ország legnagyobb fordítóirodájánál. A jelentkezők kiválasztása szigorú szempontok alapján történik. 

Az e-hiteles fordítás nyugdíjazta a másolathitelesítő fapecsétet

20230831
Az OFFI Zrt. 2016 és 2018 közötti középtávú fejlesztési stratégiájának elfogadásával a digitalizáció a papíralapú ügyintézés több évtizedes egyeduralmát törte meg az állami fordítóirodában. 2017. október óta az OFFI e-hiteles fordításának technológiai lényege az elektronikusan hiteles iratok „összefűzése” a digitális érintetlenség biztosításával.

Méltányosság, szolidaritás, gyors határidő és terminológiai egységesség a fordításhitelesítésben

20230706_01
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) Szervezeti és Működési Szabályzata előírja az Árazási és Honorárium Bizottság (ÁHB) működtetését, amely előkészíti az OFFI közszolgáltatásainak (pl. fordításhitelesítés, hiteles fordítás) árazásával és az azokban közreműködők díjazásával (pl. lektorálás, fordítás) összefüggő üzleti döntéseket.

A Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem hallgatóinak szakmai napja az OFFI Akadémián

20230612_01
Közel egy évtizedes hagyománya van annak, hogy a Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Magyar Tanszékének hallgatóit szakmai nap keretében fogadja az OFFI. A két szervezet képviselői által tavaly május 13-án aláírt  együttműködési megállapodás folytatódik a látogatással.

Kiváló magyar üzleti márka: sikeres tavaszi eredmények az állami fordítóirodában

20230516
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 2023 első negyedévét követően – a 01–04. havi árbevétel alapján – az egész országra kiterjedően közel 104%-os eredménnyel teljesítette a tulajdonosi joggyakorló Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott üzleti tervben foglalt elvárásokat.