20230530_00.jpg

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) által 2022. szeptember 21-én aláírt együttműködési megállapodásban a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki a közokirat-hamisítások elleni fellépés mellett. E szándék jegyében került sor 2023. május 24-én az OIF–OFFI Szakmai Napra az OIF budapesti központjában. Az OFFI részéről nemcsak az ügyfélszolgálatok vezetői, hanem a Lektorátus munkatársai is részt vettek a kölcsönös szakértői tapasztalatcserén. Az OFFI több mint 70 nyelven, több mint 250 nyelvpáron és 27 szakterületen végez nyelvi közvetítő tevékenységet, amely kiterjed az eljárásokban történő tolmácsolásra és az okiratok nagy mennyiségű és gyors határidőre történő  fordítására is.
A szakmai napot Dr. Seres József r. alezredes, az OIF általános főigazgató-helyettese nyitotta meg, aki a résztvevők köszöntése után röviden értékelte az elmúlt egy év munkáját, eredményesnek és hasznosnak ítélve a két szervezet együttműködését.
Ezt követően Dr. Németh Gabriella, az OFFI vezérigazgatója tartott tájékoztatót az OFFI 2023 és 2026 közötti időszakra szóló stratégiai tervében megfogalmazott célokról és feladatokról. A program további részében az OIF munkatársai tartottak szakmai előadásokat okiratismereti témakörökben. Dr. Mágó András r. alezredes, menekültügyi igazgató „Bizonyítás a menekültügyben – A hiteles magyar nyelvű fordítások értékelése” című előadásában az okirati bizonyítás sajátosságait ismertette a menekültügyi igazgatásban.
Szeifert-Bodor Zsuzsanna r. őrnagy az OFFI által fordított és az OIF hatáskörébe tartozó eljárásokban felhasznált dokumentumokat elemezte okmányszakértői szemmel. Az idegenrendészeti eljárásban szükséges, külföldön kiállított és hiteles fordítást igénylő iratok köréről dr. Németh-Ludányi Ágnes r. főhadnagy, főreferens tartott részletes ismertetést.
A szakmai nap végén az OFFI munkatársai megtekintették az OIF mobil ügyfélszolgálati buszát, amelyet az OIF a helyszíni ügyintézéshez alakíttatott át több ügyintézői hellyel rendelkező, modern technikával felszerelt mozgó munkaállomássá, meggyorsítva ezzel az ügyintézést és megkímélve az ügyfeleket attól, hogy az OIF kirendeltségeire kelljen utazniuk.
Az idei szakmai program a 2022-ben megkezdett együttműködés folytatása.

20230530_01.jpg

 

2023. május 30.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Minőségi és versenyképes nyelvi közvetítés a közszférában

20240326_hír_00
Az OFFI Zrt. 2024. március 22-én Minőségi és versenyképes nyelvi közvetítés a közszférában címmel az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékkel közösen nemzetközi konferenciát szervezett. A konferencián köszöntőt mondott Németh Balázs miniszteri biztos, az OFFI Zrt. vezérigazgatója, aki köszöntőjében tolmácsolta Tuzson Bence igazságügyi miniszter üdvözlő szavait...

Mesterséges intelligencia a fordítói munkavégzésben

Mesterséges intelligencia a fordítói munkavégzésben
Az OFFI Zrt Lektorátusa 2024. február 19-én szakmai napot tartott „Az AI alkalmazásának lehetőségei a fordítóipari gyakorlatban címmel”. Az izgalmas előadásokat a kérdések és válaszok szekciója zárta. A párbeszéd és a vita során sok kérdés felvetődött, többek között az, hogy milyen kockázatokat hordozhatnak ezek az alkalmazások és eszközök, és vajon hol kezelik a bevitt adatokat a globális cégek.

2024. évi fejlesztési programok, projektek, küldetés, vízió az OFFI stratégiájában

20240116_01
„2024 januárjában az alapító Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott, 2023 és 2026 közötti négy évre szóló fejlesztési és üzleti stratégiai időszak második évébe lépünk” – hívta fel a dolgozók figyelmét évindítójában az OFFI Zrt. vezérigazgatója, dr. Németh Gabriella. Kiemelte, hogy már elindult az OFFI155 projekt, amelynek központi eleme az egész éven át tartó megemlékezés...

Stratégia, hagyomány, digitalizáció: interjú dr. Németh Gabriellával, az OFFI vezérigazgatójával

20231204
A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) protokoll és rendezvényszervezés szakos végzős hallgatója, Kakucska Mónika szakdolgozatához 2023 novemberében interjút készített az OFFI első számú vezetőjével. Mivel a kérdések a stratégiaalkotást, az állami fordítóiroda több mint másfél évszázados szervezeti kultúráját...

Közlemény: az OFFI szolgáltatásai is elérhetők a Hazaváró Programban

20231121_00.png
A külföldről hazaköltöző, itthon dolgozni, tanulni, vállalkozni vagy családot alapítani vágyó ügyfelei részére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. – kapcsolódva az állam által nyújtott szolgáltatási körhöz, illetve a hazatérést segítő, Hazaváró programon belül elérhető közigazgatási szolgáltatáscsomag részeként – kedvezményes fordítási és hitelesítési szolgáltatásokat kínál.

Szakmai nap a Magyar Nyelv Napja alkalmából

20231121
Széchenyi István 198 évvel ezelőtt, 1825. november 3-i felszólalásában a magyar nyelv művelését tűzte ki célul, amelynek ápolásával honfitársai magyar neveltetését kívánta segíteni: „Nekem itt szavam nincs. „Noha első magyar nyelvű írásos emlékeink a XII. századból származnak, hazánkban csak 1844. november 13-án vált hivatalos nyelvvé a magyar.” – és így szólt az OFFI tavaly novemberi tudósítása.