20230908

Az OFFI Zrt. kiemelten fontosnak tartja a fordító- és tolmácsképzés támogatását, amelyet komplex szakmai programmal és munkatársainak elkötelezett szerepvállalásával valósít meg. Évente átlagosan húsz gyakornok érkezik az ország egyetemeiről, hogy személyesen, online vagy hibrid módon eltöltsenek négy szakmailag tanulságos hetet az ország legnagyobb fordítóirodájánál. A jelentkezők kiválasztása szigorú szempontok alapján történik. 

A gyakornoki programban a hallgatók egy négy komponensű tematikán keresztül ismerik meg az OFFI-ban zajló munkát: 3 hetet a Lektorátuson, 1 hetet az Ügyfélszolgálaton töltenek el, valódi feladatokat végezve.

Az első héten megismerkednek nyelvi mentorukkal, akit a fő munkanyelvük alapján jelöl ki számukra az OFFI lektorátusvezetője, és akivel szoros együttműködésben valódi fordítási projekteken gyakorolhatják a nyelvi közvetítést. Eközben megismerik az OFFI igazságügyi közfeladat-ellátását és a hiteles fordítás formai követelményeit is. A mentorok rendszeres visszajelzést adnak a hallgatók munkavégzéséről.

A második héten a kész fordítások OFFI-specifikus korrektúrázásában vesznek részt, s megtanulják, miként zajlik az adatok egybevetése és ellenőrzése, mielőtt az előírt alakiságokkal elkészülnek a kész hiteles fordítások.

20230908_02

A program harmadik hetében „éles” feladatokon gyakorolhatják a számítógéppel támogatott fordítással (Computer-assisted Translation, CAT) összefüggő műhelymunkát: a fordítási projektek – optikai karakterfelismerő szoftverrel (Optical Character Recognition, OCR) is végzett – előkészítését, a fordítómemóriák (TM) előállítását, úgynevezett „drótozását”, karbantartását. Az utolsó héten a terminológusoktól szakmai olvasmányokat is kapnak, majd tesztben bizonyítják az alapok elsajátítását. A nyelvi mentorokkal gyakorolt fordításokból glosszáriumok készülnek, emellett nyelvtechnológiai feladat keretében épül szoftveres terminológiai adatbázis is, amelynek fordítási projektbe integrált használata és bővítése megalapozza a mesterképzés lezárásakor elvárt, terminológiai adatbázis készítésére irányuló készséget.

Az OFFI elvárása, hogy a hallgatók önállóan, saját időbeosztásban dolgozzanak, proaktívak és együttműködők legyenek. Az OFFI segíti a gyakornokokat abban, hogy a 21. századi fordítóipari és hitelesítési megoldásokat megismerjék és használatukat elsajátítsák, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy versenyképes nyelvi közvetítő szakemberek kerüljenek a munkaerőpiacra.
 

2023. szeptember 8.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Az e-hiteles fordítás nyugdíjazta a másolathitelesítő fapecsétet

20230831
Az OFFI Zrt. 2016 és 2018 közötti középtávú fejlesztési stratégiájának elfogadásával a digitalizáció a papíralapú ügyintézés több évtizedes egyeduralmát törte meg az állami fordítóirodában. 2017. október óta az OFFI e-hiteles fordításának technológiai lényege az elektronikusan hiteles iratok „összefűzése” a digitális érintetlenség biztosításával.

Méltányosság, szolidaritás, gyors határidő és terminológiai egységesség a fordításhitelesítésben

20230706_01
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) Szervezeti és Működési Szabályzata előírja az Árazási és Honorárium Bizottság (ÁHB) működtetését, amely előkészíti az OFFI közszolgáltatásainak (pl. fordításhitelesítés, hiteles fordítás) árazásával és az azokban közreműködők díjazásával (pl. lektorálás, fordítás) összefüggő üzleti döntéseket.

A Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem hallgatóinak szakmai napja az OFFI Akadémián

20230612_01
Közel egy évtizedes hagyománya van annak, hogy a Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Magyar Tanszékének hallgatóit szakmai nap keretében fogadja az OFFI. A két szervezet képviselői által tavaly május 13-án aláírt  együttműködési megállapodás folytatódik a látogatással.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és az OFFI szakmai napja az együttműködés jegyében

20230530_00.jpg
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) által 2022. szeptember 21-én aláírt együttműködési megállapodásban a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki a közokirat-hamisítások elleni fellépés mellett.

Kiváló magyar üzleti márka: sikeres tavaszi eredmények az állami fordítóirodában

20230516
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 2023 első negyedévét követően – a 01–04. havi árbevétel alapján – az egész országra kiterjedően közel 104%-os eredménnyel teljesítette a tulajdonosi joggyakorló Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott üzleti tervben foglalt elvárásokat.