OFFI 150 logo

Idén ünnepeljük az magyar állami fordítószolgálat fennállásának 150. évfordulóját. 1869. március 25-én a magyar királyi miniszterelnökségen belül egy központi fordító osztály állíttatott fel, melynek élére a többnyelvű és nagy műveltségű Ferencz József professzort nevezték ki. Ezzel megkezdődött a hivatalos állami fordítószolgálat máig magas színvonalon működő szerteágazó tevékenysége.

Még 1867-et írtunk, amikor folyó hó november 14-én őméltósága csíkszentmihályi és krasznahorkai gróf Andrássy Gyula, a Magyar Királyság első miniszterelnöke felterjesztéssel fordult a királyhoz: „…tekintettel a sajtóvezénylet (sic) sokoldalú és nehéz feladatára s azon körülményeire is, hogy Magyarországban a nem magyar nyelvű újságok átvizsgálása végett több, kellő nyelvismereteket bíró egyének alkalmazása kívántatik” több „állomás”, azaz állás rendszeresítését indítványozta.  Ekkor ajánlotta Ferencz Józsefet, a pesti egyetem szláv nyelveket ismerő tanárát a „második titkári állomásra”, azaz állásra.

Elsődleges célja Ferencz József kinevezésével az volt, hogy legyen egy olyan alkalmazottja, aki a Magyarországon megjelenő nemzetiségi lapok cikkeit olvasni és szemlézni tudja.

A Központi Fordító Osztálynak Ferencz József professzor egészen 1878-ban bekövetkezett haláláig volt a vezetőjeSzámos nyelven beszélt (magyar, latin, olasz, oláh, francia, angol, olasz, német, holland, ó-bolgár, új-bolgár, szlovén, szerb, horvát, cseh, tót, orosz, lengyel), a Monarchia szinte minden nemzetiségének nyelvén. Kitűnő szakember volt, s a közigazgatás útvesztőjében is el tudott igazodni. Az osztály élén Farkas Jenő és Szokolovits József követték és folytatták tovább munkáját.

Az első fordító osztály magas színvonalon teljesített, az itt dolgozók tudományos felkészültséggel is rendelkező személyek voltak. Ennek a kezdeti szellemiségnek és etikus magatartásnak a hagyományát nemzedékről nemzedékre örökítették át a szervezet vezetői. Hiszen napjainkban a for profit tevékenységet a közszolgálati szemléletmóddal erősítve végezzük, és az elődök értékrendjéhez hasonlatos etikai és lojális munkavégzést tartjuk szem előtt

A miniszterelnökségi fordító osztály teendői Wekerle Sándor miniszterelnök 1906. május 27-ei levele szerint a Belügyminisztérium kötelékébe került át. Ebben az időszakban a súlypont a kormányzati lapszemlék készítéséről fokozatosan az állami fordításokra helyeződött át. A ’40-es években egyre nagyobb számban jelentek meg a női fordítók is. A 20. század első felének történelmi viharaiban a fordító osztály mindig megpróbált helytállni, s a nehézségek ellenére az első központi fordító osztály hagyományainak szellemében és annak magas szakmai mércéje szerint igyekezett teljesíteni, szakmailag magas színvonalon végezni a fordításszolgálatatást. A belügy kötelékében az osztály utolsó vezetője Thegze Lajos miniszteri titkár volt.

Írásunk következő részében az 1949–2019 közötti időszakot öleljük majd fel, kövesse weblapunkon az állami fordítószolgálatról szóló friss publikációkat.

2019. január 17.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

A COVID19 hatása a hiteles fordítási, a fordításhitelesítési és az igazságügyi tolmácsolási feladatok ellátásra

Dr. Németh Gabriella vezérigazgató asszony
Tekintettel a COVID-19 által okozott és hosszú távon előre nem látható üzleti hatásokra a 100%-ban állami tulajdonú, nagymúltú fordítóirodában – amely jogszabály alapján felelős a hiteles fordítások ellátásáért – 2020. áprilisában felállításra került az OFFI Stratégiai Kockázatokat Kezelő Munkacsoportja.

TÁJÉKOZTATÓ

OFFI bejárat
Az Ön és munkatársaink egészségének védelme érdekében az Országos Tisztifőorvos ajánlása szerint továbbra is kérjük, ha betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. Amennyiben Ön tünetmentesen látogat el az OFFI ügyfélszolgálatára, úgy kérjük, továbbra is tartsa be az egészségmegtartó előírásokat.
2020. máj. 29.

Digitális megújulás az OFFI Akadémia konferenciák világában

dr. Németh Gabriella vezérigazgató köszöntötte az online közvetítés nézőit
Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda kiemelt stratégiai célja a hiteles, etikus tudásmegosztáson alapuló közszolgálat, melynek hatékony közvetítését egyaránt szolgálják a belső képzések, workshopok, és az immáron nagy hagyományokkal rendelkező, egyetemekkel közös fordítástudományi szakmai konferenciák.