Diszciplínák találkozása könyv borító

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) fordítási és nyelvi közvetítői tevékenysége mellett napjainkban is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az évtizedek óta összegyűjtött tapasztalatait jó gyakorlatokként megossza a szakmai közreműködőkkel. 
Tavaly a trianoni békediktátum 100. évfordulóján jelent meg szakmai könyvsorozatunk legújabb kiadványa: A névmódosítás mint közfeladat. Ebben a kiadványban az egyszerűsített honosítási eljárásokban való fordítóirodai közreműködés során összegyűjtött nevek jegyzékét közöltük a környező országokból hozzánk beérkező fordítási feladatokra támaszkodva.  Tudományos igényességgel, ugyanakkor a folyamatban részvevő hivatalok mindennapi munkáját segítendő készítettük el a kiadványt. . Az OFFI az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló törvény megjelenése óta szakértői feladatot lát el a nevek megfeleltetésében. Cégünk névmódosítási ügyekben kiadott állásfoglalásait azóta is elektronikus adatbázisban archiválja, amit folyamatosan frissít. 
Idén könyvsorozatunk tovább bővül dr. Németh Gabriella vezérigazgató sorozatszerkesztő vezetésével, azaz újabb kiadvány készül az OFFI Akadémia műhelyében. A „Magyar jogi alapterminusok a szomszédos országok nyelvén” címmel ősszel megjelenő kötetet dr. Szoták Szilvia lektorátusvezető és dr. Tamás Dóra Mária vezető terminológus szerkesztik. Több diszciplína találkozása támogatja azt a munkát, amely reményeink szerint mind a szakmai, mind a nyelvi összetartozást erősíti. A szakmai munkában a szomszédos országok kiváló nyelvészei (egyetemi tanárok és akadémikusok) és jogászai (gyakorló szakemberek), s az OFFI fordítói, lektorai dolgoznak együtt minden egyes nyelv esetében. A diszciplínák találkozás és a kiváló közreműködők együtt jelentik a garanciát arra, hogy a végeredmény a legmagasabb minőségben valósul meg. 

Terminológiastratégia kivívása a magyar nyelvterületen - könyv borító

A kötetben 193 terminust gyűjtünk össze magyarul és a szomszédos országok nyelvén (a német kivételével, azt egy előző kötetünkben már megtettük: Bevezetés a jogi terminológiába a terminológus szemüvegén át) annak érdekében, hogy a nyelvi minőséget az egységességre törekvés jegyében támogassuk. A kiadványban a terminusokon túl országtanulmányokat is olvashatnak majd az egyes országok terminológiapolitikájáról. 2019-ben az OFFI is részt vállalt a magyar nyelvterületeket érintő terminológiastratégiai dilemmák összegyűjtésében. 
Az OFFI 2019–2022. közötti – az alapítói joggyakorlást ellátó Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott – intézményfejlesztési stratégiája kiemelt célként jelöli meg az etalon értékű szakmai központ megerősítését és fejlesztését, az elindult belső képzések továbbfejlesztését, és az elektronikus, digitális adatbázisok fejlesztését a közigazgatási és jogi terminológiai vagy akár névszakértési ügyekben is. 
Az OFFI továbbra is kizárólag az általa ellátott közfeladatokra és az intézményfejlesztési stratégiájába illeszkedő célokra koncentrál a kiadványai révén megvalósuló tudásmegosztásban is. Így a hiteles fordítás, a névügyekben való szakértés és az igazságügyi tolmácsolás terminológiai fortélyait igyekszik eljuttatni a munkáját segítő közreműködők, a fordítástudomány és a közigazgatás gyakorló képviselőihez.

A nyelv összeköt, a szaknyelvek fejlesztése közös ügyünk.

Kiadványainkat itt olvashatja: OFFI kiadványok letöltése.
 

2021. június 4.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és az OFFI szakmai napja az együttműködés jegyében

20230530_00.jpg
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) által 2022. szeptember 21-én aláírt együttműködési megállapodásban a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki a közokirat-hamisítások elleni fellépés mellett.

Kiváló magyar üzleti márka: sikeres tavaszi eredmények az állami fordítóirodában

20230516
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 2023 első negyedévét követően – a 01–04. havi árbevétel alapján – az egész országra kiterjedően közel 104%-os eredménnyel teljesítette a tulajdonosi joggyakorló Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott üzleti tervben foglalt elvárásokat.

Minőségbiztosítási szabványok határozzák meg a hiteles fordítási munkafolyamatokat

20230117
Sikeres újratanúsító auditot teljesített az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) 2023. januárban. A nagy múltú tanúsító szervezet, a Bureau Veritas megállapította, hogy az átvizsgált irányítási rendszer dokumentációja megfelel az audit szabványoknak és megfelelő keretet biztosít az irányítási rendszer működéséhez. 

Sikeres szakmai és üzleti évet zár az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

20221220
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) idén is figyelemreméltó eredményeket ért el a szakmai együttműködések kialakítása, a közfeladatok magas szintű ellátása, valamint a dolgozók és fordítók szakmai képzése terén, miközben lezárul a 2019 és 2022 közötti intézményfejlesztési stratégiai időszak is.