Diszciplínák találkozása könyv borító

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) fordítási és nyelvi közvetítői tevékenysége mellett napjainkban is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az évtizedek óta összegyűjtött tapasztalatait jó gyakorlatokként megossza a szakmai közreműködőkkel. 
Tavaly a trianoni békediktátum 100. évfordulóján jelent meg szakmai könyvsorozatunk legújabb kiadványa: A névmódosítás mint közfeladat. Ebben a kiadványban az egyszerűsített honosítási eljárásokban való fordítóirodai közreműködés során összegyűjtött nevek jegyzékét közöltük a környező országokból hozzánk beérkező fordítási feladatokra támaszkodva.  Tudományos igényességgel, ugyanakkor a folyamatban részvevő hivatalok mindennapi munkáját segítendő készítettük el a kiadványt. . Az OFFI az egyszerűsített honosítási eljárásról szóló törvény megjelenése óta szakértői feladatot lát el a nevek megfeleltetésében. Cégünk névmódosítási ügyekben kiadott állásfoglalásait azóta is elektronikus adatbázisban archiválja, amit folyamatosan frissít. 
Idén könyvsorozatunk tovább bővül dr. Németh Gabriella vezérigazgató sorozatszerkesztő vezetésével, azaz újabb kiadvány készül az OFFI Akadémia műhelyében. A „Magyar jogi alapterminusok a szomszédos országok nyelvén” címmel ősszel megjelenő kötetet dr. Szoták Szilvia lektorátusvezető és dr. Tamás Dóra Mária vezető terminológus szerkesztik. Több diszciplína találkozása támogatja azt a munkát, amely reményeink szerint mind a szakmai, mind a nyelvi összetartozást erősíti. A szakmai munkában a szomszédos országok kiváló nyelvészei (egyetemi tanárok és akadémikusok) és jogászai (gyakorló szakemberek), s az OFFI fordítói, lektorai dolgoznak együtt minden egyes nyelv esetében. A diszciplínák találkozás és a kiváló közreműködők együtt jelentik a garanciát arra, hogy a végeredmény a legmagasabb minőségben valósul meg. 

Terminológiastratégia kivívása a magyar nyelvterületen - könyv borító

A kötetben 193 terminust gyűjtünk össze magyarul és a szomszédos országok nyelvén (a német kivételével, azt egy előző kötetünkben már megtettük: Bevezetés a jogi terminológiába a terminológus szemüvegén át) annak érdekében, hogy a nyelvi minőséget az egységességre törekvés jegyében támogassuk. A kiadványban a terminusokon túl országtanulmányokat is olvashatnak majd az egyes országok terminológiapolitikájáról. 2019-ben az OFFI is részt vállalt a magyar nyelvterületeket érintő terminológiastratégiai dilemmák összegyűjtésében. 
Az OFFI 2019–2022. közötti – az alapítói joggyakorlást ellátó Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott – intézményfejlesztési stratégiája kiemelt célként jelöli meg az etalon értékű szakmai központ megerősítését és fejlesztését, az elindult belső képzések továbbfejlesztését, és az elektronikus, digitális adatbázisok fejlesztését a közigazgatási és jogi terminológiai vagy akár névszakértési ügyekben is. 
Az OFFI továbbra is kizárólag az általa ellátott közfeladatokra és az intézményfejlesztési stratégiájába illeszkedő célokra koncentrál a kiadványai révén megvalósuló tudásmegosztásban is. Így a hiteles fordítás, a névügyekben való szakértés és az igazságügyi tolmácsolás terminológiai fortélyait igyekszik eljuttatni a munkáját segítő közreműködők, a fordítástudomány és a közigazgatás gyakorló képviselőihez.

A nyelv összeköt, a szaknyelvek fejlesztése közös ügyünk.

Kiadványainkat itt olvashatja: OFFI kiadványok letöltése.
 

2021. június 4.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról