A névmódosítás mint közfeladat című könyv borítója

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) napjainkban is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy jelentős mennyiségű fordítási és nyelvi közvetítői tevékenységet végző szervezetként a jó gyakorlatokat megossza az érintett szakmai közreműködőkkel. A névmódosításról szóló legújabb OFFI kiadvány is annak a célkitűzésnek a megvalósítását szolgálja, hogy az OFFI közfeladat ellátásban részt vevő munkatársainak (fordítók, lektorok, terminológusok) szakmai ismeretei tovább bővüljenek a jogintézmény mélyebb összefüggéseinek és a gyakorlatban szerzett tapasztalatok megismerésével.

Ugyanakkor e kiadványban szereplő tanulmányok azoknak a speciális közfeladatellátások iránt érdeklődő szakembereknek is hasznos tudást adhatnak át, akik a névmódosítással kapcsolatos kérelmek elbírálásában vesznek részt. A magyar állampolgárságról szóló törvény végrehajtására kiadott 125/1993. (IX.22.) Korm. rendelet 13/A. §-a az OFFI feladatkörébe utalja a magyar állampolgárságért folyamodó, és ezzel egyidejűleg magyaros névviselésre áttérő kérelmezők esetében az idegen hangzású nevük magyar megfelelőjének meghatározását. Az OFFI e tevékenységét tehát jogszabály által kötelezően kijelölt szakértőként eljárva közfeladatként látja el.

A kiadványban elemző tanulmányok, terminológiai segédlet és névjegyzék egyaránt megtalálható, amely komplex segítséget nyújt a jogalkalmazóknak az OFFI tapasztalatainak összegzésével, megosztásával. A speciális terminológiai útmutató, valamint a már átírt nevek jegyzéke pedig támogathatja jövőbeli új megoldások kialakítását.

A névmódosításra vonatkozó joganyagról és a jogalkalmazói gyakorlatról szóló írás szerzője, dr. Ugróczky Mária nagy tapasztalattal bíró közigazgatási jogász, a téma elismert hazai szakértője.

Az idegen nevek átírásának és a magyar alakkal történő megfeleltetésének kérdéseivel és nehézségeivel foglalkozó tanulmányt jegyző dr. Raátz Judit a Magyar Tudományos Akadémia nagy tapasztalattal bíró kiváló munkatársa, aki a névtanosként mutatja be azokat a kérdéseket, amelyekkel az onomasztika művelői szembesülnek az idegen nevek magyarosítása kapcsán.

Készült egy tanulmány a közfeladatellátásról is, amely dr. Kántor Ákos kodifikátor szakjogász szemével segít megérteni azt a felelősséget, amely a jogszabályon alapuló szakértői tevékenységgel jár.

A trianoni békediktátum 100. évfordulóján most még aktuálisabb azoknak a neveknek a jegyzéke, amely az egyszerűsített honosítás során összegyűjtött tapasztalatokat összegzi, s az összetartozást erősíti. A névjogi szakkifejezések között pedig az OFFI majd két évtizedes tapasztalatait felölelő terminológiai segédlet is igyekszik eligazítani az olvasókat. Mivel a névmódosítási ügyekben kiadott állásfoglalásait az OFFI a jövőben már elektronikus adatbázisban archiválja, a jövőben lehetőség lesz a kiadvány időszakonkénti frissítésére, az újabb szakmai tapasztalatok megosztására.

Az OFFI 2019–2022. közötti – az alapítói joggyakorlást ellátó Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott – intézményfejlesztési stratégiája kiemelt célként jelöli meg az etalon értékű szakmai központ megerősítését és fejlesztését, az elindult belső képzések továbbfejlesztését, és az elektronikus, digitális adatbázisok kialakítását közigazgatási és jogi terminológiai vagy akár névszakértési ügyekben is.

Mivel a névmódosítási ügymenetek gyökere a trianoni békediktátumra vezethető vissza, külön öröm számunkra, hogy a nemzeti összetartozás napján tehetjük közzé a kötet megjelenéséről szóló közleményünket. A nyelvi közvetítéssel kapcsolatos közfeladatokat ellátó intézményként az OFFI Zrt. és az MTA Nyelvtudományi Intézet szakértői tevékenysége kapcsán most megosztott tapasztalat, tudás továbbra is hozzájárulhat a magyaros névviselésre áttérő kérelmezők jogai érvényesüléséhez, élethelyzetük jobbításához, támogatásához.

E kiadvány sorozatunk első kötete, amelyet még az idei évben követni fog a „Hiteles fordítás mint közfeladat” című kiadványunk. Köszönjük szerzőinknek, lektorainknak és fordítóinknak a kötet megjelenésében való közreműködésüket.

Kiadványainkat itt olvashatja: OFFI kiadványok letöltése.

© Fotó: OFFI Archívum – a kötete egyik szerzője, dr. Ugróczky Mária elismerést vesz át az OFFI vezérigazgatójától (2019. március 22. Parlement, Felsőházi terem)

2020. június 4.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

A COVID19 hatása a hiteles fordítási, a fordításhitelesítési és az igazságügyi tolmácsolási feladatok ellátásra

Dr. Németh Gabriella vezérigazgató asszony
Tekintettel a COVID-19 által okozott és hosszú távon előre nem látható üzleti hatásokra a 100%-ban állami tulajdonú, nagymúltú fordítóirodában – amely jogszabály alapján felelős a hiteles fordítások ellátásáért – 2020. áprilisában felállításra került az OFFI Stratégiai Kockázatokat Kezelő Munkacsoportja.

TÁJÉKOZTATÓ

OFFI bejárat
Az Ön és munkatársaink egészségének védelme érdekében az Országos Tisztifőorvos ajánlása szerint továbbra is kérjük, ha betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. Amennyiben Ön tünetmentesen látogat el az OFFI ügyfélszolgálatára, úgy kérjük, továbbra is tartsa be az egészségmegtartó előírásokat.
2020. máj. 29.

Digitális megújulás az OFFI Akadémia konferenciák világában

dr. Németh Gabriella vezérigazgató köszöntötte az online közvetítés nézőit
Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda kiemelt stratégiai célja a hiteles, etikus tudásmegosztáson alapuló közszolgálat, melynek hatékony közvetítését egyaránt szolgálják a belső képzések, workshopok, és az immáron nagy hagyományokkal rendelkező, egyetemekkel közös fordítástudományi szakmai konferenciák. 

TÁJÉKOZTATÓ

OFFI bejárat
A jelenlegi közegészségügyi helyzetre való tekintettel, az Ön és munkatársaink egészsége védelme érdekében az Országos Tisztifőorvos ajánlása alapján kérjük, ha betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. Tájékoztatjuk, hogy irodánkban maximum az ügyintézők számával azonos számú ügyfél tartózkodhat. Kérjük, hogy ügyintézéshez kísérő nélkül érkezzen.
2020. márc. 16.