Könyv borító

Az 1869-ben alapított Központi Fordító Osztály szakmai hagyományait ápoló Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) új nyelvi közvetítési kiadványt jelentet meg 2020 őszén.
A hiteles fordítás állami feladatként való ellátása eltér a hitelesítéssel együtt nem járó egyéb fordítási szolgáltatásoktól. Hogy miben és hogyan foglalhatók össze ezen alapvető eltérések, ezt foglalja egy igényes kötetbe a 100 %-ban állami tulajdonban lévő fordítóiroda.
A szerzői munkában az OFFI több vezetője is részt vett. Dr. Németh Gabriella vezérigazgató (sorozatszerkesztő) és dr. Kántor Ákos (projektkoordinációs tanácsadó) jogi elemző tanulmányai mellett dr. Szoták Szilvia lektorátusvezetőnek (szerkesztő), dr. Tamás Dóra Mária vezető terminológusnak, Klenk Márk terminológusnak, valamint az OFFI kiemelkedő szakmai ismeretekkel rendelkező lektorainak – Dihen Judit (vezető lektor), dr. Polácska Edina Katalin, Boronkay-Roe Zsuzsanna, Guelmino Szilvia, Pablényi Magdolna és  Csányi-Siffel Enikő – értékes írásait vehetjük majd kézbe.

A kiadvány egy 2020-ban indított, a nyelvi közvetítéssel mint közfeladattal foglalkozó sorozat új önálló kötete lesz. Az OFFI napjainkban is nagy hangsúlyt helyez arra, hogy – jelentős mennyiségű fordítási és nyelvi közvetítői tevékenységet végző szervezetként – a működése során felmerülő jó gyakorlatokat megossza a fordítókkal, az akadémiai terület képviselőivel, az igazságügyi hivatásrendekkel, valamint a közigazgatási és igazságszolgáltatási szakemberekkel (pl. tolmácsok).
A 2020 júniusában megjelent A névmódosítás mint közfeladat című első kötet is azt a célkitűzést szolgálta, hogy az OFFI közfeladatok ellátásában részt vevő munkatársainak (fordítók, lektorok, terminológusok) szakmai ismeretei még tovább bővüljenek egy-egy jogintézmény mélyebb összefüggéseinek és a jogintézmény mögötti gyakorlati tapasztalatok megismerése által. Mindezen ismeretek az OFFI Akadémia belső képzésein is megjelennek.

Offi logó

A hiteles fordítás történeti, nyelvi és jogi megközelítése során szó lesz a közérthetőség és az igazságügyi etikai szemlélet jelentősége mellett a hiteles fordítási és az igazságügyi nyelvi közvetítői tevékenység történetéről is a kötetben.
Az e-közigazgatás és e-hiteles fordítás összefüggései, az infokommunikációs és adatkezelési előírások a XXI. század aktuális kihívásait jelentik a nyelvi közfeladatellátásban. A hiteles fordítási szolgáltatás és rendelkezésre állási kötelezettség pedig különleges összefüggéseket vet fel, nem csak jogászi megközelítésben.
Az OFFI lektorátusának munkatársai is megosztják tudásukat az alábbi témákban: a hiteles fordítás terminológiai támogatásának lehetőségei; nyelvtechnológiai kihívások az uniós jogi forrásokban és a hiteles fordításban. Emellett kifejezetten gyakorlatorientált publikációk is megjelennek a kiadványban, melyek a hiteles fordítások problematikáját elemzik a délszláv nyelvek, valamint a magyar és a német nyelvű anyakönyvi kivonatok tekintetében. A hiteles fordítások módszertana az angol, a francia és az olasz alapiratokban is jól körül határolható, és e jó gyakorlatok közzététele az állami fordítószolgálat tudásmegosztása révén értékes közkinccsé válhat.

A kiadvány egy értékes függeléket is tartalmaz, amely a hiteles fordítással összefüggő jogszabályok jegyzékét tartalmazza 2020. augusztus 31-ei zárással. A sorozat első kötete elektronikusan is elérhető: A névmódosítás mint közfeladat.
A hiteles fordítás mint közfeladat című kötetet szintén az OFFI weblapján, a kiadványok közt találják majd meg az érdeklődők, mely e-book formátumban is elérhető lesz.

Teremkép

Fotó ©: OFFI archívum – A jogi szaknyelv terminológiai és oktatási kihívásai c. konferencia, Prof. dr. Trócsányi László Igazságügyi Miniszter, dr. Vízkelety Mariann Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkár, Prof. dr. Gellén Klára SZTE oktatási rektorhelyettese részvételével (2018, Szeged)

 

2020. augusztus 10.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és az OFFI szakmai napja az együttműködés jegyében

20230530_00.jpg
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) által 2022. szeptember 21-én aláírt együttműködési megállapodásban a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki a közokirat-hamisítások elleni fellépés mellett.

Kiváló magyar üzleti márka: sikeres tavaszi eredmények az állami fordítóirodában

20230516
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 2023 első negyedévét követően – a 01–04. havi árbevétel alapján – az egész országra kiterjedően közel 104%-os eredménnyel teljesítette a tulajdonosi joggyakorló Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott üzleti tervben foglalt elvárásokat.

Minőségbiztosítási szabványok határozzák meg a hiteles fordítási munkafolyamatokat

20230117
Sikeres újratanúsító auditot teljesített az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) 2023. januárban. A nagy múltú tanúsító szervezet, a Bureau Veritas megállapította, hogy az átvizsgált irányítási rendszer dokumentációja megfelel az audit szabványoknak és megfelelő keretet biztosít az irányítási rendszer működéséhez. 

Sikeres szakmai és üzleti évet zár az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda

20221220
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) idén is figyelemreméltó eredményeket ért el a szakmai együttműködések kialakítása, a közfeladatok magas szintű ellátása, valamint a dolgozók és fordítók szakmai képzése terén, miközben lezárul a 2019 és 2022 közötti intézményfejlesztési stratégiai időszak is.