Dr. Németh Gabriella vezérigazgató asszony

Tekintettel a COVID-19 által okozott és hosszú távon előre nem látható üzleti hatásokra a 100%-ban állami tulajdonú, nagymúltú fordítóirodában – amely jogszabály alapján felelős a hiteles fordítások ellátásáért – 2020. áprilisában felállításra került az OFFI Stratégiai Kockázatokat Kezelő Munkacsoportja. A váratlanul megváltozott üzleti környezetben a munkacsoport rövid időközönként áttekinti az alapítói joggyakorló által jóváhagyott, a 2019-22 közötti középtávú időszakra vonatkozó intézményfejlesztési cégstratégia és az alapítói joggyakorló Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott 2020. évi üzleti terv kockázatmentes megvalósíthatóságát.

Az OFFI Stratégiai Kockázatokat Kezelő Munkacsoport tagjai: a vezérigazgató, a Számviteli és Pénzügyi Osztály vezetője, a HR és Munkaügyi Osztály vezetője, a Kontrolling és Minőségbiztosítási Osztály vezetője, valamint a projektek koordinációjáért felelős vezérigazgatói tanácsadó. A válsághelyzetben meghozott vezérigazgatói utasítások mögött a stratégiai munkacsoport elemzése áll.

A stratégiai kockázatok folyamatos, a válsághelyzet alatti elemzése hozzájárul a társaság közfeladatellátásának – különösen a hiteles fordítás, fordításhitelesítés, bírósági és hatósági tolmácsolás és egyes kormányzati fordítások ellátása – üzemszünetmentes biztosításához, a pénzügyi egyensúly megtartásához, és a válsághelyzet elmúlta után az eredményes és hatékony újrainduláshoz. A munkacsoport megállapította, hogy az otthoni munkavégzés, és az ehhez szükséges IT infrastruktúra biztosítása, valamint a dolgozók és az ügyfelek egészségvédelméhez szükséges intézkedések rugalmasan és teljeskörűen megtörténtek. A munkaerőt érintő kockázatokról és lehetséges intézkedésekről a vezérigazgató május végéig tájékoztatta az OFFI több mint 140 alkalmazottját képviselő Üzemi Tanácsot is.

A 2020. március 11-én 15.00 órától Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzettel, a kijárási korlátozásokkal a személyes ügyintézések lehetősége jelentősen csökkent, valamint a veszélyhelyzet idejére a lejáró okmányok is érvényesek maradtak, így azok cseréjére a veszélyhelyzet megszűnéséig nincs szükség. A közigazgatásban az online ügyintézés lehetősége megmaradt. Mindez tükröződik az OFFI főtevékenysége, a hiteles fordítások és a fordításhitelesítések tekintetében. A COVID-19 hatására a személyes jelenlétet igénylő, papír alapú hiteles fordítások iránti igény átmenetileg visszaesett, és az online intézhető szolgáltatások is kisebb mértékben csökkentek. A bírósági eljárások leállásával egyidejűleg a bírósági és hatósági tolmácsolási igényekhez is alkalmazkodnia kellett az állami fordítóirodának.  

A társaság, amely 2019-ben ünnepelte az állami fordítószolgálat 150 éves évfordulóját, a COVID-19 miatt nem bocsátott el munkaerőt, a dolgozók a munkabérüket folyamatosan megkapták, munkaidő és munkafeladat beosztásuk a home office bevezetésével együtt a beérkezett – csökkenő számú – megrendelésekhez rugalmasan alkalmazkodva módosult. Az OFFI az egészségügyi válsághelyzet alatt a fordító és lektorfelvételeket szünetelteti, mentori- és gyakornoki programját pedig ősszel indítja újra. E körülményekről az OFFI weblapján folyamatos nyilvános tájékoztatások találhatóak.

Mindezek az intézkedések a hiteles fordítási, fordításhitelesítési és igazságügyi tolmácsolási közfeladatellátást folyamatosan biztosítják. A munkacsoport többek között javasolta a vezérigazgató számára az OFFI Akadémia online képzési formák mielőbbi kiterjesztését, az e-learning rendszer szélesítését, az üzleti terv újragondolását, valamint a COVID-19 utáni időszakra az eddigi intézkedések közül a hosszú távon is fenntartandók körének – mint amilyen az otthoni munkavégzés, vagy az egészségmegtartó rutinok beépítése az ügyfélszolgálati munkába – meghatározását. A munkacsoport legutóbb a 22. naptári héten ülésezett.

2020. június 2.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

TÁJÉKOZTATÓ

OFFI bejárat
Az Ön és munkatársaink egészségének védelme érdekében az Országos Tisztifőorvos ajánlása szerint továbbra is kérjük, ha betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. Amennyiben Ön tünetmentesen látogat el az OFFI ügyfélszolgálatára, úgy kérjük, továbbra is tartsa be az egészségmegtartó előírásokat.
2020. máj. 29.

Digitális megújulás az OFFI Akadémia konferenciák világában

dr. Németh Gabriella vezérigazgató köszöntötte az online közvetítés nézőit
Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda kiemelt stratégiai célja a hiteles, etikus tudásmegosztáson alapuló közszolgálat, melynek hatékony közvetítését egyaránt szolgálják a belső képzések, workshopok, és az immáron nagy hagyományokkal rendelkező, egyetemekkel közös fordítástudományi szakmai konferenciák.