Hiteles fordítás mint közfeladat borító
Szerkesztette: Szoták Szilvia
Kiadta: OFFI Zrt. 2020
ISBN
978-615-6272-00-3

Sorozatszerkesztő: Németh Gabriella

TARTALOM
SOROZATSZERKESZTŐI ELŐSZÓ
Németh Gabriella: Az igazságügyi szaknyelvi közfeladatok ellátásának aktuális kihívásai

SZERKESZTŐI ELŐSZÓ
Szoták Szilvia: A hiteles fordítói tevékenység a digitalizáció korában
 

A HITELES FORDÍTÁSRÓL TÖRTÉNETI, NYELVI ÉS JOGI MEGKÖZELÍTÉSBEN
Szoták Szilvia: A hiteles fordítás mint nyelvi közvetítés történeti megközelítésben
Németh Gabriella: Az igazságügyi etikai szemlélet jelentősége a hiteles fordítási és a bírósági tolmácsolási nyelvi közvetítő tevékenységben
Kántor Ákos: E-közigazgatás és e-hiteles fordítás a XXI. században
Szoták Szilvia ‒ Tamás Dóra Mária: A hiteles fordítás közérthetősége
Németh Gabriella: A hiteles fordítási szolgáltatás és a rendelkezésre állás kötelezettsége
 

A HITELES FORDÍTÁST TÁMOGATÓ ESZKÖZÖK AZ OFFI-BAN
Klenk Márk – Polácska Edina: Nyelvtechnológiai kihívások a hiteles fordításban
Németh Gabriella: Infokommunikációs és adatkezelési kihívások a nyelvi közfeladat-ellátásban
Tamás Dóra Mária – Polácska Edina – Klenk Márk: A hiteles fordítás terminológiai támogatásának lehetőségei
 

A HITELES FORDÍTÁS GYAKORLATA A MINDENNAPOKBAN
Boronkay-Roe Zsuzsanna: „Ki volt tanítód? Hol jártál iskolába?” Az oktatással kapcsolatos angol nyelvű okiratok fordításáról
Csányi-Siffel Enikő: A hiteles fordítások megoldásai az olasz nyelvű okiratfordításokban
Dihen Judit: A magyar és a német nyelvű anyakönyvi kivonatok hiteles fordításának kérdései
Lehocki-Samardžić Anna – Guelmino Szilvia: A hiteles fordítások problematikája a délszláv nyelvek tekintetében
Pablényi Magdolna: A hiteles fordítások kihívásai a francia okiratfordítások egyes típusaiban
 

MELLÉKLET
A hiteles fordítással összefüggő jogszabályok jegyzéke
Tárgymutató
A kötet szerzői
Kiadványaink