Tolmácsolás a bíróságon - borító
Szerkesztette: Horváth Ildikó
ISBN
978 963 258 352 5

A jelen kötet alapjául az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke által indított bírósági és hatósági tolmácsképzés első évfolyamának hallgatói által készített diploma- munkák szolgáltak. Tolmácsképzéseinken a végzős hallgatók szakdolgozataikban egy megfigyelt tolmácsolási eseményt dolgoznak fel a tolmács nézőpontjából. A megfigye- lés és a feldolgozás legfontosabb szempontjai a tolmácsolási esemény leírása, a kommu- nikációs partnerek közötti viszony, valamint a szövegalkotási stratégiájuk bemutatása, a partnerek célja és érzelmi kötődése, a tolmácsolási esemény várható információin- tenzitása, az esemény formalizáltsága és belső szerkezete. A dolgozat szerves részét képezi továbbá a témával kapcsolatos nyelvi segédeszközök ismertetése és tartalmaz a témával kapcsolatos párhuzamos szövegek alapján készített kétnyelvű terminológiai gyűjteményt is.

tolmacsolas_a_birosagon.pdf