Résztvevők az OFFI Akadémia V. Projektkonferenciáján
Helyszín
OFFI Bajza utcai központja

A 2019-ben 150 éves hagyományait ünneplő állami fordítószolgálat október 10-én rendezte meg Budapesten a fejlesztési projektekkel kapcsolatos OFFI Akadémia V. Projektkonferenciát. Meghívott vendégként részt vett az eseményen dr. Sembery-Sugár Hajnalka, az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Felügyeleti Főosztályának vezetője és Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ) elnöke is.

A rendezvényt dr. Németh Gabriella vezérigazgató nyitotta meg, aki ismertette az OFFI 2019–2022-es évekre szóló intézményfejlesztési stratégiájában megfogalmazott célokhoz kapcsolódó fejlesztési terveket: az OFFI a közfeladatellátásra fókuszáltan adatbázisok és új digitális megoldások fejlesztését tűzte ki célul és nagy hangsúlyt fektet a minőségbiztosításra, a terminológiai egységesítést segítő adatbázisfejlesztésekre, és minden olyan projektalapú és automatizmust jelentő megoldásra, amely a hiteles fordítások, az igazságügyi nyelvi közvetítés és az ellátandó közfeladatok valamennyi szegmensét segítik, támogatják.

Dr. Szoták Szilvia lektorátusvezető a szakma és a projektek szükségszerű együttműködését mutatta be: hogyan segíti a fordítók és a tolmácsok munkáját a digitalizáció, a CAT eszközök megjelenése és a gépi fordítás elterjedése, valamint az OFFI által fejlesztett adatbázisok hogyan könnyíthetik és gyorsíthatják a fordítók munkáját.

Cserna József, a Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ) elnöke bemutatta, hogyan látja a PMSZ az OFFI-ban végbemenő szervezeti transzformációt, és ismertette a tavasszal lezajlott – nemzetközi sztenderdeken alapuló – szervezeti kultúra felmérésének eredményét. Független szakértőként megállapította, hogy az OFFI projektmenedzsment mutatói a rövid, mindössze hároméves bevezetési időszak után már megközelítik a szolgáltatási ágazatra jellemző átlagos jó értékeket.

Dr. Kántor Ákos projektkoordinációs tanácsadó az új projektek megváltozott környezetét mutatta be. A 2019-ben hatályba lépett új szabályozás alapján a projektek előkészítését a korábbinál is alaposabban kell elvégezni, az informatikai beszerzéseket pedig a kormányzati elvárásoknak megfelelően ciklikusan, alkalmanként másfél évre előre tervezve célszerű megvalósítani.

A plenáris előadásokat követően az OFFI projektvezetői bemutatták projektjeiket: az elektronizált szerződéskötést célzó projekt elindult, és új lehetőségeket kínál az anonimizált okirattár projekt is. Ismertették továbbá az OFFI új, tervezés alatt álló honlapjának grafikai elemeit is, amelyeket egy mini közvéleménykutatás keretében véleményezhettünk is.

A konferenciát az immáron hagyományos projektvezetői fórum zárta. A projektekben kimagasló teljesítményt nyújtó kollégák számára a társaság vezérigazgatója elismerő okleveleket adott át, amelyek egyértelmű üzenetet adnak a társaság valamennyi dolgozója részére, azaz a projektek az integráltan minőségbiztosított OFFI Zrt. építőkövei, amelyeken a fejlesztések biztonsága és a tényleges eredmények nyugszanak. Az OFFI Zrt. már évek óta a Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ) aktív tagja, így részesülhet a legsikeresebb magyar projekteket érintő tudásmegosztásból.