hiteles fordítás

Hiteles fordításra Önnek jellemzően a közigazgatási eljárásokban lesz szüksége. Az ilyen eljárások jelentős részében a hatóságok az OFFI Zrt. által készített hiteles fordítást kérik Öntől. A hiteles és nem hiteles fordítások közti különbségekről GYIK oldalunkon olvashat bővebben.

Kétféle hiteles fordítást különböztetünk meg:

  • a hiteles fordítás minden esetben papír alapon benyújtott iratok hiteles fordítását jelenti, és az elkészült fordítás szintén papír alapú.
  • az e-hiteles fordítás elektronikus aláírással ellátott dokumentumokról készül, és kizárólag elektronikus formában vehető át (es3 vagy dosszié formátumban), tehát nincs papíralapú példánya, hiszen az elkészült fordítás elektronikus aláírással is rendelkezik.

A hiteles fordítás az eredeti dokumentum pontos, kért nyelvre lefordított, lektorált, egyedi azonosítóval ellátott, biztonsági papírra készült változatát jelenti, ahol az eredeti okirat (vagy annak hiteles másolata) és az elkészült, lefordított dokumentum egymástól elválaszthatatlan módon van összetűzve.

A jogszabályi előírás értelmében az OFFI Zrt. jogosult az idegen nyelvű dokumentumokról hiteles másolat készítésére, a fordításra benyújtott magyar nyelvű okiratokról viszont nem készíthetünk hiteles másolatot. Ha a fordításra benyújtott magyar nyelvű okirat hiteles másolatára van szüksége, kérésére az OFFI átvállalja a közjegyzői ügyintézéssel kapcsolatos teendőket.

Az e-hiteles (elektronikusan hitelesített) fordítás során Ön az elkészült dokumentumot olyan gyűjtőfájlban kapja meg, amelyben szerepel az OFFI Zrt. elektronikus bélyegzőjével ellátott lefordított dokumentum, valamint az eredeti, fordításra benyújtott irat is. Az elválaszthatatlanság kritériumának való megfelelést egy olyan speciális eljárás biztosítja, amely során ez eredeti és lefordított dokumentumok elválasztása kizárólag a hitelesítések sérülésével lehetséges. Az elektronikus hitelesítés tanúsítja, hogy a fordítást az OFFI Zrt. készítette, és a dokumentumok tartalma a hitelesítés óta nem változott.

Ezen szolgáltatásunk megrendelésére Önnek több lehetősége is van:

  • az OFFI honlapján keresztül feltölti nekünk a lefordítandó file-t,
  • eljuttatja hozzánk e-mailen,
  • személyesen átadja irodánkban valamilyen adathordozón (pendrive, CD)
Hiteles

Amennyiben Önnek e-hiteles fordításra van szüksége, nem kell személyesen megjelennie ügyfélszolgálati irodánkban, hiszen az ügyintézést elektronikusan is le tudjuk bonyolítani (ajánlatfogadás, megrendelés, fizetés, elkészült fordítás átvétele).

Kérjük, szolgáltatásunk megrendelése előtt tájékozódjon, hogy ügyében a felhasználás helyén van-e lehetőség elektronikus ügyintézésre!

Fontos tudnia, hogy hiteles fordítást Magyarországon – amennyiben a jogszabály másként nem rendelkezik – kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI) készíthet!

Az OFFI Zrt. által készített hiteles fordításokat számos országban elfogadják, de célszerű előzetesen tájékozódni arról, hogy az illetékes külföldi hatóság milyen fordítást fogad el hivatalos eljárásában.