Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a megrendelések teljes vállalási díját a táblázatokban feltüntetett általános forgalmi adóval növelt ár szerint számítjuk!

Az itt felsorolt határidőket (munkanapok száma) fordítóink leterheltségének függvényében (pl. nyári vagy év végi szabadságolások időszaka) előfordulhat, hogy a lehetséges hosszabb teljesítési határidővel tudjuk vállalni. Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hosszabb vállalási határidők esetenként kedvezőbb díjjal járnak.

Áraink 2024. január 2-től érvényesek.

Az elszámolás alapja papír alapú hiteles fordítás esetén a szóközökkel számolt célnyelvi karakterszám, e-hiteles fordítás esetén a forrásnyelvi karakterek száma szóközzel. A hiteles fordítás ára magában foglalja a fordítás, lektorálás és korrektúra díját.


Hiteles (e-hiteles) fordítás ára és árképzése

Alap vállalási
határidő

Alapnyelvek árai

ár / karakter
(nettó)

ár / karakter
(bruttó)

7 munkanap

6,84 Ft + áfa

8,69 Ft

Alapnyelvek: angol, német, francia

A fenti táblázatban feltüntetett árak a megadott idegen nyelvről magyar nyelvre, illetve a magyar nyelvről idegen nyelvre történő fordításra vonatkozó listaárak. Idegen nyelvről idegen nyelvre történő fordítás esetén az egyes listaárak összeadódnak.

Felhívjuk figyelmét, hogy a feltüntetett alapárakat az alábbi költségek terhelik.

A fordítási listaárakat meghatározó további tényezők

Az alábbi felárakból adódó pótlékok összeadandóak.

Határidőkre vonatkozó felárak

Határidő

%-os felár
3 munkanap 50%

1 munkanap

100%

További nyelvirányokra vonatkozó felárak

Nyelvkategória

%-os felár

albán, baszk, belorusz, bolgár, bosnyák, cseh, eszperanto, flamand, holland, horvát, katalán, latin, lengyel, moldáv, montenegrói, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák, újgörög, ukrán


40%

észt, héber, lett, macedon, romani, szlovén

80%

A további nyelvirányokra vonatkozó díjainkért kérjük forduljon munkatársainkhoz ügyfélszolgálataink elérhetőségein.
A fordítás mennyiségére vonatkozó felárak
 • alap mennyiség: maximum napi 15 000 célnyelvi karakter, szóközzel, átlagos nehézségű szövegek fordítása esetén (nem vonatkozik az alapmennyiség a „darab” mennyiségi egység alapján megállapított rendeléstípus árakra) mennyiségi felár: vállalási határidőn belül a napi teljesítendő mennyiség:
 • napi 22 500 karakterig (napi 15 001 – 22 500 karakter között):  10%
 • napi 30 000 karakterig (napi 22 501 – 30 000 karakter között):  25%
 • napi 45 000 karakterig (napi 30 001 – 45 000 karakter között):  35%
 • napi 45 000 felett: egyedi megállapodás.
Szakszöveg nehézségével és az audiovizuális feldolgozhatóságával kapcsolatos felárak
 • Nehéz szakszöveg: + 70%
 • Rosszul olvasható dokumentum, kézírás: + 25%
 • Előszerkesztési díj
  Word vagy egyéb OpenDocument formátumú elektronikus dokumentumok esetén nem számítunk fel előszerkesztési díjat. Egyéb esetekben:
  - Szerkeszthető PDF dokumentum esetén: 350 Ft + áfa (bruttó 444,5 Ft) / forrásnyelvi oldal
  - Papír alapú dokumentum, szkennelt irat vagy képfájl esetén: 550 Ft + áfa (bruttó 698,5 Ft) / forrásnyelvi oldal
 • Hanganyag fordítása: + 100%
Speciális nyelvtípusból adódó karakterszámítási módszer

Az alábbi nyelvek esetén a karakterszámláláskor külön szorzókat alkalmazunk:

 • héber: 1,5
 • japán: 2,0
 • kínai és koreai: 2,8

A hiteles fordítás további költségei

Hitelesítési díj költsége
 • Hitelesítési díj:
  Papíralapú hiteles fordítás esetén: 3.500 Ft/hitelesítés
  E-hiteles fordítás esetén: 3.500 Ft/hitelesítés
  EHE (Egyszerűsített Honosítási Eljárás) esetén: 1.750 Ft/hitelesítés
Hiteles másolat

A korábban idegen nyelvről magyarra vagy idegen nyelvről idegen nyelvre elkészített hiteles fordításról a megrendelő kérésére hiteles másolatot adunk ki az alábbi díjtételek mellett:

 • 2010. augusztus 1. után kiadott hiteles fordítás esetén a másolat díja 5 000 Ft + áfa (bruttó 6 350 Ft) + hitelesítési díj.
 • Ha a korábbi hiteles fordítás kiadására fenti határnap előtt került sor és Megrendelőnk rendelkezik a korábban kiadott hiteles fordítás eredeti példányával, az eredeti forrásnyelvi dokumentumról másolatot készítünk (hitelesítési díj). Amennyiben a fordítás az OFFI korábbi rendszerében megtalálható, a másolat díja 5 000 Ft + áfa (bruttó 6 350 Ft) + hitelesítési díj. Amennyiben a korábbi fordítás nem áll rendelkezésünkre, azt le kell gépelni és a gépelésért további 550 Ft + áfa (bruttó 698,5 Ft) / oldal díjat számolunk fel.
 • Ha a korábbi hiteles fordítás kiadására fenti határnap előtt került sor és Megrendelőnk eredeti forrásanyaggal, de a hiteles fordításról csak másolattal rendelkezik, a fordítást lektoráltatjuk és a lektorálási díjat felszámoljuk.
 • 10 évnél régebbi fordításoknál minden esetben lektorálási díjat számítunk fel.
Közjegyzői szolgáltatás

Hiteles fordítás megrendelésekor jogszabályi előírás értelmében Irodánk csak az idegen nyelvű iratok fénymásolatának hitelesítésére jogosult, a fordításra benyújtott magyar nyelvű okiratokról hiteles másolatot csak közjegyző készíthet.

Amennyiben a fordításra benyújtott magyar nyelvű okirat hiteles másolatára van szüksége, kérésére Irodánk vállalja a közjegyzői ügyintézéssel kapcsolatos teendőket.

A közjegyzői másolathitelesítés készíttetésének ügyintézési díja hiteles fordításra vonatkozó megbízás esetén 500 Ft + áfa, összesen 635 Ft, az iratok mennyiségétől függetlenül. A közjegyzői hitelesítés költségéről a megbízó külön, névre szóló, részletes számlát kap.

A közjegyzői díjak mértékéről a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (www.mokk.hu) honlapja tájékoztat.

Egyéb díjak
 • Egy hiteles fordítási megrendelés minimális díja: 5 000 Ft + áfa (bruttó 6 350 Ft) + hitelesítési díj.
 • Lemondási díj: 5 000 Ft + áfa (bruttó 6 350 Ft) valamint minden, a lemondás időpontjáig felmerült költség (fordítás, lektorálás, stb.).
 • Postai kézbesítés költsége: Az OFFI Zrt. megrendelői felé a postai úton kézbesített megrendelések esetén minden kiküldéskor postaköltséget számít fel.
 • Hiteles fordítás megrendelésekor az eredeti irat utólagos átadása vagy bemutatása esetén Társaságunk összeolvasási díjat számít fel, melynek mértéke forrásnyelvi oldalanként 550 Ft + áfa (bruttó 699 Ft). Amennyiben a megrendeléskor beadott forrásnyelvi irat másolata és az utólag benyújtott eredeti irat bármilyen eltérést mutat, az OFFI a teljes lektorálási díjat jogosult ismételten felszámítani.
 • Kezelési költség: az Általános Szerződési Feltételek II/A és III. pontjában foglaltak alapján az OFFI Zrt. kezelési költséget számít fel a következő esetekben:
 1. Ha a hiteles fordítás megrendelését követően az irat eredetisége kapcsán aggály merül fel és az OFFI Zrt. a szerződéstől eláll, a megrendelés sztornózásával a lemondási díj mértékével megegyező kezelési költséget számít fel.
 2. Az elkészült, 30 napon túl át nem vett fordításokért az átvételig minden megkezdett hónap után havi 500 Ft + áfa (bruttó 635 Ft) kezelési költség fizetendő.

Hiteles lektorálás (fordításhitelesítés) ára és árképzése

Más fordító vagy fordítóiroda által készített fordítás, illetve OFFI által korábban nem hitelesített fordításként készített fordítás utólag is hitelesíthető. A megrendelő által benyújtott fordítás hitelesítésének feltétele az OFFI által végzett lektorálás (szakmai és nyelvi ellenőrzés). A lektoráláshoz szükséges az eredeti irat és a szerkeszthető formátumú fordítás elektronikus formában történő benyújtása.

Alap vállalási
határidő
Alapnyelvek árai
ár / karekter
(nettó)
ár / karakter
(bruttó)
7 munkanap 4,56 Ft + áfa 5,79 Ft

Alapnyelvek: angol, német, francia

Fontos információ, hogy az egységes fordítási elv érvényesülését szem előtt tartva a személyi állapotra vonatkozó (anyakönyvi eljárásban használt) okiratokról, továbbá személyazonosság igazolására szolgáló okmányokról más által készített fordítást lektorálásra nem áll módunkban befogadni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a feltüntetett alap árakat az alábbi költségek terhelik.

A hiteles lektorálási listaárakat meghatározó további tényezők

Az alábbi felárakból adódó pótlékok összeadandóak.

Határidőkre vonatkozó felárak

Határidő

%-os felár
3 munkanap 50%

1 munkanap

100%

További nyelvirányokra vonatkozó felárak

Nyelkategória

%-os felár

albán, baszk, belorusz, bolgár, bosnyák, cseh, eszperanto, flamand, holland, horvát, katalán, latin, lengyel, moldáv, montenegrói, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, szlovák, újgörög, ukrán


50%

észt, héber, lett, macedon, romani, szlovén

100%

A további nyelvirányokra vonatkozó díjainkért kérjük forduljon munkatársainkhoz ügyfélszolgálataink elérhetőségein.
A fordítás mennyiségére vonatkozó felárak
 • alapmennyiség: maximum napi 15 000 célnyelvi karakter, szóközzel, átlagos nehézségű szövegek fordítása esetén (nem vonatkozik az alapmennyiség a „darab” mennyiségi egység alapján megállapított rendeléstípus árakra) mennyiségi felár: vállalási határidőn belül a napi teljesítendő mennyiség:
 • napi 22 500 karakterig (napi 15 001 – 22 500 karakter között):  10%
 • napi 30 000 karakterig (napi 22 501 – 30 000 karakter között):  25%
 • napi 45 000 karakterig (napi 30 001 – 45 000 karakter között):  35%
 • napi 45 000 felett: egyedi megállapodás.
Szöveg minőségével (milyenségével) kapcsolatos felárak
 • Nehéz szakszöveg: + 70%
 • Rosszul olvasható dokumentum, kézírás: + 25%
 • Előszerkesztési díj
  - Word vagy egyéb ODF dokumentumok esetén: 0 Ft
  - Elektronikus dokumentum esetén: 350 Ft + áfa (444,5 Ft)/oldal
  - Papír alapú dokumentum, szkennelt irat vagy képfájl esetén: 550 Ft + áfa (698,5 Ft)/oldal
 • Hanganyag fordítása: + 100%
Speciális nyelvtípusból adódó karakterszámítási módszer

Az alábbi nyelvek esetén a karakterszámláláskor külön szorzókat alkalmazunk:

 • héber: 1,5
 • japán: 2,0
 • kínai és koreai: 2,8

A hiteles lektorálás további költségei

Hitelesítési díj költsége
 • Hitelesítési díj:
  Papír alapú hiteles fordítás esetén: 3.500 Ft/hitelesítés
  E-hiteles fordítás esetén: 3.500 Ft/hitelesítés
  EHE (Egyszerűsített Honosítási Eljárás) esetén: 1.750 Ft/hitelesítés
Hiteles másolat

A korábban idegen nyelvről magyarra vagy idegen nyelvről idegen nyelvre elkészített hiteles fordításról a megrendelő kérésére hiteles másolatot adunk ki, az alábbi díjtételek mellett:

 • 2010. augusztus 1. után kiadott hiteles fordítás esetén a másolat díja 5 000 Ft + áfa (bruttó 6 350 Ft) + hitelesítési díj.
 • Ha a korábbi hiteles fordítás kiadására fenti határnap előtt került sor és t. Megrendelőnk rendelkezik a korábban kiadott hiteles fordítás eredeti példányával, az eredeti forrásnyelvi dokumentumról másolatot készítünk (hitelesítési díj). Amennyiben a fordítás az OFFI korábbi rendszerében megtalálható, a másolat díja 5 000 Ft + áfa (bruttó 6 350 Ft) + hitelesítési díj. Amennyiben a korábbi fordítás nem áll rendelkezésünkre, azt le kell gépelni és a gépelésért további 550 Ft + áfa (698,5 Ft)/oldal díjat számolunk fel.
 • Ha a korábbi hiteles fordítás kiadására fenti határnap előtt került sor és t. Megrendelőnk eredeti forrásanyaggal, de a hiteles fordításról csak másolattal rendelkezik, a fordítást lektoráltatjuk és a lektorálási díjat felszámoljuk.
 • 10 évnél régebbi fordításoknál minden esetben lektorálási díjat számítunk fel.
Közjegyzői szolgáltatás

Hiteles fordítás megrendelésekor jogszabályi előírás értelmében Irodánk csak az idegen nyelvű iratok fénymásolatának hitelesítésére jogosult, a fordításra benyújtott magyar nyelvű okiratokról hiteles másolatot csak közjegyző készíthet.

Amennyiben a fordításra benyújtott magyar nyelvű okirat hiteles másolatára van szüksége, kérésére Irodánk vállalja a közjegyzői ügyintézéssel kapcsolatos teendőket.

A közjegyzői másolathitelesítés készíttetésének ügyintézési díja hiteles fordításra vonatkozó megbízás esetén 500 Ft + áfa, összesen 635 Ft, az iratok mennyiségétől függetlenül. A közjegyzői hitelesítés költségéről a megbízó külön, névre szóló, részletes számlát kap. A közjegyzői hitelesítés díja: 520 Ft/oldal

A közjegyzői díjak mértékéről a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (www.mokk.hu) honlapja tájékoztat.

Egyéb díjak
 • Egy hiteles fordítási megrendelés minimális díja: 5 000 Ft + áfa (bruttó 6 350 Ft) + hitelesítési díj.
 • Lemondási díj: 5 000 Ft + áfa (bruttó 6 350 Ft) valamint minden, a lemondás időpontjáig felmerült költség (fordítás, lektorálás, stb.).
 • Postai kézbesítés költsége: Az OFFI Zrt. megrendelői felé a postai úton kézbesített megrendelések esetén minden kiküldéskor postaköltséget számít fel.
 • Hiteles fordítás megrendelésekor az eredeti irat utólagos átadása vagy bemutatása esetén Társaságunk összeolvasási díjat számít fel, melynek mértéke forrásnyelvi oldalanként 300 Ft + áfa (bruttó 381 Ft). Amennyiben a megrendeléskor beadott forrásnyelvi irat másolata és az utólag benyújtott eredeti irat bármilyen eltérést mutat, az OFFI a teljes lektorálási díjat jogosult ismételten felszámítani.
 • Kezelési költség: az Általános Szerződési Feltételek II/A és III. pontjában foglaltak alapján az OFFI Zrt. kezelési költséget számít fel a következő esetekben:
 1. Ha a hiteles fordítás megrendelését követően az irat eredetisége kapcsán aggály merül fel és az OFFI Zrt. a szerződéstől eláll, a megrendelés sztornózásával a lemondási díj mértékével megegyező kezelési költséget számít fel.
 2. Az elkészült, 30 napon túl át nem vett fordításokért az átvételig minden megkezdett hónap után havi 500 Ft + áfa (bruttó 635 Ft) kezelési költség fizetendő.

 

Kedvezményes hiteles fordítások ára és árképzése

Számos okirat hiteles fordítása esetében Társaságunk kedvezményes díjat számít.

Cégkivonatok hiteles fordításának kedvezményes díjszabása

Jelenleg a cégkivonatokra vonatkozó hiteles fordítási szolgáltatásunk az alábbi nyelvirányokban rendelhető kedvezményes áron.

Az alábbiakban felsorolt idegen nyelvekről magyar nyelvre:

 • angol (Hollandiában kiállított angol nyelvű cégkivonat)
 • román
 • szlovák
 • német (Németországban kiállított német nyelvű cégkivonat)

Magyar nyelvről az alábbiakban felsorolt idegen nyelvekre:

 • angol
 • német
 • szlovák
 • román
 • olasz
 • orosz
 • spanyol
munkanapok száma
(vállalási idő)
nettó (bruttó) árképzés (Ft/karakter)
5 munkanap 4,56 Ft+ áfa (5,79 Ft)
3 munkanap 6,84 Ft+ áfa (8,69 Ft)
1 munkanap 9,12 Ft + áfa (11,58 Ft)
Érettségi bizonyítványok, érettségi bizonyítvány „tanúsítványa” és a „kivonat a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról” iratok, oltási igazolások és hitelesített oltási lapok kedvezményes díjszabása

Magyar nyelvű, 2005-től kiadott új típusú érettségi bizonyítványok, az érettségi bizonyítvány mellékleteként kiadott „tanúsítvány” és a „kivonat a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról” iratok eredeti példányainak hiteles fordítása angol és német nyelvre, illetve célnyelven készült közjegyzői hitelesítéssel ellátott másolatai, valamint oltási igazolások és hitelesített oltási lapok magyar és idegen nyelvre.

munkanapok száma
(vállalási idő)
nettó (bruttó) árképzés (Ft/darab)
3 munkanap 8 800 Ft+ áfa (11 176 Ft)
1 munkanap 9 800 Ft + áfa (12 446 Ft)
Anyakönyvi kivonat (születési, házassági, halotti); erkölcsi bizonyítvány; vezetői engedély; útlevél; személyi igazolvány; lakcímkártya; katonai igazolvány; apostille) kedvezményes díjszabása

Magyar nyelvű, magyar hatóság által kiadott, személyi állapotra vonatkozó okiratok vagy azok apostille-lal ellátott változatainak, illetve célnyelven készült közjegyzői hitelesítéssel ellátott másolatainak hiteles fordítása (anyakönyvi kivonat (születési, házassági, halotti); erkölcsi bizonyítvány; vezetői engedély; útlevél; személyi igazolvány; lakcímkártya; katonai igazolvány; apostille)

munkanapok száma (vállalási idő)

nettó (bruttó) árképzés (Ft/irat)

3 munkanap

8 800 Ft + áfa (11 176 Ft)

1 munkanap

9 800 Ft+ áfa (12 446 Ft)

Egyszerűsített honosítási eljárás keretében felhasznált iratok hiteles fordítása

Az OFFI Zrt. annak érdekében, hogy az egyszerűsített honosításukat kérelmezők magyar állampolgárságának megszerzését elősegítse, a 2011. január 1-jét követően benyújtott standardizált okiratok (horvát, orosz, szerb, szlovák, román, ukrán, anyakönyvi kivonatok) magyar nyelvre történő hiteles fordítását 3 nap alatt 8 800 Ft + áfa (bruttó 11 176 Ft), 1 nap alatt 9.800 Ft + áfa (bruttó 12 446 Ft) fordítási díjért vállalja. Az egyéb iratok (a standardizált okiratoknál a fent fel nem sorolt irattípusok) hiteles fordításakor az elszámolás alapja a célnyelvi bruttó karakterszám.

Az OFFI Zrt. az elkészített fordításról az ügyfél kérésére hiteles másolatot készít, amelynek kedvezményes díja egységesen 3 500 Ft + áfa (bruttó  4 445 Ft) másolatonként.

Az OFFI Zrt. vállalja, hogy az ügyfél névviselési nyilatkozata alapján a lefordított okiratokat díjmentesen névviselési záradékkal látja el, amelyben feltünteti azt a magyar nevet, amely az ügyfél részére névmódosítási eljárásban az iratok alapján megadható.

Az OFFI Zrt. fenntartja a jogot, hogy megrendelés felvételekor előleget kérjen, melynek mértékét a megrendelő lap tartalmazza.

Magyar nyelvű közjegyzői másolathitelesíti záradékkal ellátott iratok hiteles fordítása

A kedvezményes díjakra vonatkozó információkért forduljon kollégáinkhoz ügyfélszolgálataink elérhetőségein.

Magyar nyelvű közjegyzői másolathitelesítési záradékkal ellátott magyar nyelvű iratok hiteles fordítása esetén, a magyar nyelvű közjegyzői záradék szövegét – amennyiben a felhasználás helye nem követeli meg–, nem kötelező lefordítani, azt a hiteles fordításban a következő szöveggel igazoljuk: „Az irat közjegyzői másolathitelesítési záradékot tartalmaz”. Ez Önnek plusz költséget nem jelent.

A kedvezményes hiteles fordítások további költségei

Hitelesítési díj költsége
 • Hitelesítési díj:
  Papír alapú hiteles fordítás esetén: 3.500 Ft/hitelesítés
  E-hiteles fordítás esetén: 3.500 Ft/hitelesítés
  EHE (Egyszerűsített Honosítási Eljárás) esetén: 1.750 Ft/hitelesítés
Hiteles másolat

A korábban idegen nyelvről magyarra vagy idegen nyelvről idegen nyelvre elkészített hiteles fordításról a megrendelő kérésére hiteles másolatot adunk ki, az alábbi díjtételek mellett:

 • 2010. augusztus 1. után kiadott hiteles fordítás esetén a másolat díja 5 000 Ft + áfa (bruttó 6 350 Ft) + hitelesítési díj + illeték.
 • Ha a korábbi hiteles fordítás kiadására fenti határnap előtt került sor és t. Megrendelőnk rendelkezik a korábban kiadott hiteles fordítás eredeti példányával, az eredeti forrásnyelvi dokumentumról másolatot készítünk (hitelesítési díj + illeték). Amennyiben a fordítás az OFFI korábbi rendszerében megtalálható, a másolat díja 5 000 Ft + áfa (bruttó 6 350 Ft) + hitelesítési díj + illeték. Amennyiben a korábbi fordítás nem áll rendelkezésünkre, azt le kell gépelni és a gépelésért további 300 Ft/oldal díjat számolunk fel.
 • Ha a korábbi hiteles fordítás kiadására fenti határnap előtt került sor és t. Megrendelőnk eredeti forrásanyaggal, de a hiteles fordításról csak másolattal rendelkezik, a fordítást lektoráltatjuk és a lektorálási díjat felszámoljuk.
 • 10 évnél régebbi fordításoknál minden esetben lektorálási díjat számítunk fel.
Közjegyzői szolgáltatás

Hiteles fordítás megrendelésekor jogszabályi előírás értelmében Irodánk csak az idegen nyelvű iratok fénymásolatának hitelesítésére jogosult, a fordításra benyújtott magyar nyelvű okiratokról hiteles másolatot csak közjegyző készíthet.

Amennyiben a fordításra benyújtott magyar nyelvű okirat hiteles másolatára van szüksége, kérésére Irodánk vállalja a közjegyzői ügyintézéssel kapcsolatos teendőket.

A közjegyzői másolathitelesítés készíttetésének ügyintézési díja hiteles fordításra vonatkozó megbízás esetén 500 Ft + áfa, összesen 635 Ft, az iratok mennyiségétől függetlenül. A közjegyzői hitelesítés költségéről a megbízó külön, névre szóló, részletes számlát kap. A közjegyzői hitelesítés díja: 520 Ft/oldal

A közjegyzői díjak mértékéről a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (www.mokk.hu) honlapja tájékoztat.

Egyéb díjak
 • Egy hiteles fordítási megrendelés minimális díja: 5 000 Ft + áfa (bruttó 6 350 Ft) + hitelesítési díj + illeték.
 • Lemondási díj: 5 000 Ft + áfa (bruttó 6 350 Ft) valamint minden, a lemondás időpontjáig felmerült költség (fordítás, lektorálás, stb.).
 • Postai kézbesítés költsége: Az OFFI Zrt. megrendelői felé a postai úton kézbesített megrendelések esetén minden kiküldéskor postaköltséget számít fel.
 • Hiteles fordítás megrendelésekor az eredeti irat utólagos átadása vagy bemutatása esetén Társaságunk összeolvasási díjat számít fel, melynek mértéke forrásnyelvi oldalanként 300 Ft + áfa (bruttó 381 Ft). Amennyiben a megrendeléskor beadott forrásnyelvi irat másolata és az utólag benyújtott eredeti irat bármilyen eltérést mutat, az OFFI a teljes lektorálási díjat jogosult ismételten felszámítani.
 • Kezelési költség: az Általános Szerződési Feltételek II/A és III. pontjában foglaltak alapján az OFFI Zrt. kezelési költséget számít fel a következő esetekben:
 1. Ha a hiteles fordítás megrendelését követően az irat eredetisége kapcsán aggály merül fel és az OFFI Zrt. a szerződéstől eláll, a megrendelés sztornózásával a lemondási díj mértékével megegyező kezelési költséget számít fel.
 2. Az elkészült, 30 napon túl át nem vett fordításokért az átvételig minden megkezdett hónap után havi 500 Ft + áfa (bruttó 635 Ft) kezelési költség fizetendő.