A hivatalos eljárások jelentős részében csak olyan okiratot fogadnak el, amelyet hiteles fordítással láttak el. Általános jelleggel hiteles fordítást Magyarországon a jogszabályok értelmében csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (OFFI Zrt.) készíthet.

Bővebb tájékoztatásért lásd a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendeletet, valamint a 7/1986. (VI. 26.) IM rendeletet.)

Hiteles fordítást illetve OFFI hiteles fordítást előíró jogszabályok jegyzéke 

A cégkivonatoknak, a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és a cégiratoknak az Európai Unió hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására egyéni vállalkozók, más fordító irodák is jogosultak.  Nem terjed ki ezeknek a fordítóknak a jogköre más típusú iratok hiteles fordítására, illetve bármely fordítás hitelesítésére, vagy bármiféle iratról hiteles másolat készítésére. Nem készíthetnek hiteles fordítást minden cégiratról, és nem fordíthatnak hitelesen cégiratot olyan nyelvre, amely nem minősül az EU hivatalos nyelvének.

E-hiteles fordítás (elektronikusan hitelesített, hiteles fordítás):

E-hiteles fordításra csak olyan, elektronikus formában kiállított, elektronikusan hiteles fájlokat veszünk fel, amelyek elektronikus aláírása az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12-16. §-ai alapján megvizsgálva érvényesnek bizonyulnak.
Lejárt érvényességű fájlok e-hiteles fordítása csak a kibocsátója vagy közjegyző általi felülhitelesítést követően végezhető. Ennek hiányában az elektronikus iratról igény esetén szakfordítást készítünk, amivel a szöveg lefordított tartalma megismerhetővé válik, azonban a lefordított dokumentum felhasználhatósága korlátozott.