Dr. Kárpátiné dr. Juhász Hajnalka az OFFI Felügyelőbizottságának elnökének köszöntője

Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke és az OFFI Zrt. 2018. március 22-23-án huszadik alkalommal rendezte meg fordítástudományi konferenciáját. Dr. Kárpátiné dr. Juhász Hajnalka az OFFI Felügyelőbizottságának elnöke köszöntőjében kitért a 149 éves állami fordításügyre és ebben az OFFI fontos szerepére, valamint az 1869-es első fordítóosztály hagyományaira. Hangsúlyozta a terminológiai adatbázisok létrehozásának fontosságát a jogszabályok konzisztens és egységes állami fordításának elvégzése érdekében.

Dr. Németh Gabriella, az OFFI vezérigazgatója

Dr. Németh Gabriella, az OFFI vezérigazgatója az Igazságügyi etikai dilemmák és összefüggések a bírósági tolmácsolásban című előadásában bemutatta az OFFI által ellátott hatalmas szolgáltatási mennyiségben rejlő közbizalmi kockázatokat.

A jubileumi konferencia a Fordítástudományi Doktori Program hallgatói kutatási eredményeinek az ismertetésével kezdődött, többek között a gépi fordítás utószerkesztéséhez való fordítói viszonyról. Ezt követően Agnieszka Walter-Drop (DG LINC) főigazgató a „Tolmácsolás a XXI. században” címmel a tolmácskabinokban megjelenő új technológiák kapcsán kiemelte, hogy a változások lehetőséget jelentenek a fejlődésre. A gépek munkáját állítsuk a szolgálatunkba, hogy a tolmácsok még tökéletesebb munkát végezhessenek.

Alexandra Panagakou előadás közben

Alexandra Panagakou (DG SCIC, Európai Bizottság, A Igazgatóság) igazgató a változó világ igényeihez igazodó tolmácskészségekről és -kompetenciákról beszélt. Az elemző- és problémamegoldó képesség, a rugalmasság, a technológiák ismerete kulcskompetenciák a bírósági tolmácsolás területén. Alison Graves (DG TRAD) osztályvezető szerint a fordítók szerepe az Európai Parlamentben is változik. A fordításra ma már inkább sokszínű kulturális közvetítésként érdemes tekinteni. Marcin Kotwicki (DGT, Európai Bizottság, C Igazgatóság) minőségbiztosítási vezető elmondta, hogy az EU-ban végzett fordítás nagyon komplex folyamat, számtalan egyeztetés zajlik a lektorok, ellenőrzést végzők és a fordítók között. A minőségbiztosítás célja a hibák (félrefordítás, terminológiai tévedések, kihagyás stb.) felfedezése és elkerülése. És bár gyakran előforduló hibák (akár a hónapok neveinek fordítása, a jogszabályok hivatalos megnevezése, a belső dokumentumokra történő hivatkozások stb.) észleléséhez speciális programokat is készítenek, az emberi ellenőrzés is szükséges.

Daniela Amodeo Perillo, az EULITA elnöke a jogi tolmácsolásról szóló ISO 20228 szabványt mutatta be. Kiemelte a megfelelő körülmények biztosításának fontosságát a bírósági tolmácsolás során. A szentpétervári Herzen School of Conference Interpreting and Translation tanára, a magyarul is kiválóan beszélő Okszana Jakimenko az oroszországi bírósági tolmácsolás jogi és kulturális aspektusait vetette össze. Farkasné Puklus Márta, a Miskolci Egyetem oktatója beszámolt a tolmács magyar bírósági tárgyaláson betöltött szerepét vizsgáló kutatásról. Az előzetes bírósági aktabetekintés lehetősége óriási jelentőséggel bír a tolmácsolási tevékenység feltételeként, amely napjainkban nem valósul meg teljes körűen.

Dr. Elena Chiocchetti, az EURAC kutatóintézet vezető kutatója a többnyelvű dél-tiroli régió példáin mutatta be a terminusok szabványosításának előnyeit. Prof. Barbara Moser-Mercer, a Genfi Egyetemen működő InZone vezetője a humanitárius tolmácsolásról tartott az érzelmekre is erősen ható előadást. Elmondta, hogy nyelvtől független tréningeket érdemes biztosítani a kiválasztottak számára, hogy el tudják látni ezeket a feladatokat. Az európaitól nagyon eltérő nyelvi és kulturális környezetben, sokszor veszélyes terepen nagymértékben felértékelődik az etikusság. Dr. Tóth Judit egyetemi docens, tanszékvezető (SZTE ÁJK) „A tolmácsolás, a bíróság és a hatóság egymásrautaltsága – bíróság és jogbiztonság” címmel beszélt arról, hogy több mint kétszáz magyar jogszabály tesz említést a tolmácsról vagy a tolmácsolási feladatról, de konkrét, csak tolmácsokra vonatkozó szabályozás sehol sem található. Leggyakrabban a szakértőkre vonatkozó szabályokat vonatkoztatják rájuk, azonban az eljárásban mégsem szakértőként vesznek részt (nem kapnak felkészülési időt, az iratbetekintés sem automatikus, nem minden esetben lehetséges, ellentétben a szakértőkkel). Dr. Seresi Márta, az ELTE FTT oktatója előadásában gyakorlati szempontból mutatta be a tolmácsok feladatait az Európai Bíróságon.

Kerekasztal-beszélgetés

A délutáni kerekasztal résztvevői az igazságügyi tolmácsolásban szerzett tapasztalataikról számoltak be. Kiemelték, hogy előny lenne, ha a tolmácsok számára minden esetben biztosítanának felkészülési időt, és lehetőségük lenne az iratokba betekinteni a bíróságokon. A jogászképzésben pedig fel kellene készíteni a leendő bírákat és ügyvédeket arra, hogyan érdemes tolmáccsal együtt dolgozni. A konferencia szakmai összegzéseként kiemelték, hogy a bírósági, hatósági tolmács számára mindig nagy biztonságot jelent az adott szituáció ismerete, a felkészülés a tárgyalásra, ugyanakkor nem feladata a tárgyalóteremben lévők pszichés felkarolása.

A XX. Fordítástudományi Konferencia neves előadói által bemutatott nemzetközi tapasztalatok jelentős mértékben hozzájárulhatnak a hazai bírósági és hatósági tolmácsolási gyakorlat fejlesztéséhez. A konferencián sor került a „Latest Trends in Hungarian Translation Studies” c. kötet bemutatására is, amely az OFFI honlapján itt letölthető.

2018. április 3.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Az OFFI egyetemi gyakornoki programja (2023)

20230908
Az OFFI Zrt. kiemelten fontosnak tartja a fordító- és tolmácsképzés támogatását, amelyet komplex szakmai programmal és munkatársainak elkötelezett szerepvállalásával valósít meg. Évente átlagosan húsz gyakornok érkezik az ország egyetemeiről, hogy személyesen, online vagy hibrid módon eltöltsenek négy szakmailag tanulságos hetet az ország legnagyobb fordítóirodájánál. A jelentkezők kiválasztása szigorú szempontok alapján történik. 

Az e-hiteles fordítás nyugdíjazta a másolathitelesítő fapecsétet

20230831
Az OFFI Zrt. 2016 és 2018 közötti középtávú fejlesztési stratégiájának elfogadásával a digitalizáció a papíralapú ügyintézés több évtizedes egyeduralmát törte meg az állami fordítóirodában. 2017. október óta az OFFI e-hiteles fordításának technológiai lényege az elektronikusan hiteles iratok „összefűzése” a digitális érintetlenség biztosításával.

Méltányosság, szolidaritás, gyors határidő és terminológiai egységesség a fordításhitelesítésben

20230706_01
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) Szervezeti és Működési Szabályzata előírja az Árazási és Honorárium Bizottság (ÁHB) működtetését, amely előkészíti az OFFI közszolgáltatásainak (pl. fordításhitelesítés, hiteles fordítás) árazásával és az azokban közreműködők díjazásával (pl. lektorálás, fordítás) összefüggő üzleti döntéseket.

A Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem hallgatóinak szakmai napja az OFFI Akadémián

20230612_01
Közel egy évtizedes hagyománya van annak, hogy a Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Magyar Tanszékének hallgatóit szakmai nap keretében fogadja az OFFI. A két szervezet képviselői által tavaly május 13-án aláírt  együttműködési megállapodás folytatódik a látogatással.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és az OFFI szakmai napja az együttműködés jegyében

20230530_00.jpg
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) által 2022. szeptember 21-én aláírt együttműködési megállapodásban a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki a közokirat-hamisítások elleni fellépés mellett.

Kiváló magyar üzleti márka: sikeres tavaszi eredmények az állami fordítóirodában

20230516
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 2023 első negyedévét követően – a 01–04. havi árbevétel alapján – az egész országra kiterjedően közel 104%-os eredménnyel teljesítette a tulajdonosi joggyakorló Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott üzleti tervben foglalt elvárásokat.