Nyilas Mihály tartományi titkár és dr. Németh Gabriella vezérigazgató

2019 augusztusában, folytatva az évekkel ezelőtt megkezdett fordításszakmai együttműködést, két évre szóló megállapodást írt alá az OFFI Zrt a vajdasági Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársággal. A két szervezet számára kiemelkedően fontos a szoros nyelvszakmai együttműködés, melyet számos korábbi eseményen közös szakmai munka előzött meg. Mindkét szervezet jogszabály alapján végzi nyelvi közvetítői feladatait.

A vajdasági magyarok – mint helyi kisebbség - számára a szerbiai jogszabályokat folyamatosan le kell fordítani, így a jogszabályfordítások témaköre nagyon aktuális az– olykor fordítóként, tolmácsként is dolgozó - helyi jogászság számára is.

Nyilas Mihály tartományi titkár elmondta, hogy a Titkárság a fordítás terén végzett tevékenységét a Tartományi közigazgatásról szóló képviselőházi rendelet alapján látja el. A Titkárság biztosítja a tartományi és más szerveknek a szerb nyelvről a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nyelvére való írásbeli és szóbeli fordítást, valamint a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nyelvéről a szerb nyelvre való írásbeli és szóbeli fordítást, továbbá más idegen nyelvek szerb nyelvre való fordítást és a szerb nyelv más idegen nyelvre való fordítását. dr. Németh Gabriella vezérigazgató kiemelte, hogy az OFFI mint 100%-ban magyar állami tulajdonú fordítóiroda fő tevékenységei a hiteles fordítás, az igazságügyi és egyéb kijelölés alapján ellátott tolmácsolás, jogszabályok fordítása, mindezekhez kapcsolódó terminológiai fejlesztések, illetve feladattól függően a lakosság, cégek és a kormányzati szervek részére további közfeladatok ellátása. Fontosnak tartja, hogy az OFFI tevékenységét az Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott 4 éves cégstratégia alapján végzi és fejleszti.

Nyilas Mihály és dr. Németh Gabriella aláírják a megállapodást

2018. decemberében „A digitalizáció vívmányai” című konferenciáján vett részt előadóként az OFFI Zrt. vezérigazgatója, Nyilas Mihály meghívására, Karlócán. 2019. márciusában a vajdasági kollégák részt vettek az igazságügyi tolmácsolást, a jogszabályfordításokat és a terminológiai eredményeket is taglaló fordítástudományi konferencián, melyet a 150 éves állami fordítószolgálat a Parlament felsőházi termében tartott meg.  A 2019. májusában pedig a Magyar Nemzeti Tanács szervezésében Szabadkán megtartott magyar nyelvű fordítástudományi tanácskozáson az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. vezérigazgatója „A jogi terminológia mint modern diszciplína a fordítási és tolmácsolási gyakorlatban” címmel tartott előadásában bemutatta, hogyan birkóznak meg az évi több ezer megbízatással, illetve milyen területeken dolgoznak jelenleg.

Együttműködő Felek a további eredményeket, tapasztalatokat évenkénti találkozón összegzik majd.

Az együttműködés jövőbeli fókuszai a nyelvi közvetítői képzések, konferenciák szervezése, az OFFI terminológiaépítési tapasztalatainak megosztása, a jogszabályfordítási munkafolyamatok egyeztetése a magas fordítási minőség érdekében, és szakmai kiadványok összeállítása lesz. Hiszen mindkét szervezetnek célja, hogy a saját működési nyelvén lehetőleg adatbázisba rendezett és ellenőrzött jogi és közigazgatási terminológiai szókincs álljon rendelkezésre a jogi és közigazgatási területen dolgozó nyelvi közvetítők segítésére, amely tudást képzéseken, konferenciákon és szakkiadványokban meg is kell osztani a fordítói és fordítástudományi közöséggel.

Nyilas Mihály és dr. Németh Gabriella kezet fog

2019. augusztus 12.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Az OFFI egyetemi gyakornoki programja (2023)

20230908
Az OFFI Zrt. kiemelten fontosnak tartja a fordító- és tolmácsképzés támogatását, amelyet komplex szakmai programmal és munkatársainak elkötelezett szerepvállalásával valósít meg. Évente átlagosan húsz gyakornok érkezik az ország egyetemeiről, hogy személyesen, online vagy hibrid módon eltöltsenek négy szakmailag tanulságos hetet az ország legnagyobb fordítóirodájánál. A jelentkezők kiválasztása szigorú szempontok alapján történik. 

Az e-hiteles fordítás nyugdíjazta a másolathitelesítő fapecsétet

20230831
Az OFFI Zrt. 2016 és 2018 közötti középtávú fejlesztési stratégiájának elfogadásával a digitalizáció a papíralapú ügyintézés több évtizedes egyeduralmát törte meg az állami fordítóirodában. 2017. október óta az OFFI e-hiteles fordításának technológiai lényege az elektronikusan hiteles iratok „összefűzése” a digitális érintetlenség biztosításával.

Méltányosság, szolidaritás, gyors határidő és terminológiai egységesség a fordításhitelesítésben

20230706_01
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) Szervezeti és Működési Szabályzata előírja az Árazási és Honorárium Bizottság (ÁHB) működtetését, amely előkészíti az OFFI közszolgáltatásainak (pl. fordításhitelesítés, hiteles fordítás) árazásával és az azokban közreműködők díjazásával (pl. lektorálás, fordítás) összefüggő üzleti döntéseket.

A Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem hallgatóinak szakmai napja az OFFI Akadémián

20230612_01
Közel egy évtizedes hagyománya van annak, hogy a Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem Magyar Tanszékének hallgatóit szakmai nap keretében fogadja az OFFI. A két szervezet képviselői által tavaly május 13-án aláírt  együttműködési megállapodás folytatódik a látogatással.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és az OFFI szakmai napja az együttműködés jegyében

20230530_00.jpg
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) által 2022. szeptember 21-én aláírt együttműködési megállapodásban a felek kölcsönös elköteleződésüket fejezték ki a közokirat-hamisítások elleni fellépés mellett.

Kiváló magyar üzleti márka: sikeres tavaszi eredmények az állami fordítóirodában

20230516
Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 2023 első negyedévét követően – a 01–04. havi árbevétel alapján – az egész országra kiterjedően közel 104%-os eredménnyel teljesítette a tulajdonosi joggyakorló Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott üzleti tervben foglalt elvárásokat.