Fordítástudományi konferencia a Parlament Felsőházi termében

2019. március 22-én a Parlament Felsőházi termében ünnepeltük az állami fordítószolgálat 150 esztendejét. Az ünnepi év alkalmából célunk, hogy adózzunk mindazok emlékének, akik az állami fordítószolgálat munkájában tevékenyen részt vállaltak, minőségi munkájukkal példát mutattak az utókornak.

Az állami fordítószolgálat jelentős szereppel bírt az elmúlt 150 évben, amelynek fókuszában mindig a magas minőség és a közszolgálatiság állt – hangsúlyozta az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi módszertani irányításáért felelős helyettes államtitkára. Elmondta, az állami fordítószolgálat alapításának évében, 1869-ben már kialakult a diplomácia kapcsolat Japánnal. Az adott történelmi korszakra jellemző, polgári fejlődést megalapozó szakterületek hazai fejlesztése azt igényelte, hogy egy állami fordítószolgálat kezdje meg működését. Borhy László rektor üdvözölte az ELTE mint fordítástudomány, és az állami fordítóiroda mint gyakorlati hely együttműködését. A két több százéves múlttal rendelkező intézmény szakmaiságából kiemelte az OFFI gyakornoki programjának jelentőségét is a fordító-, és tolmácshallgatók képzésében. A konferenciára hagyományosan idén is a fordítók és tolmácsok napján került sor.

Németh Gabriella az OFFI Zrt. vezérigazgatója kiemelte: az egykori Központi Fordító Osztály fordításszakmai és közszolgálati hagyományait ötvözik az elektronizált, projektmenedzsment alapú, és a nemzetközi ISO 17100 szabványnak is megfelelő megoldásokkal. A megújult OFFI-ban akár Cégkapun keresztül is megküldhetők az e-hiteles fordítások a megrendelők részére.

Miniszteri Elismerő Oklevelek átatáda

Az állami fordítószolgálat célja ma sem lehet más, mint kiváló hiteles fordításokkal biztosítani az Alaptörvényben garantált anyanyelvhasználat jogát, valamennyi polgár részére a bírósági és hatósági eljárásokban.

Az OFFI vezérigazgatója – aki 2019. március 14. napján Trócsányi László igazságügyi minisztertől Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült az OFFI élén végzett kiemelkedő szakmai munkájáért – jubileumi elismeréseket nyújtott át, az OFFI egykori vezetői, Szappanos Géza és dr. Vida Tamás, továbbá számos kiváló lektor, mentor, tolmács és projektmenedzser munkatárs részére. A több mint 300 résztvevő a Parlament Felsőházi termében, méltó helyszínen emlékezett a legkiválóbb fordítókra, lektorokra, a „Központi Fordító Osztályra”.

Fordítástudományi konferencia a Parlamentben

A Parlamentben és az Igazságügyi Minisztérium épületében megtartott OFFI AKADÉMIA képzéseken az Európai Bizottság Fordítási Főigazgatósága, a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO), az ELTE ÁJK és az Igazságügyi Minisztérium szakemberei adtak elő. A rendezvényen az ELTE, a Károli Gáspár Református Egyetem és a marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi Tudományegyetem diákjai, és külföldi fordítói szervezetek képviselői is részt vettek.

A „Központi Fordító Osztály” 1869. március 25-én alakult, és 38 év után a belügyminisztérium kötelékébe került át, 1907-től kezdve egészen 1949-ig oda tartozott. Wekerle Sándor miniszterelnök a következőket közölte írásban a regnáló belügyminiszterrel, gróf Andrássy Gyulával 1906. május 27-én kelt levelében: „Utalással a Nagyméltóságod között és én köztem rövid úton létre jött arra a megállapodásra, a melynek értelmében a Miniszterelnökségi fordító osztály teendői a Belügyminisztériumi munkakörbe utaltatnának és a fordító osztályban alkalmazott személyzet a Belügyminisztérium tiszti létszámába vétetnének át, van szerencsém nagyméltóságodat értesíteni, hogy a Miniszterelnökség fordító osztályának ez idő szerint négy költségvetésileg rendszeresített állásra kinevezett tagja van...” A minisztertanács az osztályt végül az igazságügyi tárcához utalta.

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda létesítése tárgyában kiadott 4234/1949. (IX. 15.) MT rendeletet dr. Zalán Kornél, az IM törvényelőkészítő osztályának vezetője szerkesztette, s az igazságügyminiszter felügyelete alatt létrehozták az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodát. A minisztertanácsi döntést az is indokolta, hogy a bírósági hites tolmácsok működését kezdetektől az IM irányította.  Az OFFI első igazgatója Tardy Lajos lett, helyettese pedig a belügyminisztériumi fordítóosztály addigi vezetője, Thegze Lajos. Az OFFI az egykori fordítóosztály minden munkatársát átvette és így működött tovább. „A rendelet kimondta – az 1907-es átszervezéshez hasonlóan – hogy a Belügyminisztérium fordító osztályán rendszeresített állásban működő alkalmazottakat át kell venni az Iroda létszámába. A Belügyminisztérium fordító osztályának irodai felszerelési tárgyai az Iroda használatába mennek át.” – írja visszaemlékezésében Tardy Lajos.

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda 1994-től napjainkig részvénytársaságként működik tovább és számos nyelvi feladatot közfeladatként lát el (pl. hiteles fordítás, bírósági tolmácsolás, névátírási ügyekben szakvélemény készítése, jogszabályfordítás és lektorálás).

A jubileumi rendezvényre az OFFI két ünnepi kiadványt jelentetett meg, amelyben nemcsak a 150 év levéltári kutatásokon alapuló hiteles történeti feldolgozása, hanem a fordítói szakma legújabb kutatási eredményei egyaránt publikálásra kerültek. Ezekről bővebben itt olvashat. 

2019. március 26.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

Minőségi és versenyképes nyelvi közvetítés a közszférában

20240326_hír_00
Az OFFI Zrt. 2024. március 22-én Minőségi és versenyképes nyelvi közvetítés a közszférában címmel az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékkel közösen nemzetközi konferenciát szervezett. A konferencián köszöntőt mondott Németh Balázs miniszteri biztos, az OFFI Zrt. vezérigazgatója, aki köszöntőjében tolmácsolta Tuzson Bence igazságügyi miniszter üdvözlő szavait...

Mesterséges intelligencia a fordítói munkavégzésben

Mesterséges intelligencia a fordítói munkavégzésben
Az OFFI Zrt Lektorátusa 2024. február 19-én szakmai napot tartott „Az AI alkalmazásának lehetőségei a fordítóipari gyakorlatban címmel”. Az izgalmas előadásokat a kérdések és válaszok szekciója zárta. A párbeszéd és a vita során sok kérdés felvetődött, többek között az, hogy milyen kockázatokat hordozhatnak ezek az alkalmazások és eszközök, és vajon hol kezelik a bevitt adatokat a globális cégek.

2024. évi fejlesztési programok, projektek, küldetés, vízió az OFFI stratégiájában

20240116_01
„2024 januárjában az alapító Igazságügyi Minisztérium által jóváhagyott, 2023 és 2026 közötti négy évre szóló fejlesztési és üzleti stratégiai időszak második évébe lépünk” – hívta fel a dolgozók figyelmét évindítójában az OFFI Zrt. vezérigazgatója, dr. Németh Gabriella. Kiemelte, hogy már elindult az OFFI155 projekt, amelynek központi eleme az egész éven át tartó megemlékezés...

Stratégia, hagyomány, digitalizáció: interjú dr. Németh Gabriellával, az OFFI vezérigazgatójával

20231204
A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) protokoll és rendezvényszervezés szakos végzős hallgatója, Kakucska Mónika szakdolgozatához 2023 novemberében interjút készített az OFFI első számú vezetőjével. Mivel a kérdések a stratégiaalkotást, az állami fordítóiroda több mint másfél évszázados szervezeti kultúráját...

Közlemény: az OFFI szolgáltatásai is elérhetők a Hazaváró Programban

20231121_00.png
A külföldről hazaköltöző, itthon dolgozni, tanulni, vállalkozni vagy családot alapítani vágyó ügyfelei részére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. – kapcsolódva az állam által nyújtott szolgáltatási körhöz, illetve a hazatérést segítő, Hazaváró programon belül elérhető közigazgatási szolgáltatáscsomag részeként – kedvezményes fordítási és hitelesítési szolgáltatásokat kínál.

Szakmai nap a Magyar Nyelv Napja alkalmából

20231121
Széchenyi István 198 évvel ezelőtt, 1825. november 3-i felszólalásában a magyar nyelv művelését tűzte ki célul, amelynek ápolásával honfitársai magyar neveltetését kívánta segíteni: „Nekem itt szavam nincs. „Noha első magyar nyelvű írásos emlékeink a XII. századból származnak, hazánkban csak 1844. november 13-án vált hivatalos nyelvvé a magyar.” – és így szólt az OFFI tavaly novemberi tudósítása.