20200225_00.png

Az OFFI Zrt. integrált minőségirányítási rendszerének újabb 3 évre történt sikeres újratanúsítása 2020. februárjában lezajlott. A minőségbiztosítási audit ismét igazolta, hogy az ISO 9001 minőségirányítási rendszer 2015-ben bevezetett új elemeit és irányelveit úgy, mint a vezetői szerepvállalás erősítése, folyamatszemlélet, kockázatkezelés (kockázatalapú megközelítés) az OFFI eredményesen vezette be és az MSZ EN ISO 17100:2015 fordításszolgáltatókra vonatkozó szabvány követelményeit helyesen integrálta, működteti és fejleszti.

A 2020. évi audit során a Bureau Veritas munkatársai elismerően nyilatkoztak a minőségirányítási rendszer átfogó működéséről, a minőség iránti elkötelezettségről, és a korábban fejlesztési lehetőségként megfogalmazott területeken végzett tevékenységekről.

Mivel az MSZ EN ISO 17100:2015 szabványt kifejezetten fordításszolgáltatók részére alakították ki, ezért a sikeres újratanúsító audit is egy újabb, fenntartható és jelentős minőségi megerősödés a szervezet életében. Dr. Németh Gabriella vezérigazgató a záróértekezleten elmondta, arra a legbüszkébb, hogy az OFFI-ban valódi szervezeti kultúraváltás valósult meg az elmúlt években, amely az igazságosságon alapuló teljesítményelismeréseknek is köszönhető.

Az auditjelentés kiemelte az OFFI Zrt. legjobb gyakorlatait: a szervezet minden pontján jelenlévő felkészültséget, elkötelezettséget, a magas szintű támogató környezetet, a folyamatos fejlesztés iránti igény megvalósítását, az ügyfelek elvárásainak maximális megértésére való törekvést, valamint a dokumentált tudásmegosztás, tudástranszfer jelentőségét.

Az OFFI Zrt. továbbra is a legtöbb fordításszolgáltatói tevékenységi szegmensben integrált ISO tanúsítással rendelkező magyar fordítóiroda, amely 2018 óta öt különböző, nyelvi közvetítéssel összefüggő tevékenységre rendelkezik minősítéssel:

  • hiteles fordítás készítése;
  • fordításhitelesítés;
  • hiteles másolat kiadása;
  • nem hiteles, kereskedelmi jellegű fordítások, lektorálások készítése;

Az OFFI 2020. évi minőségpolitikája szerint az elért szakmai színvonal megtartásának fontos tényezője a szolgáltatás komplex folyamatában résztvevők szakmai és anyagi megbecsülése, a színvonalas és etikus működés megvalósulása.

ISO tanúsítvány embléma

A minősítést végző Bureau Veritast 1828-ban alapították azzal a céllal, hogy „kiderítse az igazságot, és azt félelem vagy részrehajlás nélkül ismertesse”. Az ISO 9001:2015 és ISO 17100:2015 szerinti integrált tanúsítás az egész országot lefedő OFFI ügyfélszolgálati irodahálózata modernizált tevékenységére  kiterjed.

Az OFFI Zrt. mint integrált minőségbiztosítási tanúsítással rendelkező fordítóiroda 2020-ban is készséggel áll megrendelői szolgálatára, hiteles fordítások, szakfordítások, lektorálás vagy fordításhitelesítés elkészítésével. A hiteles fordítással kapcsolatos tudnivalókról itt tájékozódhat, az átlátható tudásátadáshoz készült legfrissebb, ingyenes e-kiadványainkat pedig itt elértheti.

2020. február 25.

Friss hírek

naprakész információk az OFFI-ról

A COVID19 hatása a hiteles fordítási, a fordításhitelesítési és az igazságügyi tolmácsolási feladatok ellátásra

Dr. Németh Gabriella vezérigazgató asszony
Tekintettel a COVID-19 által okozott és hosszú távon előre nem látható üzleti hatásokra a 100%-ban állami tulajdonú, nagymúltú fordítóirodában – amely jogszabály alapján felelős a hiteles fordítások ellátásáért – 2020. áprilisában felállításra került az OFFI Stratégiai Kockázatokat Kezelő Munkacsoportja.

TÁJÉKOZTATÓ

OFFI bejárat
Az Ön és munkatársaink egészségének védelme érdekében az Országos Tisztifőorvos ajánlása szerint továbbra is kérjük, ha betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. Amennyiben Ön tünetmentesen látogat el az OFFI ügyfélszolgálatára, úgy kérjük, továbbra is tartsa be az egészségmegtartó előírásokat.
2020. máj. 29.

Digitális megújulás az OFFI Akadémia konferenciák világában

dr. Németh Gabriella vezérigazgató köszöntötte az online közvetítés nézőit
Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda kiemelt stratégiai célja a hiteles, etikus tudásmegosztáson alapuló közszolgálat, melynek hatékony közvetítését egyaránt szolgálják a belső képzések, workshopok, és az immáron nagy hagyományokkal rendelkező, egyetemekkel közös fordítástudományi szakmai konferenciák.