A foglalkoztatottak

2017.III. negyedév adatai

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

162 239 045 Ft

létszám (fő)

                                                                    160

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

4 593 000 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

147 331 383 Ft