Közérdekű információk

Vezető állású munkavállaló jogviszonyban foglalkoztatottak 2017. április 30.

Név

Munkakör

Jogviszony

Személyi alapbér

Egyéb pénzbeli juttatás

Felmondási idő (hónap)

Végkielégítés (hónap)

Versenytilalmi megállapodás

Cégjegyzésre jogosult

Bankszámla feletti

Kezdete

Vége

 

dr. Németh Gabriella

vezérigazgató

2015.11.15.

 

1 350 000 Ft

0

Mt. szerint

Mt. szerint

0

önállóan

önállóan

Lang Zoltán

pénzügyi és számviteli osztályvezető

2017.09.25

 

640 000 Ft

0

Mt. szerint

Mt. szerint

0

nem

nem önállóan

dr. Révész György vezérigazgató-helyettes 2016.04.16. 2016.12.15. 990 000 Ft 0 Mt. szerint Mt szerint 0 nem nem
dr. Rusznák Tamás vezérigazgató-helyettes 2014.10.01. 2016.04.15. 1 150 000 Ft 0 Mt. szerint Mt. szerint 0 nem nem

Szabó Zsuzsanna

szakmai igazgató

2011.07.01.

2015.12.31.

750 000 Ft

0

Mt. szerint

Mt. szerint

0

nem

nem

Magyar László

üzleti igazgató

2011.05.01..21

2015.07.06.

700 000 Ft

0

Mt. szerint

Mt. szerint

0

nem

nem önállóan

dr. Belényi Andrea

vezérigazgató

2012.10.01

2014.09.30

1 150 000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

Felügyelő Bizottság tagjai

Név

Betöltött tisztség

Megbízási díj

Egyéb járandóság

Megbízás megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás

dr. Kárpátiné dr. Juhász Hajnalka

FB elnök

90 000 Ft

0

0

dr. Pályi Mária Márta

FB tag

80 000 Ft

0

0

dr, Németh Szandra

FB tag

80 000 Ft

0

0