TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0617

A kedvezményezett neve:
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.

A projekt címe:
Munkahelyi képzések támogatása az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál
TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0617

A szerződött támogatás összege:
50.548.008,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban):
100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A pályázatot megelőzően a munkavállalók körében igényfelmérés történt és ezt követően az alább 5 képzés kerül megtartásra:

1. Angol nyelvi képzés (13 csoportban) 60 képzési órában 45 fő munkavállaló részvételével valósul meg.

A nyelvi képzés célja a koncentrált kommunikáció fejlesztés (beszédkészség, beszédértés, íráskészség, szövegértés) a munkavállalók körében, melyek  elengedhetetlenek a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező vállalatok számára.

2. Informatikai (Office) továbbképzés (5 csoportban) 30 képzési órában 54 fő munkavállaló részvételével valósul meg.

A képzés célja az új kezelőfelület és a funkciók jelentősebb változása, az Office újdonságainak bemutatása, illetve az Excel és a Word alapvetően a napi feladatok gördülékeny folytatásának elérése céljából a már korábban megismert tudás erősítésével.

3. Verbális kommunikáció és prezentáció (5 csoportban) 20 képzési órában 54 fő munkavállaló részvételével valósul meg.

A képzési program célja az egyén kommunikációs készségeinek fejlesztése, spontaneitásának elősegítése elsősorban tárgyalási helyzetben, másrészt prezentációs és előadói szituációban. A képzés során további szempont a résztvevők motivációs technikáinak tökéletesítése, a résztvevők által alkotott csoportok együttműködési készségeinek javítása, hátrányos kommunikációs beidegződéseik feloldása.

4. Ügyfélkezelési tréning (5 csoportban) 20 képzési órában 54 fő munkavállaló részvételével valósul meg.

A képzés célja, hogy az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő munkatársaink megismerjék az ügyfélkezelés és hatékony ügyfélkapcsolat kialakításának eszközeit, legyenek jártasak az ügyfelekkel való bánásmód, viselkedési stílus és konfliktuskezelés megfelelő kialakításában, továbbá ismerjék meg a különböző ügyfélkapcsolati, reklamációs és egyéb helyzetek kezelésének módjait.

5. Együttműködés fejlesztés (5 csoportban) 20 képzési órában 54 fő munkavállaló részvételével valósul meg.

Az együttműködés képességének fejlesztése munkatársak és partnerek körében abból a célból, hogy társaságunk munkatársai egymás között, és a partnerintézményekkel szervezettebben, tervezettebben, az intézmény és partnerintézmények adottságait jobban figyelembe véve, összehangoltabban legyenek képesek együtt dolgozni egymással. A képzés további fontos célja, az egymással együttműködők hatékonyságának növelése az eredményesség szempontjából.

A projekt tervezett befejezési dátuma:
2014. 12. 31.