Közérdekű információk

Vezető állású munkavállaló jogviszonyban foglalkoztatottak 2017. április 30.

Név

Munkakör

Jogviszony

Személyi alapbér

Egyéb pénzbeli juttatás

Felmondási idő (hónap)

Végkielégítés (hónap)

Versenytilalmi megállapodás

Cégjegyzésre jogosult

Bankszámla feletti

Kezdete

Vége

 

dr. Németh Gabriella

vezérigazgató

2015.11.15.

 

1 417 500 Ft

0

Mt. szerint

Mt. szerint

0

önállóan

önállóan

Lang Zoltán

pénzügyi és számviteli osztályvezető

2017.09.25

 

749 000 Ft

0

Mt. szerint

Mt. szerint

0

nem

nem önállóan

 

Felügyelő Bizottság tagjai

Név

Betöltött tisztség

Megbízási díj

Egyéb járandóság

Megbízás megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás

dr. Tóth Róbert

FB tag

90 000 Ft

0

0

dr. Sembery-Sugár Hajnalka

FB tag

80 000 Ft

0

0

Szabóné Farkas Erika

FB tag

80 000 Ft

0

0