Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Az OFFI Zrt. felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervei

Igazságügyi Minisztérium (IM)
Igazságügyi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

1055 Budapest, V. Kossuth Lajos tér 2-4.
Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2
Telefon: 06 (1) 795-1000
Fax: 06 (1) 795-0002

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.)
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Postacím, levelezési cím: 1399 Budapest, Pf. 708.
Adószám: 14077340-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-045784
Központi telefonszám: (06 1) 237-4400
Központi Faxszám: (06 1) 237-4100
E-mail: info [XyQkqgHQ] mnv [3j5vP1qy] hu
Internet: www.mnv.hu