A foglalkoztatottak - 2014. I. negyedév

Az OFFI Zrt. foglalkoztatottainak létszáma,
és személyi juttatásaira vonatkozó személyi adatok

2014. I. negyedév

 

2014. I. negyedév adatai

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

147 841 793 Ft

létszám (fő)

                                                                    168   

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

10 520 000 Ft

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

137 891 793 Ft